+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

Verklaring van de Bijbel - door Johannes Calvijn. Kleine Profeten, deel 2 - Uitgave van W. A. de Groot - Goudriaan.

Dit deel bevat een verklaring van de boeken Joël, Amos en Obadja. De vertaling is van Ds. W. de Graaf te Zaltbommel. Dit deel telt 381 blz. Het kost f 32,50.

We kunnen met deze aankondiging volstaan. Calvijn en zijn werken zijn onder ons genoegzaam bekend. Deze reformator geniet het volste vertrouwen. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat hij steeds de juiste verklaring geeft, maar wel, dat we naar hem en zijn woorden moeten luisteren. Wat Calvijn in zijn dagen sprak heeft nog ten volle waarde.

De verklaringen zijn eenvoudig en duidelijk. Er is veel in, dat ook door niet-theologen gemakkelijk kan worden gevolgd. Telkens nadat Calvijn een gedeelte behandeld heeft volgt er een kort gebed.

In deze serie zijn al verschillende delen verschenen, namelijk: Psalmen, 2 delen, in herdruk.

Handelingen der Apostelen, 2 delen, f 45,-,

Genesis, 2 delen, f 45,-,

Evangeliën van Mattheüs, Markus en Lukas, 3 delen f 77,50,

Het Evangelie van Johannes, 1 deel, f 45,-,

De Zendbrieven, deel I: Romeinen en I en II Corinthe, f 42,50.

De uitgave geschiedt in een handig formaat. Het werk ziet er verzorgd uit. Wel zijn hier en daar bij de correctie fouten over het hoofd gezien. Dat is vooral bij een werk als dit te betreuren. Ook hier blijkt, dat het volmaakte niet wordt bereikt. Maar dat neemt niet weg, dat we ons er over kunnen verblijden, dat deze bijbelverklaring van Calvijn verschijnt. Van harte aanbevolen.

Dr. P. A. Elderenbosch: „Hoor, Israël… - Uitgave van Boekencentrum N.V., Scheveningseweg 72, ’sGravenhage.

Het is moeilijk om in het kort onze indruk weer te geven. „Wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren heeft aan het licht gebracht dat het Oude Testament aan het begin van onze jaartelling door de synagoge en door de eerste christengemeenten op een andere wijze is gebruikt dan thans het geval is. In dit boek wordt uiteengezet hoe men in drie jaren de Bijbel doorlas en hoe bij de wekelijkse lezing de feesten een grote rol speelden. Men leest allerlei hoofdstukken anders wanneer men weet dat zij behoren bij Pasen, Pinksteren of Loofhutten. En de profetenlezingen die het oude Israël aangaf bij de hoofdstukken uit de eerste vijf boeken doen ons allerlei verhalen en wetten in een perspectief op Gods toekomst verstaan. Ook op de Psalmen valt nieuw licht wanneer men weet bij welke hoofdstukken uit de Schrift zij behoren, terwijl er ook vaak verrassende verbindingslijnen naar het Nieuwe Testament lopen.” Dat staat te lezen op de achterzijde van het boek.

De schrijver zegt op blz. 6, dat het niet de bedoeling van dit boek is het aantal commentaren op de Bijbel met één te vermeerderen. Dat zou op zichzelf helemaal geen bezwaar zijn. Wel, dat de schrijver een ander uitgangspunt heeft dan wij. Slechts een paar voorbeelden. Op blz. 11 gaat hij er van uit, dat het tweede deel van Jesaja, vanaf hoofdstuk 40, niet van Jesaja is. Op blz. 82 is Ezau het, die met Jacob worstelt en die aan Jacob een nieuwe naam geeft. Dit boek handelt over de cyclus van het eerste jaar. Ten dele kan de schrijver gebruik maken van authentieke oud-joodse lesroosters van zeer oude datum. Overigens bevat het boek een reconstructiepoging van de schrijver zelf. Voor hen, die met oordeel kunnen lezen, bevat dit werk gedachten, waarmee men zijn winst kan doen, ook al verschilt men van gevoelen.

Het boek is als paperback verschenen en kost f 10,90.

B.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.