+ Meer informatie

DE REDACTIE ONTVING

1 minuut leestijd

Van uitgeverij Wever, Franeker:

Dr. L. Praamsma, De kerk van alle tijden. Verkenning in het landschap van de kerkgeschiedenis.

Deel 2. Omvang 436 tekstpagina’s en 68 bladzijden illustraties. Prijs bij voorintekening f. 49, 50 (na verschijning van deel 4 f. 55,--).

Van uitgeverij J.H. Kok, Kampen:

Dr. T. Brienen en W. Huizer, Heroriëntatie in het christelijk maatschappelijk werk. Prijs f. 24,90.

J. v.d. Graaf e.a.: Geijkte woorden, f. 26,--.

Van Pro Juventute, Postbus 7101, 1007 JC Amsterdam: Oranjekalender 1981. Prijs f. 9,-- (plus f. 2,-- verzendkosten).

Van uitgeverij De Vuurbaak, Groningen.

Dr. Georg Hunteman, Geen God en geen Vader(s). Achtergronden van de gezagscrisis van onze tijd. Prijs f. 3,90.

Op deze uitgaven komen we in een der volgende nummers terug.

Verder ontving de redactie het Kerstnummer van de Elisabethbode, dat naarmate de omvang van de bestelling 40 - 25 cent kost. Inlichtingen en bestellingen bij het kantoor Postbus 100, Lochern of telefoon 05730-4551.

Eveneens het 32e jaarverslag van de Vereniging De Nederlandse Gideons, Sportlaan 976, 2566 NE ’s-Gravenhage. Zoals bekend plaatst deze vereniging in elke hotel- en (zo mogelijk) ziekenhuiskamer een Bijbel. Er zijn ook delen van het N.T. in andere talen verkrijgbaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.