+ Meer informatie

Kabinet maakt zich op voor voorzitterschap EG

Accent ligt op economische integratie

2 minuten leestijd

DEN HAAG - De regering bereidt zich voor op het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Gemeenschap gedurende de laatste zes maanden van 1991. De Nederlandse inzet zal gericht zijn op het voortgaan van het economische en politieke integratieproces in Europa.

Met name zal aandacht besteed worden aan zaken als landbouw, transport en telecommunicatie, industrie, milieu, energie en sociaal beleid. Het kabinet heeft haar voornemens ten aanzien van het Nederlandse voorzitterschap in de tweede helft van 1991 neergelegd in de nota "Vernieuwing in continuïteit". Hoewel de voortgang in de Europese politiek in sterke mate bepaald wordt door het werkprogramma van de Europese Commissie en de bestaande meerjarenplanningen wil de regering een aantal prioriteiten stellen.

Centraal dient volgens het kabinet de verdere afronding van de interne markt te staan. Dat betekent meer nadruk op de spoedige opheffing van de grenzen in Europa voor goederen, diensten, kapitaal en personen. Daarnaast krijgt de regering een taak bij het verder organiseren van de twee zogenaamde Intergouvernementele Conferenties (IGC) over de Economische en Monetaire Unie (EMU) en over de Europese PoHtieke Unie (EPU). Het is de bedoeling dat de twee conferenties nog voortduren tot eind 1991. De afronding van beide conferenties kan echter moeilijk afzonderlijk plaatsvinden. Nederland zal zich daarom zowel inhoudelijk als organisatorisch inspannen om beide IGC's tegelijk tot een goed einde te brengen.

Samenwerking

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap staan ook besprekingen tussen de EG en de Gulf Cooperation Council (GCC) op de agenda. Onderwerp van bespreking zal een samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties zijn. In verband met de Golfoorlog hebben de onderhandelingen daarover aanzienlijke vertragingen opgelopen. De inzet van de regering zal zijn de gesprekken zo spoedig mogelijk af te ronden.

Ook de situatie in het MiddenOosten zal aan de orde komen. Het is de bedoeling dat de EG een actieve bijdrage zal gaan leveren aan het verminderen van de spanningen in de regio. Het accent zal daarom liggen op het realiseren van duurzame vrede en stabihteit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.