+ Meer informatie

Sociale zekerheidsstelsel niet vóór 1983 gewijzigd

Van der Stee beantwoordt Kamervragen

6 minuten leestijd

DEN HAAG — Volgens minister Van der Stee van Financiën is het uitgesloten dat vóór 1983 een integrale wijziging van het stelsel van sociale zekerheid kan worden doorge^voerd.

Hij heeft dit geantwoord op vragen die vanuit de Tweede kamer zijn gesteld over het bezuinigingspakket voor de begroting van dit jaar.

De interdepartementale stuurgroep onderzoekt momenteel verschillende mogelijkheden om tot stelselwijzigingen in de sociale zekerheid te komen. Het kabinet vindt het niet juist om nu nog, aan het eind van de kabinetsperiode, een keuze uit die mogelijkheden te maken. Het ligt in de bedoeling het resultaat van het onderzoek van de stuurgroep aan de kabinetsformateur aan te bieden, aldus Van der Stee.

Structureel

Hij wijst erop dat de stuurgroep de opdracht heeft ombuigingen tot tien procent van de bedragen die voor 1985 zijn geprojecteerd, te vinden. Die besparingen moeten structureel worden. Nu is nog noodgedwongen een groot deel van de ombuigingen in de rijksbegroting gevonden. Het kabinet vindt echter dat in de toekomst de ombuigingen meer gericht dienen te zijn op een structurele vermindering van de overdrachtsuitgaven (vooral voor sociale uitkeringen).

Het per 1 juli laten vervallen van de toeslag die WAO-uitkeringen (en WWV) boven het minimum van voor 1 januari 1980 hadden, kost de WAO-er met een uitkering juist boven het minimum 5,5 procent en de WAO-er met een maximumuitkering 6,5 procent aan koopkracht, zo blijkt uit de antwoorden van Van der Stee. Voor de eerste categorie betekent dit een maandelijkse achteruuitgang van netto 31 gulden en voor de laatste van netto 122 gulden.

Uitgangspunten

Als wordt uitgegaan van een economische groei in 1982 van één procent, een reële bruto loonsstijging van nul procent, een stijging van de werkloosheid van '81 op '82 met 30.000 manjaren (zoals het centraal planbureau verwacht) en van een terugdringen van het financieringstekort van de overheid tot zes procent (nu 7,5) dan moet er bij de begroting voor 1982 nog eens 3,5 miljard worden omgebogen, aldus Van der Stee. Rekent men met een economische groei van nul procent, dan komt daar nog een twee miljard bovenop. Zet men in '82 het bruto loon op min twee procent dan hoeft er weer 2,5 miljard minder te worden bezuinigd. AALSMEER, 3 april — Goede en zeer goede kwal. zonder btw: Anjers: rood 20-46, wit 14-35. vertakt 14-53: Rozen gr.: baccara 68-115, la mlnuette 48-105, dr. verhage 46-95, llona 42-80, red succes 39-66, sonia 34-67, w master p 54110, lara 54-80; Rozen kl.: carol 33-54, evergold 34-65, golden times 56-100, jaguar 39-65, marimba 20-33, mercedes 30-65, montrea 24-57, bellnda 30-63, red garnette 19-45, gabrlelle 3684; dhierse bloemen: amarylüs 10-68, alstroemerla 38-150. anthurium 91-335, ehrys. jaarr. 45-115, freesia enkel 8-33, f reesla dubbel 17-39, gerbera 6-100, gladiolen 87-110, glorlosa 18125, iris 6-40, lelies kelk 50-100, lelies tak 56420, nerine 115-185, cvmbidium gr. 39-500, narcissen 5-24, tulpen 7-43, strelltzia 124-260, hyacinten 14-27, llatris 63-105, gypsohila 42-125, stance 36-59, seringen 68-295, sneeuwballen 143-265, violieren 92-120, forsythia 11 -260, prunus 35-295. BAHENORECHT ZUID-HOLLAND-ZUID — 3 apr. Komkommers 168.000 st.: 76/91 midd.prijs A 130 130.61/76 A 98 93-100,51/61 A 76 74-80, 41/51 A 70 69-72, 36/41 A 68 63-71, 31/36 A 62 B 60 60-64, 26/31 A 62 B 62 62-63. krom 3000 kg 120-136. midd.prijs 131. Stek 2000 kg grof I 140 II98'/; 96-146. middel 165II 6Z'/> 62-65, fijn II 26 26; radijs rood 118.000 bs.: X 84'/i 84-90,1 78Vi 73-86, II64'/, 62-67, grol I 75'/! 74-77. grof II 68 66, witpunt 46-67, lange witpunt 42-68; sla glas 122.000 st, 12 poly ds. B 27 27, 13/14 poly ds A 33 B 32 32-33, 15/16 poly ds A 36'/» B 36 36-38,17/18 poly ds A 40 39-41,19/20 poly ds A 40'/» B 38 38-43, 21 /22 poly ds A 43 B 40 40-44, 23/24 meermalig fust 49-68, 25/28 meermalig fust 54-73,29/op meermalig fust 65-71; stoof sla 200 kg: 84-115; spruiten 17.000 kg: A I 273'/> 258-281. AII 273'/> 262-292, BII 220 197-245, A

