+ Meer informatie

Veel psalmgezang koren Geref. Gem.

Bondsdag in R'damse Doelen

3 minuten leestijd

ROTTERDAM — Zaterdag hield men de eerste van een tweetal door de Bond van zangverenigingen der Geref. Gemeenten georganiseerde bondsdagen in de Doelen te Rotterdam. Uit alle delen van het land waren de koren met hun aanhang naar Rotterdam gekomen.

Dat samentreffen in een wereldstad was voor ds. N. W. Schreuder, voorzitter van de Bond, aanleiding de talrijke aanwezigen in zijn openingswoord te wijzen op de inhoud van Psalm 87. Daarin wordt immers ook gesproken over een stad. Van deze aardse stad zal geen steen op de andere gelaten worden, zo sprak ds. Schreuder.

In Psalm 87 wordt echter van een geheel andere stad gesproken. Een stad, niet met handen gemaakt; een Godsstad, een zeer heerlijke stad, waarvan God Zelf de kunstenaar en bouwmeester is. Die stad heft een grondslag, een onwrikbare vastigheid. Die stad heeft ook inwoners, burgers, waarvan gezegd wordt, dat zij in die stad worden ingelijfd, dat is een genadewonder Gods. Zonder dat wonder is het onmogelijk een burger van die stad te worden.

Inlijving als burger in Sion is vrucht van Gods genade, gewerkt door het wonder van de wedergeboorte. Dat burgerschap van Sion is reeds door de kerk van alle eeuwen bezongen.

Gewoontegetrouw werd met het zingen van het Wilhelmus en het zenden van een telegram waarop een dankbetuiging werd ontvangen, aanhankelijkheid betoond aan het Koninklijk huis. Niet minder dan 21 koren lieten, hetzij in van tevoren geselecteerde groepen of individueel, koorzang horen. Vanzelfsprekend deed een ieder dat naar beste kunnen, zonder dat daarbij van een wedstrijdelement sprake was; evenmin van een prijsuitreiking, zoals ds. Schreuder dat noemde.

De diverse programma's boden een rijk geschakeerd oeuvre van betekenisvolle en ook minder betekenende composities uit de diverse stijlperioden. Daartussen prijkten een groot aantal psalmzettingen en bewerkingen uit heden en verleden, waarvan de oude meesters in menig opzicht bewondering afdwongen.

Boeiend
Elk jaar weer is het boeiend, om van een aantal soms totaal verschillende muzikale stijluitvoeringen kennis te nemen. Tijdens de pauzen wordt dan ook over deze verschillen in muzikale zienswijzen op uiterst plezierige wijze van gedachten gewisseld. Ds. Schreuder noemde het aan het eind van de dag verblijdend, zoveel psalmen in zoveel verschillende toonaarden gehoord te hebben. Het was zijn wens dat dit in de toekomst ook zo zou blijven.

Zo lang zullen we zingen van Gods trouw en goedheid, aldus ds. Schreuder, die in zijn slotwoord refereerde aan Luthers woorden, die gezegd heeft dat de duivel houdt van sombere dingen en sombere mensen, maar voor zingende mensen op de vlucht gaat.

Dat betekende een krachtige oproep ook de tweede Bondsdag te bezoeken die op 13 juni gehouden wordt, eveneens in de Doelen te Rotterdam. Waar nodig werden de koren begeleid door Adriaan Verhoef aan het orgel, die ook de samenzang zeer gedisciplineerd begeleidde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.