+ Meer informatie

BIBLEBELT ONLINE

3 minuten leestijd

Wanneer bepaalde lezers op grond van de ondertitel die rept van ‘bevindelijk gereformeerden’ denken dat dit boek voor hen dus niet interessant is, dan vergissen ze zich. Er worden in dit boek diverse zaken aan de orde gesteld die mijns inziens voor ons hele kerkverband van belang zijn. Het boek bevat diverse voordrachten gebaseerd op multidisciplinair onderzoek en gehouden bij Driestar Educatief in november 2013.

In een historisch overzicht wordt weergegeven hoe bevindelijk gereformeerden in de afgelopen 100 jaar hebben gereageerd op uitvindingen als radio, televisie, computers en nu de nieuwe media (afwijzing, kerkelijke tucht, Baan Company, Refoweb, Kliksafe).

Verschillende bijdragen bespreken hoe de houding van ‘de wereld buiten de deur houden omdat dit bedreigend voor de refozuil’ niet meer mogelijk is in de wereld van de nieuwe media. Interessant zijn de meningen van geïnterviewden over het TV kijken via internet. In de opvoedingsstijl van de huidige refo-ouders kan men spreken van meekijkstijl, toerustingstijl, kritiekstijl en restrictiestijl.

In een hoofdstuk over het internetforum Refo Anders wordt beschreven hoe deelnemers enerzijds dit gebruiken als een toevluchtsoord om zaken te bespreken en gevoelens te uiten die offine niet mogelijk zijn. Anderzijds wordt het door andere deelnemers als springplank gebruikt om ruimere en andere meningen te verkondigen.

Ook de hoofdstukken over bewust eenzijdige beeldvorming (framing) zijn belangrijk. Framing is te vergelijken met het maken van een landkaart voor verschillende doeleinden. Een autowegenkaart geeft andere informatie dan een spoorwegenkaart. Vormen wij ons altijd een onbevooroordeeld beeld van de ander? Ook wordt framing geïllustreerd met een analyse van de TV uitzending over Staphorst ‘Houdt God van vrouwen?’

Verder zijn er bijdragen over godsdienstsociologie. De secularisatiehypothese (meer openheid leidt tot relativering van eigen standpunten) blijkt thans nogal aanvechtbaar te zijn ook in wetenschappelijke kring. Het gebruik van moderne media kan namelijk ook leiden tot het alleen maar contact leggen met gelijkgezinden en aldus tot polarisatie en fundamentalisme.

Hierbij is op te merken dat ons zoekgedrag op internet, zonder dat wij het merken, om commerciële redenen wordt bijgehouden. Zoekresultaten zijn niet meer objectief. Wij leven niet in een global village maar in een flterbubble.

De scribenten in deze bundel willen een bijdrage leveren om de angst voor nieuwe media om te zetten in een verantwoord gebruik van de nieuwe media. Zij zijn erin geslaagd om het denken hierover op gang te brengen. Dit boek, dat voor weinig geld veel biedt, kan uitstekend dienst doen als voorbereiding op catechese en preken over vraag en antwoord 112 van de Heidelbergse Catechismus (geen vals getuigenis geven) en over Jakobus 3 (zonden van de tong, maar dan ‘tong’ veranderen in ‘muisklik’).

Kortom, googelen = goochelen?

N.a.v. Anneke Pons (red.), BIBLEBELT ONLINE. bevindelijk gereformeerden en nieuwe media, Uitg. De Banier Labarum Academic, Apeldoorn 2014, 278 blz., € 14,95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.