+ Meer informatie

Democratiserin; bejaardenoordei nog niet zeker

1 minuut leestijd

DEN HAAG — Het lot van h voorstel van de PvdA-Tweede-k merleden mevr. Langendijk Meijer om bejaardenoorden te v( plichten bewoners inspraak te gev via bewonerscommissies is nog onz ker.

Van de zijde van WD, CDA D'66 zijn wijzigingsvoorstellen ing diend, die door de opstellers van h initiatief zo ingrijpend werden geacl dat ze nader beraad nodig haddi over het al dan niet handhaven vi hun wetsontwerp.

Tijdens de behandeling gisteren de Tweede kamer maakten WD i CDA bezwaar tegen de bepaling in h ontwerp om persoonlijk geleide b jaardentehuizen in een periode vi vijf jaar op te heffen. Mevr. Verke (VVD) stelde dat de democratisering regels ook van toepassing moeten zi op persoonlijk geleide bejaardentehi zen. Zij zei het buitengewoon te b treuren dat het wetsontwerp een del nitief verbod inhoudt van particuli geleide bejaardenoorden. Mevr. Co nelissen (CDA) steunde haar aanva keiijk, maar verklaarde in tweede te mijn wel te voelen voor het voorst van D'66, waarin de opheffingstermi, voor particulier geleide bejaardent huizen op acht jaar wordt gesteld. Vc gens haar is dit soort bejaardentehu zen toch al sterk aan het afnemen i zullen ze over een jaar of zes vrijw niet meer bestaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.