+ Meer informatie

Oosterschelde moet natuurgebied blijven

Zeeuwse staten stemmen in met nota

2 minuten leestijd

MIDDELBURG — Provinciale Staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met het standpunt van het dagelijks bestuur van de provincie om de natuurlijke waarden in de Oosterschelde zoveel mogelijk in stand te houden. Ook in het voornemen om de belangen van de visserij in deze zeearm zoveel mogelijk te waarborgen en de recreatieve ontwikkelngen af te remmen, konden de staten zich vinden.

De plannen met betrekking tot de inrichting van de Oosterschelde houden verband met de destijds genomen regeringsbeslissing om deze zeearm met behulp van een pijlerdam open te houden. Deze beslissing volgde na krachtige protesten van milieu- en visserijorganisaties tegen de oorspronkelijke plannen om de Oosterschelde volledig af te sluiten. De verwachting is dat na het gereed komen van de pijlerdam (in 1985) de natuur in de Oosterschelde zich redeijk zal handhaven en dat voor de mossel- en oestervissers nog een goede boterham zal zijn te verdienen.

Om het gevaar te bezweren dat de Oosterschelde door allerhande recreatieve ontwikkelingen alsnog zal wor' den aangetast, heeft het provinciaal bestuur een nota laten opstellen waarin de inrichting van deze zeearm is geregeld. Uitgangspunt van deze nota is dat het natuurlijk milieu absolute voorrang dient te krijgen en dat daarnaast de belangen van de vissers zo min mogelijk in het gedrang mogen komen. De reactie dient om die reden pas op de plaats te maken. De aanleg van jachthavens wordt derhalve aan banden gelegd en voor grootschalige projecten is geen plaats.

Ook vroeg Cornelisse het provinciaal bestuur meer mosselpercelen open te stellen voor dé schippers uit Bruinisse. Het gemeentebestur van die plaats had hierom verzocht en de SGP'er kon daar alle begrip voor opbrengen. Ook het CDA-statenlid Schot brak een lans voor de Zeeuwse visserij, die volgens hem meer mogelijkheden moet krijgen in de Oosterschelde. Met name de kleinere bedrijven zijn volgens hem bij een versoepeld beleid ten zeerste gebaat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.