+ Meer informatie

ALWEER de gereformeerde wereld

3 minuten leestijd

De befaamde drs. G. Puchinger heeft, met puchinger grondigheid in documentatie en registratuur, een aantal gesprekken weergegeven, waarin het ging om een antwoord op de vraag: IS de gereformeerde wereld veranderd? Als resultaat hebben we er een pil van 467 bladzijden bijgekregen, uitgegeven bij W. D. Meinema n.v. te Delft.

Puchinger heeft zijn vraag voorgelegd aan „gereformeerden van diverse schakeringen” (christelijke gereformeerden worden blijkbaar elders ingedeeld), voorts aan „enige welbekenden, die de gereformeerde wereld overtuigd de rug hebben toegekeerd” (daar zijn we nog niet bij) of „er nooit toe hebben behoord” (ook daar geen spoor van de chr. geref. groep!) Zo kwamen de antwoorden bijeen van dr. W. Drees, Anton van Duinkerken, voor dit soort discussies gangbare figuren als Thijs Booy - Han Lammers - Ben van Kaam, enkele pikante koppels hoogleraren (Dooyeweerd-Van Peursen, Kamphuis-Veenhof, Nauta-Van Niftrik), de doctores Visser ’t Hooft, Bruins Slot, Kuitert, enzovoort.

Geen van allen beantwoordt de vraag ontkennend, wat overigens niet anders verwacht mocht worden. Ieder doet het op zijn wijze, wat evenmin één lezer vreemd zal voorkomen. Maar interessant is dit boek voor velen zeker geworden door de nauwkeurige notitie van de volledige gesprekken, waarin heel wat meer is overhoop gehaald dan enkel het ja of nee met betrekking tot de gereformeerde wereld. Wie er behoefte aan heeft véél meer te weten over de geïntervieuwden kan via Puchinger bij henzelf terecht. Vandaar ook dat de uitgever op de flap bescheidenlijk wijst op de „autobiografische waarde” van dit nieuwe werk.

Lang geleden voelde de „gereformeerde wereld” (wat is dat eigenlijk?) zich geschokt door „Gereformeerden, waarheen?” We hebben inmiddels de parade der mannenbroeders en het beeld der vaderen gehad; heerlijke stuff, waar twee uitgevers om het hardst mee naar de boekenmarkt renden, waar duizenden lezers op af snelden en waar legio scribenten een rijke nieuwe vorraad in vonden voor hun vraatzuchtige kolommen. De kogel ging door de kerk en wordt binnenkort alsnog geketst. De gereformeerde wereld is „in” voor radio, t.v. en pers, voor vergaderzaal en bittertafel. En nog is het het einde niet, want op deze publiciteit fris van de lever zullen ongetwijfeld bezonken en overwogen wetenschappelijke publicaties volgen. Men hoort de sociologen al turven en tellen!

Het kost tijd om het allemaal bij te houden. Die tijd zou waardevoller besteed zijn, wanneer men door de lectuur ook directer met de kern van de vraagstukken rondom het leven als gemeente van Christus zou worden geconfronteerd. Helaas is dit niet steeds het geval. Men zou zo graag van schrijvers en beschrevenen eens horen of en zo ja hoe zij zich door de boodschap van het Woord aangesproken gevoelen en waarom hun daaruit voortvloeiende reactiein-verantwoordelijkheid juist is zoals die is. Zulke reacties op de actualiteit kunnen ons helpen onze weg te vinden in eigen verantwoordelijkheid. Aan vergelijkende beschouwingen over milieu, klimaat, organisatie en overige omstandigheden, hoe spits en boeiend ook geformuleerd hebben we al zoveel gehoord en gelezen. We willen er graag eens van hart tot hart over praten en dan samen zien te bereiken, dat wij als getuigen op-vallen, ook in de gecompliceerde situatie van vandaag. Daartoe te komen is een urgenter zaak.

Het gaat ernaar uitzien, dat boeken over de gereformeerde wereld, gezindte of hoe men zulks ook mag aanduiden, gaan dienen als een modern soort ontspanningslectuur, die de stof aandraagt voor een eindeloze kout over allerlei uiterlijkheden.

Ontspanning mag er zijn. Misschien is de „gereformeerde wereld” daarvoor, bij gebrek aan beter, nog aangewezen op een aantal lieden, dat een soort woorden-orgel exploiteert. Maar laat de gereformeerde wereld daarbij dan bedenken, dat van haar meer dan enkel spelen wordt verwacht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.