+ Meer informatie

Nettoverlies voor Ogem 118 miljoen

Vooral door profectontwikkeling

2 minuten leestijd

ROTTERDAM - Het bedrijfsresultaat van Ogem Holding NV is vorig jaar gedaald van 80,8 tot ƒ 43 min. Vooral door incidentele lasten en voorzieningen die grotendeels moesten worden getroffen voor de projectontwikkeling, komt het nettoresultaat uit op ƒ 118,5 min. negatief tegen een eveneens negatief resultaat van ƒ23,7 min. in 1979, zo heeft de maatschappij bekendgemaakt.

De sterke terugval van het nettoresultaat is voor ƒ 71 min. toe te schrijven aan incidentele oorzaken. Hiervan heeft ƒ 58 min. betrekking op de projectontwikkeling en ƒ 13 min. op extra voorzieningen voor reorganisaties. De normale bedrijfsactiviteiten leverden een verlies op van ƒ 47 min tegen een winst van ƒ 16 min. over 1979.

Een belangrijke factor was de stijging van de rentevoet. De interestlasten stegen met ƒ 25 min. tot ƒ 83 min. Het wegvallen van de inkomsten uit dg internationale projecten had een negatief effect t.o.v. 1979. Het resultaat sloeg van ƒ 14 min. winst in 1979 om naar een verlies van ƒ4 min. in 1980. Bovendien verslechterden de resultaten van enkele probleembedrijven met in totaal ruim ƒ 14 min.

De kerngroepen Otra, techniek en bouw konden hun resultaten rond het peil van 1979 handhaven. Ogem Trade international boekte een lager resultaat als gevolg van extra voorzieningen op debiteuren en voorraden in het verre oosten. Met het in 1980 in gang gezette beleid om een vermogensbeslag van ƒ 400 miljoen vrij te maken door afstoting van de niet-strategische belangen werd goede voortgang gemaakt tot een bedrag van ƒ 133 miljoen .

De concern-overheadkosten zijn in de loop van 1980 belangrijk verminderd. Het kostenverlagend effect van de in het verslagjaar getroffen maatregelen zal in 1981 ten volle doorwerken. Over de exacte vooruitzichten voor de resultaten in 1981 wordt in het bericht met geen woord gerept. Het jaarverslag verschijnt op 8 mei. Jaarvergadering op 27 mei.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.