+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

OP HET SCHERP VAN DE SNEDE

posthuum gesprek met prof. dr. A. A. van Ruler. - Uitgeverij Ton Bolland v.h. H. A. van Bottenberg N.V., Prinsengracht 493, Amsterdam.

Vlak vóór zijn overlijden in 1971 voltooide prof. Van Ruler een lijvig artikel voor het maandblad Wapenveld, uitgaande van de ? Reunistenvereniging van de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato, onder de titel: Ultra Gereformeerd en vrijzinnig. Het artikel verscheen na zijn dood als een soort geestelijk testament in het dubbelnummer februari/maart 1972 van genoemd maandblad.

Prof. Van Ruler geeft daarin zijn zienswijze omtrent de rechterflank van de Gereformeerde gezindte. Hij heeft waardering, maar komt ook met kritiek. Hij spreekt van „ketterijen”. Ir. J. van der Graaf vat die in een artikel - zie blz. 102 van dit boek - als volgt samen: de verinnerlijking van het werk van Christus met voorbijzien van het historisch gegevene van de heilsfeiten, het logische schema van de praedestinatie-idee, de benadering van het zondaar-zijn van de mens, de ziekte van de twijfel als normaal, de absolute prioriteit die aan het gevoel wordt toegekend, miskenning van het werk van de Heilige Geest in Zijn gang door de eeuwen en de continenten, de houding tegenover de sacramenten, verabsolutering van eigen inzichten (verstarde confessionaliteit), de tyrannie van de geestelijke mens, de onderwaardering van het natuurlijke ten opzichte van het geestelijke, te weinig aandacht voor de ethiek en het ontbreken van een duidelijk zicht op de plaats en de taak van de kerk in de wereld.

In De Waarheidsvriend, het orgaan van de Gereformeerde Bond in de Ned. Herv. kerk, is in een aantal artikelen op dit geestelijk testament gereageerd. Het werd een posthuum gesprek met prof. Van Ruler.

Het artikel van Prof. Van Ruler en de artikelen in De Waarheidsvriend zijn nu opgenomen in „Op het scherp van de snede”. Het bevat een Woord vooraf van Mevr. Mr. J. A. van Ruler-Hamelink, een kleine bijdrage van Ds. W. L. Tukker, het artikel van Prof. Van Ruler en dan bijdragen van Ir. J. van der Graaf: Een geestelijk testament, Ds. G. Boer - inmiddels overleden -: Denaturalisering van de zonde, Ds. L. Kievit: De Christusprediking, en: De verkiezing Gods, Drs. A. van Brummelen: De toepassing van het heil, Ir. J. van der Graaf: De geestelijke mens, Prof. dr. C. Graafland: De verhouding van het natuurlijke en het geestelijke. Ds. H. G. Abma: Ad extra niet extra.

Het werk laat zien hoe Prof. Van Ruler dacht, maar ook welke kritiek daarop van de zijde van de Gereformeerde Bonders wordt uitgebracht. Naast waardering voor het artikel van de overleden professor blijkt er toch ook gegronde kritiek op zijn kritiek te kunnen worden uitgeoefend. De uitgever deed er goed aan dit boek te doen verschijnen. De zaak waar het hier om gaat is van betekenis. In wezen gaat het om het bestaansrecht van de rechterflank van de Gereformeerde gezindte. Uiteraard is er kritiek uit te oefenen op personen, die tot deze flank behoren, op hun uitingen en beleving van hun beginsel. Het beginsel zelf is niet aantastbaar, omdat het zijn grond vindt in Gods Woord. Dit komt in de kritiek op het artikel van Prof. Van Ruler duidelijk naar voren.

Het boek telt ruim 180 blz. en kost f 12,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.