In de week tot 1 april was de markt voor slachtrunderen vlot met op vele plaatsen iets hogere prijzen dan voorgaande week. Betaald werden voor de middelklasse koeien prijzen uiteenlopende van ƒ 6,30-6,70. Voor Ie kwaliteit liepen de prijzen tot ƒ 8,00 en voor extra kwaliteit, die vrijwel niet wordt aangeboden op de markten lopen de prijzen tot ƒ 9,00 per kg. Voor het kleine kwantum gemeste kalveren dat over de markt verkocht wordt, gingen de prijzenwet terug, zij het dat de handel vrij vlot verliep. In de week tot 3 april werd 1756 ton rundvlees uitgevoerd, waarvan 561 ton naar Frankrijk en 78JS ton naar derde landen. Aan kalfsvlees werd 2119 ton uitgevoerd. Voorts was er een uitvoer van 4017 mestkalveren en 1100 nuchtere kalveren in hoofdzaak naar Duitsland en Italië. De markt voor gebruiksvee was prijshoudend. Besteed werd voor melk- en kalfkoeien ƒ 1400 tot ƒ 3055 en voor guste koeien ƒ 900 tot ƒ 2450 per stuk. Voor tok- en mestkalveren werd ƒ50 tot ƒ325 besteed voor de zwartbonte en ƒ 130 tot ƒ 475 voor de rood bonte.

De markt voor wolvee was ruim prijshoudend, zowel voor de oudere schapen als de jaarlingen. Voor weidelammeren werden besteed ƒ80 tot ƒ 180, voor vette lammeren ƒ 140 tot ƒ 355 en voor vette schapen ƒ 80 tot ƒ345 per stuk. III 62 75-90, D I 435 435, 0 II 367 362-373, O III 250 243-257, 0IV 142'/i 129-151, EII252 252, E III 210 210; tomaten 500 dozen: A I 3250 31903310, B II 3240 3240, C I 2770 2750-2800, CC II 2140 2140; veldsla 2.100 kg: 220-320, midd.prijs 253'/:; aardappelen 23.000 kg: bintje 16-29; eigenheimer 5-19; Irene 18-23; andijvie 16.000 kg: A 235-350. B 194-263; bieslook ds 86-96; bospeen 1.000 bs: 350-460; Chinese k. 2000 kg: 210-240: knolseld. 1000 st: 150-326; koolrapen 5000 kg: 38-50; witte kool 500 kg: 71-83; kroten 3000 kg: 12-79; peterselie 10.000 bs: 33-100; prel 10.000 kg: 67-114; rabarber 18.000 kg: 82155: selderij 15.000 bs: 11-33; apinazie 19,000 kg: 128-296: uien 30.000 kg: bonken 47-61, grot 42-60. middel 36-57, drieling 5-28, plckler5-23; winterpeen 14.000 kg: grof 75-94, middel 80-93, fijn 63-64: witlof 29.000 kg: eenmalig fust klelnverpakklng 340.1 kort lof 240-390.1 lang lof 220340, meermalig fust, I kort lof 260-360,1 lang lol 240-250, 3 A kort lof 220-350, 3 A lang lof 120290,3 B 70-260, D III 110-180, afwijkend 40-220. Stek 40-140: tuinkers ds 19-51; Conference: 65/75 II 6.500 kg 161-166. 55/65 II 44.000 kg 125-129, 45/55 II 14,000 kg 60. Te Klaaswaal, appelen: Cox's Orange Pippin 6 ton: 65/75 160178.60/65 121-128, 55/60 47; Golden Delicious 22 ton: 80/op 79-112, 75/80 58-105, 70/75 4798,65/70 35-74,60/65 26-57; Goudrelnene 5 ton: 80/op 66-76,75/80 61-68,70/75 59-60,65/70 42-45: Laxtons superb. 4 ton; 80/op 65-97, 75/80 77-109, 70/75 70-109.65/70 59-77,60/65 36-40; Lombartscalvilie 3 ton; 80/90 87, 70/80 93, 60/70 62-64; Jonagold 5 ton: 60/90 254-266, 70/80 222, 60/70 118; Karmijn de Sonnaville 2 ton: 90/op S3, 80/90 72, 70/80 90; Winston 33 ton: 75/80 74-129, 70/75 54-116, é5/70 48-85, 60/65 26-58. Peren; Conference 18 ton: 65/75 165-167,55/65 124-149,45/55 48-76; Saint Ho

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.