+ Meer informatie

ADVENT VAN BENEDEN

4 minuten leestijd

Advent wil zeggen: komst. In de diepste zin, wederkomst. Advent houdt dus in de wederkomst van Hem, Die gekomen is in het vlees, waaruit voortvloeit: verwachting, adventsverwachting. Het gaat hierbij niet om een aardse verwachting zoals het kerstevangelie al meer vertolkt wordt. De kerk is er zo ver vandaan - we spreken in algemene zin te leven uit en te verkeren in een ware adventsgestalte. Zij is meer bezig het kerstfeest te humaniseren. Het wordt al meer betrokken op het aardse leven. Tegenover de gerechtigheid Gods, die in het evangelie geopenbaard wordt, spreekt men thans van sociale gerechtigheid. Een vermenging van Christus en de wereld.

In een toelichting op het Getuigenis zegt dr W. Aalders b.v.: „een evangelie zonder verzoening en genade, zonder wedergeboorte en bekering, een eigentijds evangelie, waarbij het alleen gaat om deze samenleving”.

Het hart is uit het evangelie weggenomen, zonde-gerechtigheid-oordeel zijn vreemde zaken geworden. De godsdienst weet er geen raad meer mee.

Volgens Trouw verschijnt de N.C.R.V.-gids deze week, met een pakjes uitdelende Sinterklaas op de omslag, en wordt het blad geopend met een adventsmeditatie.

Dienaangaande heeft het Getuigenis niet alleen de Hervormde kerk, doch ook onze kerken wel e.e.a. te zeggen.

In „Licht en Waarheid” lezen we iets van een jongen, Erik, die in een briefje naar de ’Hemel’ om kerstcadeaux vraagt. We laten thans het onnodige opheffen van Gods Heilige Naam maar onbesproken. Zowel de kerstboodschap als de Zender ervan worden hierbij in het aardse handelen betrokken.

Het ps’je onderaan de brief: Tk weet dat sinterklaas niet bestaat’ wordt als volgt verduidelijkt: „het lijkt niet onwaarschijnlijk dat Erik toch weer behoefte heeft aan een soort sinterklaas, nu de man uit Spanje voor hem is ontmaskerd.” En dan wordt nog gevraagd: „Is God voor ons werkelijk méér dan een verbeterd soort Sinterklaas?”. Wanneer dit nu gebruikt werd om buitenkerkelijke kinderen de kerstboodschap te verduidelijken - hoewel het ons ongepast voorkomt - we zouden er nog vrede mee kunnen hebben, maar wat er dan verder op de achterzijde van dit blad voorkomt doet ons zien dat het feest der verzoening door gerechtigheid, gedegradeerd is tot een soort humanisme of medemenselij kheid.

In het artikel van B. Molenaar wordt de mens,van goede wille’ met wat holle zinnen opgewekt om zich maar wat op te knappen. Gods Woord tekent de mens als melaats van de hoofdschedel tot de voetzolen toe. Gods Woord doet de zondaar kennen als een onreine. Deze jeugdwerkleider heeft het over: „een intensieve poetserij en wrijverij en dat er van mijn en jouw leven geen spaan deugt. Dat zelfs met een gegarandeerd voor- en hoofd-wasmiddel niet schoon te krijgen is.” De vuilheid der zonde, de noodzakelijke reiniging door Christus bloed, wordt in gewild geestige, alledaagse, termen weergegeven, zonder ook maar enigszins de diepte van het evangelie te verstaan. Christus vernedering door zijn komst op aarde, zonder zonde, wordt als volgt vermeld: Jezus werd geboren. Inderdaad: geboren. Net zo als jij en ik. Het kan niet gewoner, niet oneerbiediger, vooral als we lezen: „Het feest van Jezus geboorte is het feest van jouw en mijn fiasco”. Inderdaad deze boodschap is een fiasco, ze kan echter niet straffeloos gebracht worden. Gods knechten hebben nooit anders dan met de grootste eerbied en in heilige verlegenheid over het betekenisvolle gebeuren bij het Kerstfeest gesproken. In genoemd blad wordt het evangelie, de blijde boodschap voor hen die in duisternis zijn gezeten, in de schaduwen des doods, op onverantwoorde manier in de laagte getrokken. Geen oog voor de hemelse dingen, doch op volkomen natuurlijke wijze wordt het kerstfeest als voor dit tijdelijke leven dienend weergegeven. We geven deze vriend gaarne Paulus Woord ter overdenking: Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.