+ Meer informatie

RECENSIES

4 minuten leestijd

Dr. J. van Eck, Van alzo hoge, over ruimte en beweging in God. Uitg. Van Wijnen, Franeker 2013, 168 blz., € 17,95.

Een verrukkelijk boek, wat bekoort door enerzijds een bondige uitleg van alle drie de oecumenische belijdenissen, namelijk de Geloofsbelijdenis genoemd naar Athanasius, de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel en de Apostolische Geloofsbelijdenis – zeker voor wat betreft ‘Athanasius’ wordt voorzien in een leemte – wie leest die tekst ooit? J - en anderzijds door een keur aan verrassende en tot nadenken stemmende citaten uit alle tijden en uit de meest uiteenlopende hoek, trefzeker gekozen ter verheldering of onderstreping van de hoofdtekst. In die keuzes geeft Van Eck niet alleen blijk van een buitengewone belezenheid, maar ook van grote liefde voor de (gereformeerde) orthodoxie. Met name Harderwijkers kunnen het boek niet laten liggen, want het Apostolicum wordt uitgelegd aan de hand van de Bijbelteksten bij de beroemde pilaarschilderingen in de Grote Kerk aldaar.

Het boek lijkt mij vooral zeer geschikt voor persoonlijke meditatie. Het moet geproefd worden. Qua sfeer deed het me onmiddellijk denken aan sommige werken van de inmiddels al 20 jaar geleden overleden lutherse theoloog en cultuurhistoricus C.W. Mönnich, evenals Van Eck een waar oecumenicus. Tenslotte: de strekking van de subtitel wordt gaandeweg het lezen wel duidelijk, maar op het eerste gezicht kan hij je op het verkeerde been zetten.

Ben Zijl, Je lichaam een tempel, Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, 96 blz., € 9,95.

Dit boekje handelt over porno- en andere vormen van seksverslaving en is uitgegeven i.s.m. Stichting De Vluchtheuvel, die al langere tijd goede contacten onderhoudt met de auteur, registertherapeut met specialisme in seksuologische hulpverlening. In kort bestek wordt veel informatie geboden (in de vorm van analyse en het bieden van uitwegen) over een probleem dat ook binnen de kerken grote vormen heeft aangenomen. Binnen aparte kadertjes komen mensen aan het woord die met zulke verslavingen in aanraking kwamen, en wel hoofdzakelijk pubers; mijns inziens hadden hier ook meer ouderen in betrokken moeten worden, omdat niet één bepaalde leeftijdsgroep als lezerspubliek gedacht is. De ‘andere vormen van seksverslaving’ worden maar heel terloops besproken, namelijk van blz. 79 tot 88. Een onthutsend en toch ook bemoedigend boekje dat aandacht verdient in elke kerk.

Andrea van Hartingsveld-Moree, Lerenderwijs. Heidelbergse Catechismus voor kinderen, deel 1: Geloof (zondag 1 t/m 31). Lees- en leerboek, werkboek en tekstboek. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, resp. 170, 135 en 72 blz., € 16,95, 9,95 en 7,50.

De schrijfster studeerde pedagogiek en wil graag het ‘oude goud’ van de catechismus toegankelijk maken voor kinderen en jongeren. Een lofwaardig streven, dat onze volle aandacht en steun verdient. Het is niet helemaal duidelijk op welk leeftijdsgroep deze boekjes zich richten, maar we zullen wel moeten denken aan de laatste groepen van de basisschool. Het eerste blokje op een pagina verklaart de catechismustaal (tussen haakjes wordt een modern equivalent voor een oud woord geplaatst), vervolgens is er in de regel een eye-opener uit de wereld van het kind, daarna een korte uitleg van het betreffende antwoord, en ten slotte een aantal vragen, waarin de kern kort en eenvoudig kan worden geleerd. Er worden aanwijzingen gegeven voor een Schriftlezing en een te zingen Psalm. In het werkboekje kunnen de kinderen op een aansprekende manier er handen en voeten aan geven. Het tekstboekje geeft de vragen/antwoorden nog eens in wat eenvoudiger vorm weer. Kortom, heel veel mooi materiaal, dat zowel in het gezin, op school als bij de catechese gebruikt kan worden. Als ik mij enkele inhoudelijke opmerkingen mag veroorloven: de toepassingen vind ik nogal eens wat stereotiep. ‘Ken jij Hem al? Heeft de Zaligmaker ook jou gekocht?’ Niet dat zo’n vraag niet goed is, maar ik zou er meer variatie in willen zien. En is de verbondsvisie wel in balans? Enerzijds heel positief: ‘Jij bent gedoopt. Dat is heel bijzonder. De Heere heeft een verbond met je gemaakt’. Anderzijds wordt de doop gezien als een zegel voor Gods kinderen. Over de verhouding tussen die opmerkingen zou de schrijfster nog eens moeten nadenken. Deze opmerking doet niets af van de grote waardering voor deze uitgave.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.