+ Meer informatie

Nieuw dienstencentrum Geref. kerken definitief van start

6 minuten leestijd

In Leusden bij Amersfoort heeft men donderdagmiddag de eerste paal geslagen voor het nieuwe centrum dat de Gereformeerde Kerken in Nederland gaan bouwen om zestien landelijke bureaus in onder te brengen. De totale bouwkosten van het project, inclusief de technische installatie, maar zonder de inrichtingskosten en excl. b.t.w. bedragen 3,2 miljoen gulden. De Nederlands Hervormde Kerk die aanvankelijk mee zou doen, liet het, toen het puntje bij paaltje kwam, afweten.

Wel hebben een groot aantal samensprekingen plaatsgehad maar uiteindelijk bleek men niet van de door de Hervormden eerder begeerde vestigingsplaats Den Haag te kunnen afstappen. Bovendien was de Ned. Hervormde Kerk in financieel opzicht niet voldoende zeker van zichzelf.
Het dienstencentrum zal voor eind 1975 gereed moeten zijn. Veel thans door half Nederland verspreide bureaus zullen in het nieuwe centrum worden gehuisvest. Het betreft onder andere het actuariaat van de Generale Synode, het Algemeen kerkelijlc bureau, het Algemeen Diaconaal bureau, de Informatiedienst en de Raad voor Gereformeerde Sociale arbeid. Verder het Zendingscentrum en het Evangelisatiecentrum, het Algemeen kerkelijk archief, de Stichting steun kerkbouw en het Bureau zee-, land-en luchtmacht.
De grootte van deze bureaus varieert van een enkele kamer voor één medewerker tot een bureau van ongeveer 50 medewerkers (Zendingscentrum). Synodezittingen zullen in het gebouw niet worden gehouden.
Zowel dr. A. Kruyswijk, praeses van de Generale Synode, als ds. P. van Strien, voorzitter ven de deputaten voor financiën en organisatie, voerden het woordi bij het gebeuren van gisteren.

UITVOERING
Zij benadrukten beiden dat van machtsconcentratie geen sprake is. Het wordt géén synodegebouw, maar een dienstencentrum waar de praktische verwezenlijiköig van de synodebesluiten wordt uitgewerkt, aldus ds. Van Strien.
De vrees voor te grote centralisaties was trouwens ook al tijdens de synodezitting waarop het besluit tot de bouw viel ter sprake geweest. Men heeft toen al geantwoord dat inderdaad bureaucratie kan ontstaan. Het centrum kent echter geen directeurgeneraal: alle afdelingen blijven zelfstandig. Wel zal op het gebied van post, telefoon, technische dienst, een samenvoeging van taken aan de orde komen.
Op een bureau van tien mensen, zo meent men, kan net zo goed bureaucratie ontstaan als waar ongeveer 140 mensen zuilen werken.

FINANCIËN
Men heeft bij het tot stand komen van, de plannen gewezen op teruglopend kerkbezoek en op de verslechterende economische situatie, vanwege financiële gevolgen die daaraan vast kunnen zitten. Het bezit en onderhoud van de thans in Amsterdam, Baarn, Utrecht, Rotterdam en Rijswijk in gebruik zijnde panden schijnt echter een zo kostbare zaak te zijn, dat het nieuwe centrum daarbij vergeleken veel goedkoper zai worden.
Over dit punt zijn van tevoren uitvoerige besprekingen gehouden met provinciale en dassicale penningmeesters, waarvan vele, op grond van zakelijke motieven sterk voor nieuwbouw waren. Totaal 16 van de 71 synodestemmen waren tegen. Hiertoe behoorden alle afgevaardigden van Friesland-Noord.
Voor de bijeenkomst die ter gelegenheid van het slaan van de eerste paal gehouden werd waren een aantal gewone gemeenteleden uit diverse provincies uitgenodigd. De heer A. Verburg uit Bilthoven mocht de eerste klappen geven.
Bij de plannenmakerij is gekozen voor een flexibele opzet om aan zowel interne als externe veranderingen die ruimtegebrek of uitbreiding nodig maken, te kunnen voldoen.
INDELING
In de lage bouwpartij aan de oostzijde zijn rondom een binnenhof de „ontmoetingsruimten" van het centrum gegroepeerd. Men vindt daar de kantine, de conferentieruimte van het Toerustingscentrum en de kapel. Dit gedeelte kiijgt een eigen ingang met een ruime hal die ook toegang geeft tot de vergaderruimten: vier zaaltjes voor tien tot 35 personen.
In de uit twee bouwlagen bestaande middenpartij treft men op de begane grond de bibliotheek, het archief en een aantal werkvertrekken voor algemene zaken aan. Deze werkvertrekken zetten zich voort op de begane grond van de hoge vleugel met drie bouwlagen. Daar zijn ook de typekamer, de postkamer, de reproduktie, het magazijn en de expeditie ondergebracht.
Op de eerste etage, zowel van het middendeel als van de haaks daarop staande hoge vleugel komen de bureaus van de deputaatschappen, o.a. zending, diakonaat, evangelisatie, kerkopbouw, jeugd, bedrijfsleven enz.. Het is de bedoeling dat deze deputaatschappeni worden gebundeld in twee deputaatschappen: een voor „Zending en Werelddiakonaat" en een voor „Gemeenteopbouw". Verder zijn hier de synode-bureaus gelegen.
Op de tweede etage van de dwarsvleugel komen alle financiële administraties bijeen; verder vindt men hier de afdeling personeelszaken en de pensioenadministratie.
Voor het gebouw is een ruime parkeergelegenheid aanwezig met ruimte voor 80 auto's. Ter plaatse van de kantine en het toerustingscentrum is een groot terras gedacht dat aansluiting geeft aan het aan deze kant van het terrein gelegen recreatieve wandelgebied.
Het ontwerp van het dienstencentrum is van het architectenbureau Leo de Jonge, Dorst, Lubeek, De Bruyn, De Groot en partners. Aannemer is D. Versloot BV en constructeur Raadgevend ingenieursburo Necon BV.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.