+ Meer informatie

mmmÊii

Magnetron

8 minuten leestijd

Het Nederlands Zuivelbureau heeft zijn serie kookboekjes met een uitgebreid. Werken met de magnetron vormt het thema van deze uitgave. Je vraagt je af wat dat met zuivel heeft te maken. Het enige wat ik heb kunnen ontdekken is dat in alle recepten wel iets van zuivel nodig is. Geen wonder, want het is lastiger recepten te vinden waarin dat niet nodig is. Vraag maar eens aan iemand met een allergie voor zuivelprodukten. Desondanks, een leuk boekje. "Doe meer met de magnetron" besteedt eerst zeven paginaatjes aan algemene informatie over de magnetron. Heel handig. De auteurs willen duidelijk maken dat het apparaat niet alleen uitstekend geschikt is als opwarmer van een snelle hap, maar dat het een volwaardig kooktoestel is. Neem bij voorbeeld de kipterrine. Dat is niet bepaald een gerecht dat je even snel tussendoor klaarmaakt. Toch is bij dit recept het gebruik van de magnetron veel minder omslachtig dan van kookplaat en oven. En zo geldt dat voor veel gerechten.

Een magnetron is zelfs zo handig dat je soms zou willen dat je er minstens twee had. Waarmee meteen de beperking van het apparaat is aangegeven. Wil je er verschillende gerechten in maken, dan moet je dat na elkaar doen. En dus is de gewone oven nodig om een en ander warm te houden. Door H. Prins

Oplossingen
133. U. Degener en M. Degenkolbe, Duitsland, tweezet. (Ka6, Dc4,Tel,Tf8, Le7,Lc2,Pd5, Pg5, b6; Ke5, De2, Tal, Th3, Lh8, Lfl,Pcl,a5,c6,g6,h5,h7).

Een ontpenningszet-tweezet met thematische verleidingen. Door het witte paard d5 te spelen, wordt veld e6 extra verdedigd wegens lijnopening van Dc4. De dreiging 2. Pg5-f7 mat is daardoor werkelijkheid. Maar waar moet dat paard naar toe? De componisten geven twee foute mogelijkheden en een juiste. Fout zijn: l.Pd5-c3en 1. Pd5-f4. De eerste verleiding f aalt op 1.... Pc 1 -d3! de tweede op 1. ...Th3-d3! In de oplossing 1. Pd5-c7!! komen op deze weerlegging antwoorden. Na 1. ...Pcld3 speelt wit 2. Dc4-c3 mat, de witte dame mag nu uit de lijn e2-a6. Na 1. ...Th3-d3 komt ook een ontpenningsmat 2. Dc4-f4 mat. Bijvarianten zijn: 1. ...Th3-f3 2. Pg5xf3 mat en 1. ...De2-e4 2. Telxe4 mat.

De weerlegging van de verleidingen en de hoofdthemavarianten van dit probleem vormen het zgn. Roels-thema. Veld f5 wordt in de diagramstand gedekt door Tf8 en Lc2. Als wit de dreiging uitvoert dan vervalt de dekking door Tf8. Als zwart nu in de lijn van Lc2-f5, dus d3, gaat staan zal veld f5 dus vrij komen voor de koning als de dreiging zou worden uitgevoerd. Deze thematiek heet Thema A. Thema A gecombineerd met ontpenning heet dan het Roels-thema. Een prachtig thematisch probleem. 134. H. Ligtenberg, Veenendaal, tweezet. (Kh3, Dc4, Th5, Pf3, Pb7, d2, e3, g2; Ke4, Da7, Td8, Pg6, Pf 1, d4, f4, f7). Helaas is in dit probleem een zwart paard op f 1 Door M. van Dijk

ü^ üi

s ü
weggevallen. Daar de diagramstand met letter-cijfer-combinatie wel juist was is dit voor velen geen echt probleem geweest.

