+ Meer informatie

Ziekenhuizen Walcheren hekelen advies van classis

Geref. Gem.: Liever afzien van geboden geestelijke zorg

4 minuten leestijd

VLISSINGEN - In de kerkbode van de classis Middelburg van de Gereformeerde Gemeenten wordt de gemeenteleden geadviseerd bij ziekenhuisopname in Middelburg of Vlissingen geen gebruik te maken van de daar geboden geestelijke verzorging. Reden voor dit advies is de onbijbelse levenswandel van een nieuwbenoemde geestelijk verzorger. Het ziekenhuisbestuur noemt het classisadvies „zeer teleurstellend en verontrustend". „Op grond van Gods Woord zijn wij verplicht de aan onze zorg toevertrouwde leden eerlijk te waarschuwen", aldus de Vlissingse ds. C. G. Vreugdenhil namens de classis.

Bij de Stichting Streekziekenhuizen Walcheren zijn twee protestantschristelijke geestelijk verzorgers aangesteld. Tot 1 april waren dit ds. Joosse en mevr. ds. Jobse-Spierings. Wat betreft ds. Joosse schrijft de classis Middelburg in de kerkbode waarderend dat deze, hoewel niet behorend tot de rechterflank van de gereformeerde gezindte, „altijd met veel begrip en liefde ook de patiënten uit onze gemeenten begeleid heeft". Per 1 april is ds. Joosse echter met emeritaat gegaan en is in zijn plaats een andere geestelijk verzorger benoemd.

Levenswandel

De classis van de Gereformeerde Gemeenten Walcheren heeft tegen deze benoeming de grootst mogelijke bezwaren. Deze zijn ook eerder kenbaar gemaakt binnen het Orgaan van Bijstand Protestants Ziekenhuispastoraat. Zonder uitvoerig op de bezwaren in te gaan, meldt de classis nu in een kort bericht in de kerkbode "Gomarus" dat deze bezwaren zich met name richten op de levenswandel van de betrokken predikant. Deze is na een huwelijk en een echtscheiding met een mannelijke partner gaan samenwonen. ..Een levenswandel", aldus ds. Vreugdenhil, „die de Bijbel ten stelligste afwijst. „Het is met droefheid dat wij dit moeten constateren", zo staat in Gomarus. „Echter menen wij dat het onze verantwoordelijkheid is onze mensen ook hierin een weg te wijzen". De classis adviseert dan ook af te zien van geestelijke verzorging.

Volgens de voorzitter van de Stichting Streekziekenhuizen Walcheren, J. G. van Zwieten, distantieert het ziekenhuisbestuur zich volledig van de opstelling van de classis van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur heeft dit in een brief aan de classis ook laten weten.

Maar ook de classis van de Nederlandse Hervormde Kerk, onder wier verantwoordelijkheid de ziekenhuispastor valt, heeft een brief geschreven aan de classis Walcheren van de Gereformeerde Gemeenten. Daarin staat dat de hervormde classis achter haar predikant te blijft staan. „Wij kunnen het standpunt van de Gereformeerde Gemeenten hierin beslist niet delen", zo zegt ds. A. C. den Hollander uit Oostkapelle. „Wij accepteren de betreffende pastor geheel als predikant".

De in opspraak geraakte predikant wilde liever niet reageren.

Intolerant

De Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) schenkt aandacht aan het kerkbodebericht in een openingsartikel op de streekpagina. Stichtingsvoorzitter van de Streekziekenhuizen Walcheren Van Zwieten meent daarin dat „er sprake is van beschadiging van een van de personeelsleden van het ziekenhuis, als zoiets over iemand wordt geschreven". Onder de kop "Intolerant in Zeeland" wijst verder het hoofdredactionele commentaar op weer een „opvallend staaltje van onverdraagzaamheid tegenover andersdenkenden. Daardoor raken mensen in problemen, die dat niet verdienen". De commentator, algemeen hoofdredacteur C. van der Maas, zegt „dat "de buitenwacht" —zoals de rest van de samenleving vaak wordt beschouwd- deze nogal gesloten belevingswereld van het reformatorische volksdeel altijd volledig heeft gerespecteerd. Er ontstaan pas botsingen en conflicten wanneer vanuit reformatorische kring pogingen worden ondernomen om mensen die er anders over denken, te dwingen zich óók in deze regels te schikken. Zeker wanneer dit gebeurt op straffe van uitsluiting of boycot". Van der Maas stelt dat „de reformatorische leidslieden met hun eisen en verboden aan mensen van buiten de eigen kring langs het uiterste randje lopen van maatschappelijke intolerantie"

Juridische stappen

Evert van der Veen van het Centrum Anti-discriminatie Homoseksualiteit in Amsterdam meent, in de PZC, dat de classis Middelburg zich schuldig maakt aan onrechtmatige daad en dat juridische stappen ondernomen kunnen worden.

Hoofdredacteur C. van der Maas vindt dat het ..aanbeveling zou verdienen om de praktijk van weinig verdraagzame opstellingen als deze eens te toetsen aan de (nieuwe) wetgeving in de sfeer van gelijke behandeling in Nederland". Daaromtrent zegt ds. Vreugdenhil een afwachtende houding aan te nemen. „Als dat door de rechter zou worden gehonoreerd, dan betekent het dat wij inderdaad niet meer uit mogen komen voor ons bijbelse standpunt".

Volgens ds. Vreugdenhil zijn de predikanten van de Gereformeerde Gemeenten inmiddels geschrapt van het preekrooster in de ziekenhuizen. „De ouderlingen van onze gemeenten draaiden altijd mee binnen de geestelijke verzorging. Bij de diensten van de omstreden predikant konden zij echter, om des gewetens wille, geen ouderling van dienst zijn. Daarmee hebben wij onszelf, zo zegt de dienst geestelijke verzorging, buitengesloten. Ik heb vorige week zondag mijn laatste preek gehouden. Voor de toekomst zijn we van het rooster geschrapt. Het blijft dan overigens de vraag wie er eigenlijk discrimineert".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.