+ Meer informatie

Kabinet niet bereid om oud-aaw'ers te helpen

Enige alternatief is beroep op bijstand

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Dg groep mensen die per 1 juli aanstaande hun uitkering op grond van de algemene arbeidsongeschiktheidswet (aaw) verliezen, krijgt daarvoor, geen enkele compensatie van het kabinet. Het gaat om ruim 9000 mensen die hun aaw-uitkering kwijt raken omdat zij niet voldoen aan de eis dat zij vroeger betaald werk hebben verricht. Indien nodig zullen deze mensen in het vervolg een beroep op de bijstand moeten doen.

Minister-president Lubbers wees er gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie op dat er al een keer een tijdelijke regeling voor deze mensen in het leven geroepen is, waardoor zij een jaar langer in de aaw konden blijven. „Dat de regeling af zou lopen is geen onverwacht iets. Dat is al veel langer bekend", benadrukte Lubbers. Dat extra jaar moet volgens hem daarom gezien worden als een overgangsperiode.

Lubbers vreest dat, als het kabinet wel compensatie zou geven, er een stroom van mensen ontstaat die allemaal geld van de overheid willen hebben om de pijn van allerlei maatregelen te verzachten. De pijn voor de aaw'ers die hun uitkering verliezen, zit onder meer in het feit dat men eerst het eigen vermogen grotendeels moet verteren voordat men een bijstandsuitkering krijgt.

Het kabinet heeft verder besloten dat mensen die na 1 januari 1992 arbeidsongeschikt worden alleen in aanmerking kunnen komen voor een aaw-uitkering als zij door die arbeidsongeschiktheid verlies van inkomen lijden. Een uitzondering wordt maakt voor vroeg-gehandicapten. ge

Aparte regeling

Voor mensen die nu reeds arbeidsongeschikt zijn en een aaw-uitkering hebben en voor mensen die nog voor 1 januari 1992 arbeidsongeschikt zullen worden, komt een aparte regeling. Ook zij krijgen te maken met de eis dat zij inkomsten uit arbeid moeten hebben genoten voordat zij arbeidsongeschikt werden. De datum waarop de regeling ingaat, staat echter nog niet vast in verband met de grote hoeveelheid werk die een en ander met zich meebrengt.

Het betreft hier een groep van naar verwachting 65.000 mensen. Van allen moet opnieuw bekeken worden of zij nog wel een aaw-uitkering kunnen krijgen. De prognose is dat van deze 65.000 mensen er 23.000 geen aaw-uitkering of slechts een verlaagde zullen ontvangen. Het kabinet verwacht dat deze operatie niet voor 1994 afgerond zal zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.