+ Meer informatie

„Schiphol laat milieu links liggen''

Effect-rapportie (MER) dreigt als mosterd na de maaltijd te komen

4 minuten leestijd

UTRECHT - Schiphol maakt haast met de uitbreiding omdat men anders op Europees niveau in de concurrentieslag tussen de verschillende luchthavens niet bij kan blijven. Naar verwachting zullen in Europa vijf of zes grote luchthavens (mainports) overblijven, waarop de intercontinentale vluchten zich gaan concentreren. De milieugevolgen van de uitbreiding spelen echter een ondergeschikte rol bij alle plannen. De Stichting Natuur en Milieu maakt daar ernstig bezwaar tegen en tekent voor een alternatief.

Schiphol rnoet mainport worden, tijd voor overleg is er niet, want de luchthavendirectie wil aan het werk. zo schrijven ir. J. T J. Fransen en R. Rozema in het oktobernummer van Natuur en Milieu, maandblad van de gelijknamige Stichting. Fransen vertelde gisteren waarom zijn stichting het convenant over uitbreiding van Schiphol grondig laakt.

De afspraken worden voorbereid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van de NV Luchthaven Schiphol, het Rijk, de provincie Noord-Molland en de gemeenten uit de Schipholregio. Op dit moment worden de concept-afspraken over het plan van aanpak in het geheim besproken door de Noordhollandse Stalen en de betrokken gemeenteraden, in december moeten die afspraken, zo zegt Fransen, worden vastgelegd in een convenant. „De Stichting Natuur en Milieu heeft duidelijke indicaties dat wordt afgekoerst op bindende afspraken die met meer zijn terug te draaien".

Fransen staat een alternatieve ontwikkeling voor. namelijk uitbreiding van het huidige Schiphol met een groot internationaal treinstation. .,Zo'n ontwikkeling van Schiphol tot rail-luchthaven vormt logischerwijs een essentieel onderdeel van de nog te beginnen MF.R". SNM heeft gisteren in een brief aan de Stuurgroep Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving een dringend beroep gedaan het convenant niet te maken „op basis van een zeer onvolledig inzicht in de gevolgen voor milieu, volksgezondheid en ruimtelijke ordening".

Hij ziet Schiphol als verkeersknooppunt voor reizigers die overstappen van het intercontinentale vliegtuig op de trein. Die keuze moet een sterke vermindering van het aantal vluchten binnen Europa bewerken. Snelle Eurocity-treinen en TGV's brengen de reizigers naar hun eindbestemming in Europa. Zo'n toekomstvisie waarin de trein om milieuredenen een belangrijke rol krijgt binnen Europa, staat, zo zegt Fransen, haaks op de plannen Van de Schipholdirectie.

Masterplan
wonenden, artsen, planologen en milieudeskundigen nu al met harde argumenten op tafel komen dat het met Schiphol zo niet verder kan", schrijven Fransen en Rozema.

Hoe ziet Fransen dat voor Schiphol in concreto? „Daar zullen uiteindelijk zo'n vijftien sporen nodig zijn (op dit moment wordt gewerkt aan de verdubbeling van de spoortunnel naar zes sporen. Red.) om de helft van de internationale passagiers per trein van of naar hun bestemming te brengen. Uiteraard zal Schiphol dan ook voor de internationale treinreizigers een van de Nederlandse hoofdstations zijn". Hij schat de kansen hoog in: ,.AIs moderne rail-luchthaven zal Schiphol zeker internationaal blijven meetellen".

Longkanker staat bekend als een agressieve ziekte, die vaak laat wordt onderkend en zich uiterst moeizaam laat behandelen. De behandeling is in de meeste gevallen palliatief, dat wil zeggen: het doel van de behandeling is niet volledige genezing, maar verlichting van klachten. In minder dan 15 procent van de gevallen is curatieve therapie mogelijk, dat wil zeggen: therapie met het doel de ziekte te genezen.

Het vakblad The Lancet wijdde onlangs een commentaar aan nieuwe, voornamelijk palliatieve, technieken. Het betreft de mogelijkheid om de tumor door de luchtpijp te benaderen, zoals nu al wel wordt gedaan in het kader van de diagnostiek. Bij de zogenaamde bronchoscopie 'kijkt' men met een lampje in de long.

Inmiddels zijn er aardige resultaten met deze therapievorm bereikt, wei voornamelijk in de palliatieve sfeer. Daarbij viel op dat de bijwerkingen van de techniek doorgaans kleiner waren dan die van een operatie of een uitwendige bestraling. Dit alles lijkt dus winst.

Spasticiteit

Ook werd op het congres gesproken over de ziekte van Parkinson, een ziekte die langdurig medicijngebruik vraagt, met alle complicaties van dien. Door parenterale toediening zijn deze bijwerkingen steeds beter te bestrijden. Dat lijkt ook op te gaan voor andere neurologische aandoeningen, zoals kwaadaardige hersentumoren of de ziekte van Alzheimer.

Als de theorie juist is, betekent dit dat het waarschijnlijk onmogelijk is een vaccin tegen het aidsvirus te ontwikkelen.

De gegevens over kinderen en {oO foetussen met aangeboren afwijkingen worden vastgelegd via een Europees registratiesysteem dat werkt onder de naam Eurocat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.