+ Meer informatie

PvdA boert het best bij collegevorming

Grote overwinning D66 levert nauwelijks meer gedeputeerden op

5 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) - De PvdA hoeft als grote verliezer van de Provinciale Statenverkiezingen van 6 maart nauwelijks gedeputeerden in te leveren. D66 slaagt er tegelijkertijd niet in haar grote overwinning bij diezelfde verkiezingen in echt veel meer bestuurlijke verantwoordelijkheid om te zetten. Dat blijkt uit een overzicht van de stand van zaken bij de onderhandelingen over de samenstelling van de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten.

In zes van de twaalf provincies staat die samenstelling inmiddels nagenoeg' vast. In Zuid-Holland, Utrecht, Limburg en Flevoland is over de zetelverdeling in de nieuwe colleges inmiddels besloten. Ook in Noord-Holland en Groningen lijkt het beeld duidelijk, hoewel in de laatste provincie nog moet worden beslist of de VVD dan wel D66 naast CDA en PvdA een zetel in het nieuwe college krijgt.

Hoewel de PvdA in die zes provincies 51 van haar 133 statenzetels verloor (zo'n 40 procent), hoeven de sociaal-democraten de komende jaren slechts drie van de zestien gedeputeerden in deze provincies te missen. Daarmee levert de PvdA in deze provincies ook de komende vier jaar meer gedepilteerden dan het CDA, dat, hoewel deze partij haar 118 statenzetels van 1987 wist te handhaven, niet verder komt dan elf gedeputeerden en er zelfs een moest inleveren. Gemiddeld sleept de PvdA voor elke zes statenzetels een gedeputeerde uit het vuur; bij het na de statenverkiezingen veel grotere CDA ligt deze verhouding op tien statenzetels voor elke gedeputeerde.

D66, de grote winnaar van de statenverkiezingen (in de zes genoemde provincies van 27 naar 66 zetels), heeft haar aandeel in het provinciale bestuur tot nu toe kunnen vergroten van een naar vier gedeputeerden. Dat kunnen er eventueel ook vijf worden, afhankelijk van wat er de komende dagen in Groningen wordt beslist.

Uit de boot

Dat aandeel is nog altijd aanzienlijk kleiner dan dat van de VVD, die bij de afgelopen verkiezingen 67 statenzetels (was 61) veroverde en op basis daarvan in ieder geval acht en wellicht negen gedeputeerden voor haar rekening neemt.

Groen Links (23 zetels in de zes provincies) en de kleinere christelijke partijen (samen 21 zetels) vielen tot nu toe overal uit de boot. Zij beschikten overigens ook de afgelopen vier jaar nergens over gedeputeerden. In de zes overige provincies verkeren de onderhandelingen nog in de programmatische fase en staat de precieze samenstelling nog niet officieel ter discussie.

De stand van zaken per provincie: ' Groningen krijgt een college van drie partijen, met in ieder geval PvdA (3 gedeputeerden, was 4) en CDA (2, was 1). De zesde gedeputeerde komt van de VVD (was 1) of D66(was0).

Friesland had een college van PvdA (4) en CDA (3). Beide partijen beschikken samen (CDA 19 zetels en PvdA 16 zetels) nog steeds over een ruime meerderheid in de Friese Staten. D66 en VVD hebben allebei 6 statenzetels. Beslissing over samenstelling college wordt woensdag 27 maart verwacht.

Beklonken

Drenthe krijgt waarschijnlijk een college met twee gedeputeerden van PvdA, twee van CDA, een van VVD en een van D66. Het huidige college telt vier PvdA-gedeputeerden, een gedeputeerde van CDA en een van VVD. Een voorstel van de PvdA om te komen tot een verdeling van drie zetels voor deze partij, twee voor het CDA en een voor D66, werd alleen door Groen Links gesteund. De verschillende fracties moeten hun goedkeuring nog aan de nieuwe plannen geven. Volgens een woordvoerder van de provincie zou een en ander op 4 april beklonken moeten zijn.

Overijssel had een college van CDA (3), PvdA (2) en VVD (1). Het CDA (27 statenzetels) is nu ruim twee keer zo groot als de PvdA (13). D66 (8) is inmiddels groter dan de VVD (7).

Flevoland krijgt een college in dezelfde samenstelling als voor de statenverkiezingen, met een CDA-, een PvdA- en een VVD-gedeputeerde. D66, na de verkiezingen ongeveer even groot als de andere drie, blijft tegen haar zin buiten het college.

Gelderland had een college van CDA (3), PvdA (3) en VVD (1). Inmiddels is het CDA (29 slatenzetels) bijna twee keer zo groot als de PvdA (15). D66 en VVD hebben allebei 11 statenzetels. De vier partijen hebben inmiddels min of meer afgesproken dat zij gezamenlijk een nieuw college zullen vormen.

Utrecht krijgt een qua samenstelling zelfde college als voor de verkiezingen, met CDA (2), PvdA (2) en VVD (2). Dit tot grote verontwaardiging van D66 (11 statenzetels), dat na de verkiezingen groter werd dan de PvdA (10) en dus na het CDA (19) en de VVD (13) de derde partij van Utrecht is.

Noord-Holland krijgt net als voor de verkiezingen een vierpartijen-college van CDA (20 statenzetels, 2 gedeputeerden, was 2), PvdA (17, 2, was 3), VVD (17, 2, was 2) en D66 (16, 2, was 1). Definitief besluit over zetelverdeling valt volgende week.

Verrassend

Zuid-Holland kende de meest verrassende uitkomst tot nu toe en krijgt een college van PvdA (3, was 4), VVD (2, was 2) en D66 (2, was 0). Het CDA, in Zuid-Holland sinds 6, maart de grootste partij (23), valt uit het college. De PvdA. ondanks een teruggang van 29 naar 18 statenzetels, levert slechts één gedeputeerde in.

Zeeland had een college van CDA (2), PvdA (2) en VVD (2). Huidige zetelverdeling in de Provinciale Staten van Zeeland is CDA (13), PvdA (9).VVD(7)enD66(6).

Noord-Brabant had een college van CDA (4), PvdA (3) en VVD (1). D66 heeft al te kennen gegeven zich graag bij dit trio te willen voegen. D66 is met 11 statenzetels inmiddels groter dan de VVD (10). Het CDA (37) is veel groter dan de PvdA (14).

Limburg krijgt een college van CDA (4, was 3), PvdA (2, was 2) en VVD (1- was 1). D66, met 6 statenzetels even groot als de VVD, bleef buiten het college.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.