+ Meer informatie

Verenigingsnieuws

2 minuten leestijd

MIDDELBURG.

Voor de Studievereniging „Onderzoekt de Schriften" hoopt op D.V. Woensdag 7 Januari 1953 op te treden de Weled. Heer H. Rijksen, met als onderwex-p: „Het Gezin." De vergadering wordt gehouden in het kerkgebouw der Geref. Gemeente aan de Segeerstraat en begint des avonds om half acht.

Alle belangstellenden, ook vrouwen en meisjes, van harte welkom.

DIRKSLAND.

In de plaats van G. Grotenboer, Korteweegje 15 te Dirksland, die verscheidene jaren Secr. van de J.V. „De Zaaier", uitgaande van de Geref. Gemeente was, is nu gekozen P. v. d. Wekke Mzn., Beneden Kralingen 26 te Dirksland.

LEMMER.

Vanaf heden is het adres van de Secretaresse van de Meisjesver. „Bidt en Werkt", ' uitgaande van de Geref. Gemeente te Lemmer, Mej. P. v. d. Bijl, Langestraat 78 te Lemmer.

RIDDERKERK.

De J.V. „Onderzoekt de Schriften" en de M.V. „Martha" hopen 17 Dec. a.s. een gecombineerde jaarvergadering te houden in gebouw „Obadja", welke onder leiding zal staan van de ere-voorzitter, ouderling v. d. Vlis. De vergadering zal om 7.15 uur aanvangen. Een ieder is hartelijk welkom!

RING ROTTERDAM VAN J.V. DER GEREF. GEM.

Bij dezen nodigen wij alle vrienden, belangstellenden en ook kerkeraadsleden uit tot het bijwonen van de Ringvergadering, welke gehouden staat te worden D.V. Zaterdag 20 Dec. a.s. des n.m. 4 uur in het vergaderlokaal van de Geref. Gem. te R.otterdam-Z. Mijnsherenplein 10.

Als spreker hoopt dan voor ons op te treden cle Heer P. de Korte van Rotterdam-O. met een inleiding getiteld: „Petrus, de vurige van geest."

Daar het de laatste vergadering van dit jaar zal zijn, rekenen wij op een zeer grote opkomst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.