+ Meer informatie

„Vis is ontwikkeld en gevoelig dier"

Dierenbescherming over sportvisserij:

6 minuten leestijd

De wetenschap verschaft duidelijke argumenten voor de opvatting, dat ook vissen geestelijk en lichamelijk kunnen lijden. Aldus de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren in een onlangs verschenen brochure „Dierenbescherming en sportvisserij".

hoeveelheid tips voor het reizen met de auto. De reizigers kunhen hun reis nu zodanig plannen dat de grote verkeersdrukte zoyeel mogelijk vermeden wordt en verloren reisuren zoveel moZonder informatie kom je niet ver. De WV-kantoren, bijvoorbeeld, willen voor de nodige begeleidende informatie zorgen. Ze zijn tenslotte de „Wegwijzers voor Wegwezens".

De sportvisserij is in Nederland de meest beoefende vorm van vrijetijdsbesteding. Naast de 'behoefte aan rust en buitenlucht, betekent de hengelsport ook: het beschadigen van dieren voor menselijk plezier, aldus de Dierenbescherming. Algemeen wordt dan verondersteld dat de gevangen vissen, als zijnde koudbloedige dieren, geen pijngevoelens ervaren. ontmoeten, zal de sterftekans 5 a 10% bedragen.

Ethiek

Kort geleden kwam een Engels wetenschappelijk onderzoekteam, in een zeer uitvoerig rapport, echter tot de volgende uitspraak: ,,Vissen kunnen even goed hjden als zoogdieren en vogels, zonder dat het begrip ,,koudbloedig" daarbij een rol speelt".

Een vis is geen recreatievoorwerp of wegwerpartikel, maar een hoog ontwikkeld en gevoelig dier. Elke sportvisser heeft het .letterlijk in eigen hand, de toegebrachte verwondingen te beperken en het sterftecijfer laag te houden....

Daarom is de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren van oordeel, dat het uitgeven van viskaarten en het bevorderen van de hengelsport door de overheid, zonder duidelijke gedragsregels en ethische voorlichting, medeverantwoordelijkheid betekent voor het beschadigen van de levende natuur.

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de ervaringswereld van vissen die aan een hengel worden gevangen, is de onmisbare basis voor een ethiek van de sportvisserij.

Voor de vissen die een ruwe en onverschillige hengelaar treffen,

De brochure en een folder met de „gedragscode" kunnen woris de kans op ernstig lijden of den aangevraagd bij de Dierensterven welhaast 100%. Voor de bescherming. Laan Copes van dieren die een uiterst voorzichti- Caftenburch 73, 2585 EW ge en deskundige sportvisser aan 's Gravenhage, 'tel. 070 de andere Jcant van de hengel 469743. 73 Bart is in de huiskamer aan het schilderen en Nel is bezig met het behangen van de kamers boven. Ze is eerst met'het kleine kamertje begonnen, zonder er goed bij na te denken waarom. Dit wordt de kinderkamer, bedenkt ze, en dan is er nog een logeerkamer, al zullen ze die niet nodig hebben. Aan de voorkant is hun kamer, waaraan ze heel wat werk heeft. Als vanzelf begon ze hier, zomaar, en ze droomt van dat wonderlijke, waarvan ze hoopt dat het gauw werkelijkheid zal zijn. Samen hebben ze behang gekocht, wat 'ze natuurlijk ook samen hebben uitgezocht. Voor het kleine kamertje koos Nel kinderbehang en Bart had er nauwelijks erg in gehad. Nu heeft ze twee wanden klaar en ze is trots, als ze ziet hoe mooi het wordt met dat leuke behang. Ach... natuurUjk... verder kan ze straks nog niet gaan. Ze zal het kamertje voorlopig leeg moeten laten, ze zal moeten wachten tot ze weet of ze verder mag gaan met het Inrichten van een kinderkamer. Maar het ,moet immers behangen worden, want alle kamers zijn verwaarloosd en lelijk en ouderwets. Ze willen graag meteen alles netjes en nieuw hebben. En daarom plakt ze meteen behang voor een kinderkamer, want als je voor het huwelijk staat, denk je toch niet over de mogeUjkheid dat je geen kinderen zou kunnen /krijgenl En Nel wil het graag, heel graag, want ze is dol op kinderen. 22. Drie, vier keer in mijn leven heb ik gezien dat je er niet meer uitkomt als je kopje er eenmaal in zit. Ik moet er iMet aan denkenl Nog hoor ik het geschreeuw en angstig jg:epiep van een haas toen die er kortgeleden in zat. Om ooit te vergeten. Ik kwam er net langs en zag alles. En dat was wel ontzettend ergl Als die strik eenmaal achter je lange oren zit, kom je niet meer vrij. Dan kun je nog zo hard rukken en trekken, maar het help geen zieri Je maakt het er alleen maar erger door, dat heb ik toen duidelijk gezien. Ik wil niet eens meer langs die nare plek lopen. Laten ze maar iedere dag gaan kijken of ik er al in zit. Maar ze zullen het toch eindelijk wel eens merken dat ze mij zó niet kunnen vangen. Vrij wU ik zijn, een vrije springerige haasi En toch wordt het voor mij er niet beter op. Elke dag wordt het guurder en killer. Dat komt om,dat het al herfst is. De zon komt nu veel later op en elke avond gaat ze een beetje vroeger onder. Dat zal nog wel een tijdje zo blijven doorgaan, 's Morgens kan het echt al zo kil zijn. Dan word ik soms stijf van de kou wakker. Als ik dan maar wat ga rennen is het gauw weer over. Maar toch vind ik deze tijd niet fijn. Oeef mij de zomer maar. t Wordt buiten toch zo'n kale boell Ik kan me echt niet meer zo goed verstoppen. En dat is voor een haas wel heel hard nodig. Wij hebben het toch al zo moeilijk, weet je wel. En 't zal van de winter nóg wel veel moeüijker worden. Maar daar zal ik nu nog maar niet al te veel aan denken, 'k Heb nog eten genoeg. heel klein mensenhandje, me vingertjes als gamaaltjes, rose ei teer. Een kindje... o Ood... eei kindje... wat mooi... wat mooi... Ze schrikt van Barts hand, die o] haar schouder komt. Hy Is zach naar boven geslopen, omdat hij a zo'n tijd niets meer van haar hoor de, want ze zingt meestal bij hei werk. Nu staat hij verbaasd te kij' ken; „Wat ben je stil Nel en wat sta jt hier te dromen? Waarom ben Je ii vredesnaam in dit kamertje be gonnen? Ben je nu al een kinder kamer aan het inrichten? Wa haal je toch In Je hoofd, meid. Km Je niet beter aan onze kamer be ginnen. Jij loopt wel heel erg han van stapel, vind je niet? Zet da voorlopig maar uit je hoofd hoor we hebben de eerste Jaren we wat anders om aan te denken. Ni gaat de zaak voor en dat heb j< zelf ook gewild. Kinderen hebbei we gauw genoeg als we dat willen maar die zorgen wil ik er voorla pig niet by hebben hoor. We moe ten wel een beetje zakeiyk ei nuchter blijven vind je niet?"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.