+ Meer informatie

Amersfoort treedt toe tot KJimaatverbond .

College is fel tegen lidmaatschap

2 minuten leestijd

AMERSFOORT - De gemeente Amersfoort treedt toe tot het Klimaatverbond voor behoud van de aardatmosfeer. Dit is gisteravond door een meerderheid van de gemeenteraad besloten, ondanks het feit dat het hele college van B en W tegen toetreding is. Ook het CDA, de VVD en de SGP/RPF konden niet instemmen met ondertekening van het verdrag. Toetreding tot het Klimaatverbond suggereert volgens de tegenstanders geloof in de praktische haalbaarheid van de doelstellingen, terwijl die volgens hen niet haalbaar zijn.

Het voorstel om toe te treden tot het Klimaatverbond is tot stand gekomen op initiatief van D66, PvdA, Groen Links en het GPV. Door ondertekenig van het Klimaatverbond verklaart de gemeente Amersfoort alle mogelijke inspanningen te verrichten om bij te dragen aan de vermindering van de belasting van de atmosfeer en om ernaar te streven dat er geen onnodige uitstoot van kooldioxyde plaatsvindt. Het Klimaatverbond is er ook op gericht het tropisch regenwoud zo veel mogelijk in stand te houden.

A. J. Hemels (D66) sprak namens de indieners van het initiatiefvoorstel en noemde het C02-probleem een milieuprobleem, waarvoor bij uitstek geldt: „Denk mondiaal, handel lokaal". J. P. A. de Wilde (PvdA) onderstreepte dit door te zeggen dat de gemeente door toetreding tot het Klimaatverbond zich laat controleren of de doelstellingen ook daadwerkelijk bereikt worden.

Schijntegenstelling

T. Haasdijk (GPV) vond het onterecht dat de tegenstelling werd opgeroepen tussen idealen en het praktisch onhaalbare daarvan. Haasdijk sprak van een schijntegenstelling. „Idealen zijn een stimulans om beleid te voeren. Dat blijkt ook uit het feit dat steden als Frankfurt, Berlijn en Hannover het Klimaatverbond hebben ondertekend". Er onstaat volgens de GPV'er nu de indruk dat iedereen in de wereld gek is, behalve het college van Amersfoort.

Burgemeester A. Schreuder verdedigde het standpunt van het college. Het is volgens hem geen milieu-inhoudelijke zaak, maar een bestuurlijke. Ondanks deze waarschuwing is met negentien stemmen voor en vijftien stemmen tegen besloten dat Amersfoort toetreedt tot het Klimaatverbond.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.