Een prima klassiek werkstuk leverde Ligtenberg. Sleutelzet is 1. e3xd4!! Daardoor dreigt nu 2. Dc4-c2 mat. Zwart kan pareren met 1. ...Td8xd4 waarop 2. Pb7-d6 mat is en 1. ...Da7xd4 waarop 2. Pb7-c5 het mat is. Deze twee hoofdvarianten vertonen het zgn. Nietveld-thema. Zwart pareert nl. door zelfpenning. Als wit toch de dreiging zou uitvoeren dan zijn ze ontpend. Het is dan zaak dat wit van deze zelfpenning gebruik maakt, door een mat door penning uit te voeren. Op 1. ...Da7-a3 heeft wit 2. d4-d5 mat (een mooi batterijmat). Verdere varianten zijn ook interessant: 1. ...Pflxd2 2. Dc4-e2mat;l. ...Pfl-e3 2. d2-d3 mat; 1. ...Pg6-e5 2.Th5xe5matenl....f7-f5 2. Pf3-g5 mat. Al met al een knap probleem. Vermeld dient nog te worden dat de materiaalverhouding van wit en zwart in dit probleem precies gelijk is. 135. J. Rosberger, USA, tweezet. (Ka4, Df8, Te3, Tf4, Lf7, Pf5, c2, d4; Kc4, Td8, Te7, La7, Ld5, a6, c3, c6). Oplossing: 1. Te3-e6!! dreigt 2. Pf5-e3 mat. 1. ...Te7xe6 pareert de dreiging maar dan 2. Df8-b4mat. Opl....Ld5-e4

Zeer fraai was de overwinning van Schwarzman (met zwart) op oud-wereldkampioen Tsjegoiev: 1.33-28,18-22; 2.38-33,12-18; 3. 42-38, 7-12; 4. 31-26,19-23; 5. . 28x19, 14x23; 6. 48-42,1-7; 7. 3228,23x32; 8. 37x28,10-14; 9. 3631,5-10;10.31-27,22x31;ll. 26x37,20-24; 12. 37-32, 16-21; 13. 41-37, 18-22; 14. 46-41,12-18; 15.34-29, 7-12; 16. 29x20, 15x24; 17. 40-34, 14-20; 18. 45-40, 10-15;19. 34-30,11-16;20. 30x19, 13x24;21.39-34,21-26;22. 43-39, 8-13; 23. 49-43, 3-8; 24. 50-45, 6-11; 25. 34-29,16-21; 26. 39-34, 4-10; 27. 41-36,11-16 zie diagram; 28. 47-41 ?, 21-27; 29. 32x21,16x27; 30. 43-39 of? Op 34-30 kan bij voorbeeld volgen 2-7, 30x19,13x24 (dreigt 27-31, 36x27,22x31), 37-32, 10-14, 32x21, 26-31,36x27,17x26,28x17, 12x32, 38x27,18-23, 29x18, 24-30, 35x24, 20x36. Op 37-32 heeft zwart goede kansen na 10-14, 32x21,26-31,36x27,17x26, 28x17, 12x32, 38x27,18-23 enz. 30 ,9-14. De ruil 27-31, 36x27, 22x31 brengt zwart geen winst. Wit kan dan voortzetten komt 2. Te6xc6 mat (dubbelschaak). Dit laatste mat komt ook na 1. ...La7xd4, nu is het geen dubbelschaak-mat maar een penmat. Niet goed is als sleutelzet 1. Te3-e5, want dan vervalt de laatste variant. Geen echt spectaculair probleem, maar toch leuk om van een 84-jarige probleemcomponist uit Miami problemen te krijgen voor plaatsing in het RD. 136. H. Ligtenberg, Veenendaal, tweezet. (Ke 1, Dg2, Ta3, Lh2, Pd2,Pf2,g4;Ke3,Tg8,Lg7, Ld3, Pc3, Pc6, b4, d7, e2). De vluchtveldnemende sleutelzet 1. Dg2-d5!! is uiteraard wat te grof, maar de componist laat de RDlezer toch boeiend spel zien. De dreiging 1. Dd5xd3 is snel gevonden. Zwart kan de dame nemen 1. ...Pc3xd5 dan 2. Ta3xd3 mat. Een andere variant is 1. ...Pc6-d4 dan 2. Dd5-g5 mat. Een tweede blokkade op veld d4 zien we in 1. ...Lg7-d4 en dan 2. Dd5-f3 mat. Het is duidelijk dat na de blokkade op d4 wit in principe over twee mogelijkheden beschikt, maar wegens neven-effecten wordt er telkens een zet uitgesloten. We spreken hier van dual-vermijding. Een mooie interferentie zien we na 1. ...Pc6-e5 2. Dd5-c5 mat. De loper op d3 kan ook nog spelen maar dan komt er een dual na 1. ...Ld3-c4. Na die zet is nl. 2. Pd2xc4 en 2. Dd5-e4 het witte mat. Op andere zetten van die loper kan er telkens maar een van die matzetten. Een aardig klassiek werkstuk.

