+ Meer informatie

Gas uit vuil tast omgeving belt aan

Bruikbaar als energievoorziening

4 minuten leestijd

DEN HAAG — Het gas dat zich heeft gevormd in de vuilstortplaatsen in het gehele land moet aan het afval onttrokken worden. Er dreigt niet alleen explosiegevaar, maar tevens brengt het gas schade toe aan de omringende vegetatie.

/.f.F-f.SMI i5- 5 12 CC (Van onze weerkundige medewerker) Mei wordt wisselvalliger Wij kunnen weer op een mooie meiweek terugzien met enkele warme dagen. Zowel woensdag als donderdag behoorde Nederland tot het warmste deel van Europa. Donderdagmiddag werd op het vliegveld Eelde bij Groningen 30 graden gemeten en uit heel Europa kwam eenzelfde temperatuuropgave alleen van het vliegveld Innsbruck in Oostenrijk. De onweersbuien waren het meest

17

:"i9v
actief in het westen van het land, met in Zuid-Holland en Zeeland tot 30 en in NoordHolland tot 35 millimeter regen. Aan de kop kwam het vliegveld Rotterdam waar vrijdagmorgen 52 millimeter werd gemeten. Zaterdag zijn er opklaringen met een aangename temperatuur maar zondag passeert weer een front met enkele buien. Voor begin volgende week gematigd tot vrij goed meiweer met een aangename temperatuur, maar het blijft wisselvallig zodat de regenjas bij de hand moet worden gehouden, 1 Het weer van vanmorgen 7 uur 1 Station Weer

T mp. 1

26 gr. 1

2 gr. 1
13gr.

Tegelijkertijd kan het gas dat op deze wijze wordt gewonnen goed worden gebruikt ten behoeve van de energievoorziening. Het is van goede kwaliteit.

Tot deze conclusie komt de jstichting verwijdering afvalstoffen in een gisteren gepubliceerd rapport. Uit het onderzoek dat de stichting in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en milieuhygiëne naar de gasontwikkeling op vuilstortterreinen heeft verricht blijkt, dat op elke stortplaaats methaangas wordt gevonden. Het organische materiaal, waaronder groente-, fruit-, tuin- en keukenafval en papier, wordt door bacteriën omgezet in koolzuur- en methaangas. Dit gasmengsel, dat voor ongeveer 60 a 70 procent uit metl^aangas bestaat, ontsnapt uit de afvalhoop en kan in de bodem en op of naast het stortterrein zuurstoftekort veroorzaken. Ook al heeft de stichting nog nergens kunnen constateren dat zich explosies voordeden, zij 'acht het gevaar niet uitgesloten.

Ontgassing

De stichting heeft met behulp van een in een stortterrein aangebracht filter een bruikbare testmethode gevonden om te komen tot een concept voor totale ontgassing van een stortterrein. De gasproduktie kan oplopen tot 380 kubieke meter per uur.

Op vele plekken trof de stichting schade aan de omringende vegetatie aan. Deze wordt veroorzaakt door het ontsnappende methaangas. Temidden van een weelderige begroeiing komen flinke kale plekken voor. Vooral diepwortelende gewassen, waaronder bomen, sterven af. Statige berken langs zandafgravingen, die vol afval zijn gestort, hebben geen lang leven, zo constateert de stichting. De bladeren van bomen verkleuren en worden geel of bruin. Het bladerwerk verdunt en de barst laat los. Eeuwenoude eiken gingen te gronde door het gas uit de vuilhopen. Zelfs landbouwgewassen op 100 tot 150 meter van de stortplaats verwijderd liepen schade op. Slecht groeiende suikerbieten vertoonden vergeelde bladen. Op een stortplaats was zelfs het gras dood. Behalve aantasting van de vegetatie trof de stichting afdeklagen van vuilstortplaatsen aan die scheuren vertoonden. Deze worden veroorzaakt door het gas dat tracht te ontsnappen. Op 29 juni a.s. zal Z.K.H. Prins Bemhard zijn zeventigste verjaardag vieren. Bij gelegenheid hiervan laat Monumunt te Eist een speciale uitgifte slaan in de serie "Oranje in deTwintigste Eeuw" Specificaties: in brons: max.aantal 2.500, diameter 45 mm, prijs 32,50 incl. BTW, bestelcode: BI in zilver: max.aantal 12.500, geslagen bü 's-Rijksmunt te Utrecht in verzamelaarsuitvoering FDC voorzien van de officiële Rijksmunttekens, diameter 26 mm, 8 gram fijnzilver züvergehalte: 999/1000 prüs f 57,50 incl. BTW, bestelcode: B2 Bestelling: Uitsluitend door overmaking van het verschuldigde bedrag onder vermelding van de bestelcodes en ref.nr. 5 op giro 3981195 t.h.v. Monumunt te Eist (Gld). Sluitingsdatum: 29 mei a.s. Aflevering: Monumunt zal deze uitgiftes afleveren in volgorde van bestelling vanaf medio juü a.s. De levering geschiedt franco huis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.