+ Meer informatie

feuilleton

2 minuten leestijd

124

„Wanneer u dan vluchten moet als Saul, stort u dan niet in uw eigen zwaard, maar kom tot doctor Luther; dan zal die u uit de groeve helpen!"

Hans Edel wiste met de vinger zijn oog uit en slingerde het druppeltje weg dat er aan hing.

In het leger teruggekeerd zag hij op vele gezichten de haat gloeien. Die hij met het zwaard in bedwang gehouden had, stookten tegen hem: „Wij zijn gekken, dat we ons zo laten overheersen! Schapen, die de vos tot koning gekozen hebben! Laat ons de jonker Boerenbeul naar de duivel jagen en een betere aanvoerder uit ons eigen midden kiezen!" , Het gemor woekerde voort; een opstand broeide; daar kwam een ijlbode van Thomas Münzer, met stof en zweet bedekt ademloos aanrijden!

Het opperhoofd van het nieuwe Jeruzalem gebruikte nog de overwinningstaai van Jehova's held, maar vertrouwde niet meer in geloofsverzekerdheid op de wagens en ruiters van Israël, op de hemelse heerscharen die God hem zenden zou.

In dolle haast riep hij alle troepen naar Frankenhausen; alle rotten, veldslangen en kanonnen werden ten spoedigste ontboden om zich rondom hem te verzamelen en Zion te beschermen. Door Johannes Dose

Zijn grote, verheven kalmte was in vreselijke, begrijpelijke onrust veranderd nu het geharnaste, goed geoefende leger van de vorsten aanrukte.

Met Hans Edel stond het anders! Plotseling waren zijn sombere gedachten verdwenen; met echt ridderlijke vreugde trok hij naar de strijd.

Hij handelde met moed en .veerkracht. In vlugge marsen, met korte rustpozen, trok het verloren rot naar Frankhausen, waar grote troepen boeren en Münzer zelf met zijn Mühlhausers gelegerd waren.

De nieuwe Mozes nam, in plaats van zijn dappere krijgskundige Jozua tot veldoverste te maken, in blind zelfvertrouwen het opperbevel over al Israels troepen' op zich, hoewel hij nog nooit eerder een geweer afgeschoten had, nooit kruit geroken of een gevecht gezien had; en nog veel minder iets van krijgskunde afwist.

Deze verblinding besliste zijn droevig lot; op droevige wijze moest de nagemaakte Gideon het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.