+ Meer informatie

Verdachten vragen uitstel van proces

Watergate-affaire

3 minuten leestijd

WASHINGTON - Vier van de zes verdachten in de doofpot-affaire met betrekking tot Watergate hebben nu om uitstel verzocht van hun proces dat volgens de plannen op 9 september moet beginnen.

De vier — de voormalige stafchef van het Witte Huis Haldeman Nixons voormalige adviseur voor binnenlandse zaken Ehrlichman, ex-rainister van justitie Mitchell en ex-onderminister van justitie Mardian —hebben rechter Sirica om uitstel verzocht In verband met de publiciteit rond het aftreden van Nixon. De verdedigers van Ehrlichman hebben bovendien Nixon als getuige gedagvaard. Rechter Sirica liet eerder weten dat hij het proces graag volgens het vastgestelde tijdschema wil afwikkelen

TIJD

Ook de speciale openbare aanklager voor Watergate, Leon Jaworskl, wil uitstel, maar niet in verband met de publiciteit rond het aftreden van Nixon. doch „gezien bepaalde omstandigheden die van invloed zijn op de voorbereiding van het proces".

Jaworskl doelde hierbij op de overdracht door Nixon van nog 55 bandjes met gesprekken over Watergate op last van het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Jaworskl liet weten dat zijn assistenten tijd nodig bbben om deze bandjes te bestuderen zodra ze In hun bezit zijn gekomen. Ook de verdachten moeten zijns inziens naar de bandjes kunnen luisteren.

Verdachte Kenneth Wells Parkin.?on die juridisch adviseur Is geweest van de commissie tot herverkiezing van Nixon, wil geen uitstel, maar een afzonderlijk proces. De zesde verdachte, Gordon Strachan die Haldemans verbindingsman voor politieke zaken was, heeft tot dusver geen standpunt ingenomen.

Dat hier voor de Sovj et-Unie een uiterst belangrijke zaak op het spel staat 'Mijkït uit de oogstverwachtlngen, die diezelfde Prawda publiceerde. Een totale graanoogst wordt verwacht van 231,5 miljoen ton, die daarmede slechts 9 miljoen ton beneden de oogst van vorig jaar zal liggen. Reeds vorig jaar bezorgde Moskou het ontbreken van graansilo's grote moeilijkheden. In het gebied ten oosten van Moskou lagen eind no

Dezelfde situatie doet zich voor in de Oekraïne, en andere grote oogstgebleden. Daardoor zal de definitieve oogst veel lager uitvaUen dan de raming. En veel graan op het land verrot. Het tekort aan opslagruimte voor graan is niet van vandaag of gisteren. Reed's jaren lang kampt de Sovjet-Unie met dit probleem. Het hangt samen met de wijze waarop de bouwactiviteiten in dit onmetelijke land geregeld worden. De bureaus waar de bouw gepland wordt hebben nooit veel met de behoeften van de boeren opgehad, ondanks de schone woorden en de verzekeringen van wie dan ook. Het Centraal Comité of de hoogste partij-instanties daarbij ingesloten. Materialen en arbeidskrachten gaan in de eerste plaats naar de bewapeningsindustrie of In de energiesector. Rakettensilo's en

Niet alleen dat de wereldoogstverwachting zorgelijk is, ook de internationale situatie vereist een zorgvuldig manoeuvreren. In tegenstelling tot aardolie en strategisch belangrijke materialen zijn de beide grootmachten Rusland en Amerika de grootste graanproducenten ter wereld. Ook het industriële Westen is altijd nog goed voor een produktle van eenderde van de nodige granen in de wereld.

Daartegenover zijn 30 ontwikkelingslanden in Afrika en Azië om hun sterk toenemende bevolking te kunnen voeden op toenemende Import aangewezen. De Verenigde Staten Is traditiegetrouw de grootste leverancieh China en Rusland exporteren slechts In mindere mate. Hier spelen veel meer politieke factoren een rol. In de jaren dat de oogst in Rusland en China - dat de grootste rljstproducent ter wereld is - tegenviel, waren ook deze landen aangewezen op Ame

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.