+ Meer informatie

ONDERWIJS EN BEROEP

3 minuten leestijd

Vandaag is onze wekelijkse bijlage geheel afgestemd op  onderwijs en beroepen. Onze jonge mensen, althans velen, staan weer op een keerpunt in hun leven; een mijlpaal. Laten zij, maar  ook wij, een beslissing biddend mogen nemen.  Onderwijs, veel is er over geschreven, veel wordt erover ook gesproken. Niet ten onrechte; er is enorm veel in beweging. Vrees kan ons vervullen als wij diverse plannen van onze overheid  onder ogen krijgen.

Neem bijvoorbeeld de discussienota „schoolbegeleiding". 

 Neen, zegt de overheid dwingen tot samenwerking of deelneming doen wij niet. Als wij echter letten op de subsidievoorwaarden  voor een schoolbegeleidingsdienst merken wij het tegengestelde. 

 Het is een vreemde zaak dat de nota een SBD verbindt aan het  aantal inwoners in een bepaalde regio. Zou het niet logischer zijn  deze te verbinden aan een aantal leerlingen dat op de scholen  gaat? Men kan nu wel stellen dat een levensbeschouwelijke SBD  inefficiënt zou werken. Nergens is echter aangetoond dat kleine  diensten „versnippering" van het schoolbegeleidingswerk die  efficiëntie niet ten goede komt. 

 Het is echter niet alleen de SBD die zorgen baart. Wij denken hierbij ook nog steeds aan de op stapel staande grondwetswijziging van artikel 208 van de Grondwet.

Hebben niet zeven  organisaties — en terecht! — hun zorgen hierover uitgesproken.  Wel terdege zal het bijzonder onderwijs in de knel komen.

De  uitleg van de minister aan de bepalingen in de Grondwet roepen  allerlei vragen op en kunnen door ons pertinent niet worden onderschreven. Het moet onaanvaardbaar worden genoemd dat  via subsidieregelingen het bijzonder onderwijs tot bepaalde  concessies gedwongen kan worden.

 Duidelijkheid op dit punt is  dan ook ten zeerste gewenst.  Wij kunnen doorgaan en denken aan de integratie van het  beroepsbegeleidend onderwijs met het vormingswerk. Gedwongen samenwerking met scholen van een geheel andere signatuur  en alle gevaren daaraan verbonden. Terecht horen wij uit het  onderwijsveld de vraag: „waar blijft het waarschuwend geluid in  de Tweede Kamer, slapen wij dan?".

 Neem het voortgezet  onderwijs; marxisme, socialisme en nihilisme vieren hoogtij en  verslaan hun duizenden! 

 Neem ook de in naam christelijke scholen. Evolutieleer en het  ontkennen van bepaalde Bijbelgedeelten hebben velen in hun  ban!

Het kiezen van een beroep is uiteraard niet eenvoudig. Vele  factoren spelen daarbij een rol. Politiek gezien kunnen wij een  streven van de regering opmerken om de keuze te verschuiven  naar een latere leeftijd. Maatschappelijk zijn hiervoor ook wel  oorzaken aan te wijzen. Op zich kunnen wij hier géén bezwaren  tegen hebben. Wel, als wij bedenken dat op twaalfjarige leeftijd de  ouders de keuze duidelijk meebepalen maar dat op latere leeftijd  de leerling zelf de keus zal doen.

 Elk beroep is voor ons niet acceptabel. Welke maatstaven  leggen wij hierbij aan? Gaat het alleen om een groot salaris, een  mooi kantoor en een hoge positie op de maatschappelijke ladder?  Of laten wij ons hierbij leiden door Gods Woord.

Wij kunnen niet  ontkennen dat ook hier grote gevaren om de hoek komen kijken.  Een succesvolle baan kan betekenen een afwijken van de wegen  des Heeren. Hoe vaak kunnen wij niet constateren dat een  bepaald beroep of een functie in gewetensconflict brengt, met als  gevolg water bij de wijn doen, belachelijk worden gemaakt om  principes uit het jaar nul, of biddend een beslissing nemen en een  andere richting uitgaan.  Waar gaan we heen?

 Weten wij het dan alleen? Deze vraag  zullen wil kunnen beantwoorden als wij de Bijbel, Gods Woord, in al haar eenvoud laten spreken! Ook wij, zullen onszelf moéten beschuldigen.

Wat een lauwheid! Zijn wij ingedommeld? Een  voortdurend gebed moge opstijgen. In onze donkere tijden zulleni wij met Gods hulp de wacht moeten betrekken bij onze  schooldeuren maar ook bij onze gezinnen.

Hoeveel tijd is ons nog  gegeven?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.