+ Meer informatie

EEN GROEIENDE MACHT.

3 minuten leestijd

„En daarom zal hun God zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden gelooven." (2 Thess. 2:11).

Het is van het grootste belang dat wij, en vooral het opgroeiend geslacht, vast gefondeerd zijn in de Waarheid, die naar de Godzaligheid leidt. Dit geldt altijd, maar toch zeker in de tijd, waarin we nu leven.

Wij doen in ons blad niet aan politiek, maar het moet toch even aangestipt worden, dat na de grote macht van het Nationaal-Socialisme. nieuwe machten komen opzetten met geweldige kracht. En dan heb ik het oog op het Communisme, dat overal baan breekt en op de Roomse vooruitgang in schier alle landen. Over het laatste een enkel woord.

In de laatste tijd is buiten ons werelddeel het

aantal leden der R.K. Kerk zó toegenomen, dat thans het aantal leden buiten Europa dat der Rooms-Katholieken in Europa overtreft. Volgens de jongste gegevens is de R K. Kerk met meer dan 400 millioen „gelovigen" de absoluut sterkste godsdienstige gemeenschap geworden, zelfs tweemaal zo groot als het bolsjewisme.

Om dit te staven moeten we cijfers gebruiken, en dat wordt een dorre boel, maar het is nodig om iets te zien van de groeiende macht.

In de Verenigde Staten en in Canada vinden we 30 millioen Rooms-Katholieken en verder zuidwaarts tot aan Patagonië zijn er nog 120 millioen, die zich in grote mate hebben vrijgemaakt van de Spaans-Portugese invloeden.

Sinds de tijden der Apostelen zijn er geen kerken geweest, die zo snel in grootte toenamen. Voor de oorlog waren in China 4 millioen Roomsen en in Afrika konden ze moeilijk worden geschat, maar op 't ogenblik is de groei in beide landen niet meer bij te houden. De Philippijnen zijn helemaal Rooms en in Australië is er een aantal van 1millioen.

Daar komt bij, dat de R.K. Kerk niet slechts een geestelijke maar ook een wereldlijke instelling is. De Heere Jezus sprak tot Pilatus: „Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld", maar dit kan de Paus niet zeggen. Niet omdat hij slechts een Vaticaanstaat heeft van 44 hectaren, want dit is de moeite niet, maar het geldt in ruimere zin van de geweldige organisatie (aartsbisdommen en bisdommen), waardoor de R.K. Kerk een groter gedeelte der aarde onder controle heeft dan de Sovjet-Unie! Voegt hierbij het apparaat van de financiën (geld is macht!) Bovendien kwam in het begin van dit jaar het bericht uit Rome binnen, dat paus Pius Xïl vele niet-Italianen tot de hoge functie van kardinaal heeft benoemd. Voor het eerst sinds eeuwen vormen de Italianen nu in het college van kardinalen de minderheid. Het is thans zover, dat men reeds spreekt over de mogelijkheid om een Amerikaansen paus te kiezen, als Pius XII zal zijn overleden.

Al deze dingen bij elkander genomen wijzen ons op de groeiende macht van Rome, en waar zal die macht, ook voor ons arme land, op uitlopen? Dat we ons waardige zonen van de Reformatie mochten betonen; Gods Woord ons in alles een richtsnoer mocht zijn; we bij de eenvoudigheid van de Heilige Schrift mochten blijven, om door Gods genade pal te mogen staan in de ure des gevaars, die wellicht in de wereld en in ons land in de toekomst zal aanbreken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.