+ Meer informatie

Bezuinigingen slaan gaten in busdiensten

Alleen in Friesland moet buslijn sneuvelen

3 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) - De bezuiniging met 20 miljoen gulden die het streekvervoer volgend jaar krijgt opgelegd, leidt tot grote gaten in de dienstverlening, met name in de avonduren en de veeekeinden. Maar de aanvankelijke dreiging dat busverbindingen moeten worden opgeheven, komt niet uit. Alleen de Friese Autobus Maatschappij (FRAM) ziet zich genoodzaakt een buslijn te schrappen.

Bij de overige twaalf streekvervoersondememingen wordt de bezuiniging ingevuld door het vervangen van halfuur-diensten door uurdiensten, het op zondag en in de avonduren stilleggen van slechtlopende lijnen en het verlengen van de vakantiedienstregeling.

De nieuwe dienstregelingen bij de streekvervoerbedrijven gaan per 23 mei 1993 in, met uitzondering van Westnederland, waar de nieuwe dienstregeling op 31 januari van start gaat. Bij de bedrijven vindt inmiddels druk overleg plaats om in te spelen op de nieuwe situatie.

Door de afnemende overheidsbijdrage zullen de vervoersondernemingen met een groter rendement moeten werken. Het bedrag van de bezuiniging die het streekvervoer wordt opgelegd voor 1993 is uiteindelijk vastgesteld op een bedrag van 20 miljoen gulden.

Routes verkorten

Om de beoogde bezuiniging te bereiken zal een aantal vervoerders (Westnederland, Gado, NZH) de routes door kernen verkorten en het aantal haltes verkleinen. In vervoerstermen noemt men dit strekken van lijnen. Dat betekent dat de reiziger weer naar de bus toe moet komen. Jongelui opgelet!

Ook wordt het aantal bussen waarvan gebruik wordt gemaakt verminderd. Bij de Gado huurt men in piektijden extra bussen (80 a 85) bij touringcarbedrijven. Dat zal vooral in de wintermaanden het geval zijn wanneer er in Groningen maandelijks 1,3 miljoen mensen per bus reizen. In een zomermaand vervoert de Gado 500.000 passagiers.

Minister Maij ziet er op toe dat buslijnen waarvan minimaal twaalf personen per richting per dag gebruik maken, in stand blijven. De minister wil dat op die lijnen minimaal drie bussen worden ingezet. Een groot deel van de vervoersondernemingen zal met ingang van 23 mei een deel van de diensten op zondag staken omdat die norm niet wordt gehaald. Vooral streekvervoerders in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Zeeland maken deze keuze.

Enerzijds zijn de dertien streekvervoerders opgelucht dat het ministerie hen niet langer houdt aan de verphchting om ritten uit te voeren waar weinig reizigers gebruik van maken, anderzijds moeten ze zorgvuldig afwegen of het schrappen van diensten er niet toe leidt dat reizigers voorgoed afhaken. „Als je om tien uur niet meer met de bus terug kunt, stap je er ook niet om acht uur in voor de heenreis", aldus een woordvoerder van de Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij (NZH).

Taxi 's

Om de gaten in de dienstverlening op te vullen, willen de streekvervoersbedrijven meer gebruik gaan maken van taxi's. Inmiddels zijn bij het ministerie van verkeer en waterstaat veertig voorstellen ingediend om in aanmerking te komen voor een van de zes experimenten die minister Maij gaat houden met regiotaxi. Op advies van de commissie-Van Leeuwen start het ministerie met deze experimenten waarbij de taxi dient als aanvulling of vervanging van het busvervoer. Minister Maij maakt in januari bekend waar de experimenten worden gehouden.

Los daarvan zal de streekvervoerder in Drenthe en de kop van Overijssel, DVM/NWH, enkele tonnen steken in het vervoer van passagiers per taxi. Bij de overige vervoersbedrijven hangt het al dan niet doorgaan van de inzet van taxi's af van het besluit van de minister.

Als gevolg van de bezuinigingen worden veel chauffeurs overbodig. De sector heeft met minister Maij afgesproken dat er tot 1 juni 1994 geen gedwongen ontslagen zullen vallen. De meeste vervoersbedrijven verwachten dat zij het personeel meer part-time kunnen laten werken. De Gado in Groningen, waar 800 mensen werken, houdt 40 chauffeurs over. De Gado heeft het contract met een extern schoonmaakbedrijf opgezegd en hoopt nu dat de chauffeurs die door de bezuiniging worden getroffen, gaan schoonmaken. Volgens manager streekvervoer H. Post hebben inmiddels zes chauffeurs zich daartoe bereid verklaard.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.