+ Meer informatie

RIC start programma met zestig cursisten

Ook Luthers "97 stellingen" actueel

2 minuten leestijd

GOUDA — „Luther kreeg bekendheid door zijn 95 stellingen die zich tegen de aflaat richtten. Maar het echte probleem lag dieper. Hij richtte zich tegen invloed van het filosofisch menselijk denken in de theologie. Dat deed Luther voorafgaande aan de 95 in een 97-tal stellingen. Die werden echter nauwelijks bekend maar blijken juist ook vandaag uiterst actueel".

Dat zei drs. H. N. Hagoort, verbonden aan het Reformatorisch Instituut voor Cultuurwetenschappen (RIC), gisteravond tijdens de opening van het cursusjaar van het RIC in gebouw "De Veste" in Gouda.

Het RIC start het cursusjaar met 60 cursisten. Er worden in Gouda cursussen bijbels Hebreeuws, nieuwtestamentisch Grieks, joodse cultuur en godsdienst, en cultuurgeschiedenis gegeven.

Drs. Hagoort wees de 70 aanwezigen op de actualiteit van Luthers (siechts in het Latijn bekende) eerste stellingen. Luther schreef zelf dat de strijd om aflaat bijzaak was. De hoofdzaak was zijn bestrijding van de scholastieke theologie en filosofie. Voor Luther ging het ten diepste om de verhouding tussen geloof en wetenschap.

Cultuurkritiek

Na een uiteenzetting van de verschillende ontwikkelingen binnen de filosofie, ging drs. Hagoort in op de actualiteit van de 97 stellingen. „Wordt ook vandaag niet vaak het Woord van God afgezwakt en verduisterd ten gunste van de "filosofie", de wetenschap en het moderne denken? Is het gezien de Schriftverduistering binnen de moderne theologie niet opnieuw tijd voor "97 stellingen"? Drs. Hagoort zei dat Luthers eerste oproep ten grondslag ligt aan de gedachte die binnen het RIC nu ontwikkeld wordt in de vorm van een bijbelse en historischecultuurkritiek.

Gebedsgenezing

RIC-voorzitter H. van Harten uit Woubrugge opende de (open) bijeenkomst. RIC-bestuurslid dr. M. J. Paul vroeg tijdens het slotwoord aandacht voor een deeltaak van het RIC, namelijk de bestudering van de geschiedenis van de bijbelexegese tegen de achtergrond van de cultuur. Hij ging in op het thema "gebedsgenezing". Hij behandelde de zeer uiteenlopende visies daarop bij de kerkvader Irenaeus, bij Abraham Kuyper, Martin Lloyd-Jones en Benjamin Warfield. Kuyper was bij voorbeeld zeer terughoudend, maar Lloyd-Jones gaf er enige ruimte voor. Hij constateerde overigens dat wonderen momenteel eerder een kenmerk van vrije groepen en sekten zijn dan van de kerk. „Wat ons als instituut interesseert, is de samenhang tussen de genoemde standpunten en de tijd/cultuur van de verdediger van zo'n standpunt".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.