+ Meer informatie

In het graf

2 minuten leestijd

„En Jozef legde Hem in zijn eigen nieuw graf, hetwelk hij in een rots had laten uithouwen". (Matth. 27:60a)

En nu een graf, een nieuw, een heel nieuw; neen, geen graf bij de kwaaddoeners, een voornaam graf in een lusthof, een graf waarin nog niemand gelegen had; want het moest een nieuw, een vers graf zijn, waarin het graf van Adam en de graven van ons alleen, hun graf moesten vinden.

En nu waarde vreesachtige jongeren, begraaft daarin uw Meester. Gij weet niet, dat gij zo de Schrift vervult. Zoekt hem voor verderfenis te bewaren, gij vervult onwetend de raad Gods.

O, mijne geliefden, gelooft, gelooft! Gods waarheid is waarachtig. Christus' genade is machtiger dan duivel, dood, zonde en wereld. Laat u dan geen vrees aanjagen, in wat voor graf gij ook ligt. Gelooft ònder de grafsteen, al hebt ge die ook moedwillig over uw graf gelegd.

Trouw is Hij, waarachtig, genadig en goed. Er is hoop voor u. Houdt u aan Christus! Rijk is de Heiland aan aardse goederen, aan hemelse schatten. Onze Simson heeft Gods eer en Zijn volk gewroken; dus behoort Hij alleen de kroon en aller eer te hebben. Al onze vijanden heeft Hij in Zijn dood neergeveld en ons geopend het Vaderhart en ons met Zich medegenomen in Zijn paradijs. 

Dr. H. F. Kohlbrügge

(Bijbels dagboek)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.