+ Meer informatie

Nederlands Geref. Kerken lid COGG

Vergadering in Breukelen

2 minuten leestijd

BREUKELEN — De Nederlands Gereformeerde Kerken worden officieel lid van het Contactorgaan voor de Gereformeerde Gezindte (COGG), waarin totnogtoe enkele Nederlands Gereformeerde predikanten slechts op persoonlijke titel meewerkten. Hoewel sommige afgevaardigden dit liever wilden continueren, besloot de Landelijke vergadering afgelopen zaterdag tijdens de vierde zitting in Breukelen om toch officieel tot het COGG toe te treden.

Ook vertegenwoordigers van de Gereformeerde Kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk hebben in het COGG zitting.

Gezangen
Verder werd er in Breukelen hoofdzakelijk gesproken over liturgische zaken. Besloten werd dat de commissie die al eerder een eerste selectie van 160 schriftuurlijke liederen uit het Liedboek produceerde, in de komende jaren haar selectiewerk mag afronden.

Tevens gaat deze commissie ten dienste van de plaatselijke Nederlands Gereformeerde kerken een aanvullende bundel samenstellen, waarin onder meer liederen een plaats krijgen die in de afgelopen jaren binnen de kring van de Nederlandse Gereformeerde Kerken door diverse predikant-dichters zijn gemaakt.

In de vergadering werd de hoop uitgesproken, dat men ook andere reformatorische kerken in de toekomst met deze bundel zou kunnen dienen.

Tegen de achtergrond van deze besluiten stond de constatering van de vergadering, dat het tot op heden niet mogelijk is gebleken in samenwerking met andere kerken van Gereformeerd belijden te komen tot een nieuwe gezangenbundel.

De Landelijke vergadering sprak uit bereid te zijn aan de totstandkoming van een dergelijke bundel mee te werken, wanneer zich mogelijkheden daartoe voordoen. Overigens werd ook op deze zitting benadrukt, dat de beslissing over wat er in de eredienst gezongen wordt bij de plaatselijke kerken blijft liggen.

Formulieren
Op de tafel van de Landelijke vergadering lag ook een rapport van de door de vorige Landelijke vergadering ingestelde commissie, die zich had beziggehouden met de vraag welke liturgische formulieren in hedendaags Nederlands voor gebruik in de eredienst de voorkeur verdienen.

Uit het onderzoek van de commissie kwamen de formulieren van de Gereformeerde kerken (Vrijgemaakt) als beste uit de bus, op enige afstand gevolgd door die van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ten aanzien van beide formulierenbundels sprak de vergadering uit, dat ze „zeer wel geschikt zijn" voor gebruik in de kerken.

Overigens sprak de vergadering zich niet uit over de praktijk in sommige Nederlands Gereformeerde kerken, waarbij onder meer bij de viering van doop en avondmaal geen formulier wordt gelezen, maar een aantal passende Schriftgedeelten.

Ook werd in Breukelen duidelijk dat elke plaatselijke kerk de vrijheid behoudt om zelf te belissen, welke formulieren in de eredienst gebruikt worden, waarbij de keus niet beperkt is tot bovengenoemde formulieren.

Op 26 december wordt de volgende zitting van de Landelijke Vergadering gehouden. Dan beginnen de afgevaardigden aan de bespreking van de artikelen van de nieuwe kerkorde van de Nederlands Gereformeerde kerken, een zaak waarover in deze kerken niet geheel eenstemmig wordt gedacht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.