+ Meer informatie

Staten tegen splitsing provincie Zuid-Holland

^,,Eerst nieuw takenpakket vaststellen"

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Provinciale staten van Zuid-Holland vijzen een tweedeling van de provincie af. Met een ruime neerderheid hebben de staten zich donderdag uitgesproken egen de plannen van minister Wiegel van Binnenlandse zacen om te komen tot aparte provincies Rijnmond en Midlen-Holland.

Alleen het CDA stelde zich op het tandpunt dat een splitsing zo snel mo;elijk tot stand moet komen. In grote lijnen waren de fracties het ijdens het acht uur durende debat met 3S van Zuid-Holland eens dat slechts ,ja" kan worden gezegd tegen de planlen van de liberale bewindsman wanleer deze onderdeel uitmaken van een otale reorganisatie van het binnenands bestuur. Hiermee houdt men vast lan een herverdeling van taken en be•oegdheden en de vorming van een proincie-nieuwe-stijl. De minister van linnenlandse zaken stelt een „gewone" rovincie voor.

Kosten

Naast de decentralisatie van rijkstaken en de zogenaanide positieve lijst (extra bevoegdheden voor de provincie) vormden de kosten voor de meeste statenleden een moeilijk te verteren kwestie. PvdA-woordvoerstér mevr. drs. M. Mastik-Sonneveldt schatte, de meerkosten op 50 miljoen. Het Rijk gaat uit van ongeveer 30 miljoen gulden.

De heer C. N. van Dis (SGP) meende dat Rijnmond beter geleidelijk aan kan uitgroeien tot een volwaardige provincie. „Het hele veld overziende blijken er zoveel haken en ogen aanwezig te zijn, dat wij steeds sterker de indruk hebben dat er sprake is van een onrijpe vrucht. Aan de voorwaarden waaronder de staten twee jaar geleden akkoord konden gaan is in wezen niet voldaan, zodat de hoofdconclusie — het neen, tenzij — kan worden onderschreven", aldus de heer Van Dis.

Goeree-Overflakkee

Tenslotte besloten provinciale staten de minister te adviseren om, wanneer toch een herindeling van de provincie plaatsvindt, Goeree-Overflakkee bij de nieuwe provincie Rijnmond te voegen. De drie leden tellende SGP-fractie verklaarde zich voor een overgang van het gebied naar Zeeland, terwijl D'66woordvoerder prof. mr. 3. Wessel vond dat de bevolking van Goeree-Overflakkee zich door middel van een referendum moet kunnen uitspreken.

Een meerderheid in provinciale staten, gevormd door 'de fracties van de WD, een deel van de PvdA en de SGP, sprak zich, eveneens in strijd met het voorstel van GS, door middel van een amendement uit voor de indeling van de gemeente Woerden bij de provincie Utrecht. Andere amendementen van de socialisten om Hillegom aan NoordHolland en Nieuwerkerk a/d IJssel bij Rijnmond te voegen, werden door de overige partijen verworpen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.