+ Meer informatie

De moordenaar aan het kruis

5 minuten leestijd

"Heere, gedenk mijner... Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn." Lukas 23:42-43

De moordenaar uit onze tekst is een ter dood veroordeelde misdadiger. Hij heeft zich vergrepen aan het leven van zijn naaste. Waarschijnlijk gaat het hier om een politieke moord in verband met de haat tegen de Romeinse bezetting. Maar zijn politieke idealen vinden een bloedig einde aan het kruis. Weldra zal hij de laatste adem uitblazen. Dan moet hij verschijnen voor de Rechter van hemel en aarde. Maar... op het laatste nippertje, komt hij naast Jezus aan het kruis tot bekering. Dat is een bemoediging voor Christus. Juist als het zwaarste deel van Zijn lijden komt, laat de Vader Hem in deze bekering van de moordenaar zien, dat Zijn kruislijden vrucht draagt. Eerst hebben beide misdadigers gespot met Jezus. De laatste nacht, die ze doorbrachten in hun dodencel heeft hen dus niet tot bekering gebracht. Nee, ze spotten allebei. Afgrijselijk! Maar aan het kruis hoorden ze Jezus bidden: „Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen" (Luk. 23:34). En dat woord is bij die ene moordenaar naar binnen geslagen. Hij komt tot inkeer. Hij houdt op met spotten. Hij weet dat alles wat hij van Jezus heeft gezegd niet waar is. De lastertaal van zijn makker priemt nu als een dolkstoot door zijn hart. Boetvaardig buigt deze man het hoofd. Zijn hele leven trekt als in een flits aan hem voorbij. Straks, over enkele uren, staat hij voor God. En dan moet hij eeuwig wegzinken in Gods rechtvaardig oordeel over de zonde. Maar hij hoort Jezus bidden. Hoe kan iemand zo bidden voor Zijn vijanden? Voor zijn beulen?

Hij laat zijn blik glijden langs de middelste kruispaal. Er hangt een bordje boven Jezus' hoofd. Daar leest hij nadere informatie over de middelste kruiseling: Jezus de Nazarener, de Koning der Joden. Hij is dus een koning. En daar opent God door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest zijn hart voor deze lijdende Koning. Met één slag is zijn moordenaarshart verbrijzeld. De vruchten van zijn bekering zijn al dadelijk te horen. Hij bestraft zijn makker aan het andere kruis en zegt hem niet meer te spotten; hij aanvaardt het oordeel van God over zichzelf Dat oordeel over zijn zonden is rechtvaardig. En Jezus is goed. Die heeft nooit kwaad gedaan. Hij ziet in Jezus werkelijk de Koning. Dat ziet hij door het geloof En dan bidt hij in zijn nood aan het kruis een kort gebed: „Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw koninkrijk zult gekomen zijn." Hij begint te bidden. Een kort gebed, want hij heeft niet veel tijd meer te verliezen. Als een bedelaar roept hij om genade. Hij kan zijn handen niet vouwen, want die zitten vastgespijkerd aan de kruispaal. Maar hij roept in zijn doodsnood tot Jezus. Het is een schreeuw om genade. De schaduwen van de dood vallen al over hem heen. Heere, gedenk mijner! Wat een aangrijpende woorden, juist door hun eenvoud en soberheid. Wat een groot geloof om in deze vernederde Christus vlak voor Zijn sterven de eeuwige Koning te zien. Als Jezus sterft, komt Hij in Zijn koninkrijk, dat gelooft de moordenaar vast. Tegen alle spot en laster in klampt hij zich vast aan deze lijdende Koning. Gedenk mijner! Een kort en diep gelovig gebed. Het betekent: Pleit U voor mij bij Uw Vader, wees mijn advocaat, want ik heb niets meer om op te pleiten. Je moet toch maar durven! Zo'n leven achter de rug, net nog met Jezus gespot, en dan tot Hem om hulp roepen. En dat niet zomaar om uitredding uit tijdelijke nood, maar om de verlossing van het eeuwig verderf

Herkent u wat hier gebeurt ook in uw eigen leven? Kreeg u smart over uw zonde? U bent het niet waardig dat de Heere u hoort, u hebt het oordeel dubbel en dwars verdiend, maar u laat Hem niet gaan, tenzij dat Hij u zegent. Roep maar: „Heere, denk aan mij toch in gena, om Uw goedheid eer te teven." Voor God is niets onmogelijk. Hij is gewillig om zondaren te zaligen. Jezus antwoordt die moordenaar op zijn roep om hulp: „Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn." Christus zegt hier op de bodem van Zijn hellelijden dat Hijzelf in ieder geval naar het Paradijs gaat. Wat een geloof in de drie-urige duisternis. Voor de moordenaar betekent dat antwoord van Christus dat hij met Christus mee mag naar de hemel. Wat een goedertierenheid. Jezus neemt deze crimineel aan zonder een voorwaardelijke straf Hij zegt hem het eeuwige leven toe. Wat kan Gods genade toch in weinig uren veel tot stand brengen. Waar sommige mensen hun hele leven over doen, dat leert deze man op één dag. 's Morgens is hij nog een spotter, op de late middag wordt hij bekeerd, en nog voor de avond was hij al verheerlijkt voor Gods troon. De toepassing van het volle heil wordt in één dag in zijn leven uitgewerkt. Van een spotter wordt hij een lover, van een vloeker een bidder. Wat is God groot! Laat het ons maar aansporen om onze zonden te belijden en te smeken om die onverdiende moordenaarsgenade, ledere dag!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.