Oplossing

Zie diagram. Uit een partij van de Olympiade 1990: wit: Hubner (Duitsland), zwart: Iwantscuk (USSR). De zet 25. Pd4-f5 is inderdaad correct. In Dh4 gevolgd door mat moet zelfs de nr. 3 van de wereld geloven. Er volgde 25. ...g6xf5 26. Db4-h4 Kh7-g8 27. Tf6xh6 f7-f6 28. Dh4-h5 en 1-0.

31. 37-32, 2-7; 32. 32x21,2430! en wit geeft het op, want op 34x25 volgt 26-31, 36x27, 17x26, 28x17,12x23; en op 35x24 volgt 2631,36x27, 17x26,28x17, 12x43, 39x48,18-23,29x9, 20x36,9x20, 15x24.

W W W W
A. Gantwarg - A. Schwarzman kwaam hield hij het eindspel met een schijf achterstand toch nog remise. 32.39-33,18-22 (de damzet 16-21, 27x16, 13-19,24x11, 2024 komt vanzelfsprekend niet in aanmerking); 33. 28x17, 12x32; 34. 33-28, 32-37; 35. 31x42, 7-11; 36. 44-39, 11-17; 37. 23-19, 8-12; 38.19x8,12x3; 39. 43-38, 9-13; 40. 38-32 (Gantwarg had achteraf liever 42-37 gespeeld), 17-21; 41. 28-23,21-27; 42. 32x21,16x27; 43. 39-33, 10-14; 44. 42-37, 14-19; 45. 23x14,20x9; 46. 37-32, 27x38; 47. 33x42, 13-18; 48. 24-19, 18-22; 49. 29-23, 3-8; 50. 34-30, 25x34; 51. 40x29,4-10; 52. 45-40, 15-20; 53. 42-38, 9-13; 54. 38-33, 01. -S. M. van Eijk, Gouda 13x24; 55. 33-28, 22x33; 56. 29x38, 24-30; 57. 38-32, 20-24; 58. 3227,30-35; 59. 40-34,24-29; 60. 2318, 29x40; 61. 27-22,40-44; 62. 22-17, 44-49; 63. 18-12, 8-13; 64. 12-7,35-40;65. 17-11, 13-19; 66. 7-1, 40-45; 67. 11-7=.

Dat een kampioen zich ook wel eens vergist, blijkt uit het volgende fragment. Schwarzman (12 schijven op 6,8,9,11,12,13,14, 15,16,20,23,24)-Wigman(12 schijven op 22,25,26,27,31,32,38, 39, 42, 43,44, 45). Zwart speelde hier 36...., 12-17?, waarna Wigman had kunnen winnen met 42-37, 17x28, 27-22, 28x17, 26-21, 16x36, 37-31, 36x27, 32x3. De witspeler verzuimde deze winst en verloor na 37. 42-37, 17x28; 38. 38-33, 812; 39. 33x22, 11-17; 40. 22x11, 6xl7;41.43-38, 13-18;42. 4440,9-13; 43. 40-35, 14-19; 44. 25x14, 19x10; 45. 38-33, 15-20; 46. 33-28, 13-19; 47. 45-40, 10-14; 48. 40-34,20-25; 49. 39-33,1420; 50. 26-21,17x26; 51. 28-22,1217; 52. 22x13,19x8; 33-28, 2429; 54; 28x19,29x40; 55.35x44,1721.

Oplossingen
998 - L. de Rooij, Heerlen. Zwart 1,6, 7, 9, 17, 25, 30, 38; wit 12,18, 21, 23, 31, 34,39. Afw.: 39-33,30x19, 18-13, 17x37, 13x4, 7x18,4x2. 999 - J. J. van Tol, Rotterdam. Zwart 8,9,13,18,20,28,30,35,36; wit 29, 38, 39, 41, 45, 48, 49, 50. Afw.: 29-23,18x29 (28x19?, 49-43, 36x47, 39-34 -I-), 49-43, 36x47, 39-33, 28x39, 43x12, 47x33, 45-40, 35x44, 50x28, 29-34, 12-7, 3440,7-1,40-44,48-43,13-19'% 43-39, 44x22, 1-29,22-27,29-18,27-32, 18-4, 19-23, 4-15 en wint.

Voor de nieuwe opgaven geldt: Wit speelt en wint! Oplossingen binnen veertien dagen naar Bosseweg 3, 4261 TC Wijk en Aalburg.

Wy.
'•:My Wüi

Wy Wy^

WA^
• 2. -/. van den Boogaard, Oss

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.