+ Meer informatie

Artsen: Comapatiënt sneller laten sterven

„Justitie moet regels maken voor levensbeëindiging"

3 minuten leestijd

UTRECHT — Een commissie van de artsenorganisatie KNMG adviseert de behandeling van comapatiënten sneller te staken. Stopzetten van de behandeling van comateuze patiënten dient bij coma ten gevolge van ziekten na één maand en bij coma ten gevolge van een ongeval na zes maanden te worden overwogen. De kans dat zulke patiënten na die tijd alsnog bijkomen is respectievelijk 13 procent en 10-20 procent, maar hun situatie is dan „zeer belastend voor henzelf en de familie".

De commissie schrijft dit in een discussienota "Aanvaardbaarheid levensbeëindigend handelen", gewijd aan levensbeëindigend handelen bij langdurig comateuze patiënten. Een eerste discussienota kwam vorig jaar april uit en was gewijd aan de problematiek van wat de KNMG aanduidt als „zwaar defecte pasgeborenen".

Bij de groep patiënten die langdurig in coma blijven, is slechts sprake van „beperkt biologisch leven". De hersenstructuren die noodzakelijk zijn voor bewustzijn, willen en ervaren zijn niet meer intact, „zelfs niet voor een minimale aanwezigheid van psychische capaciteiten". In die situatie ontbreekt een argument voor doorbehandelen. Doorgaan met behandelen is dan „in strijd met de menselijke waardigheid", aldus de KNMG-commissie. Bij de groep comapatiënten die na een periode van zes maanden ontwaken is altijd sprake van een zeer belastende situatie voor de patiënt en de familie. Op grond daarvan kan er volgens de commissie een moment komen dat verder levensverlengend handelen niet meer op zijn plaats is.

Euthanatica

De commissie onderscheidt vijf opeenvolgende vormen van levensbeëindigend handelen: afzien van een behandeling, stoppen van een reeds bestaande behandeling, stoppen van het (met apparatuur, red.) instandhouden van vitale functies, stoppen van de toediening van vocht en voeding, en toediening van euthanatica.

Het gevolg van het staken van de behandeling is volgens de commissie dat de patiënt overlijdt. Het stervensproces zal waar nodig en mogelijk dienen te worden verzacht. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van medicijnen om het leven snel te beëindigen (euthanatica). „Er zijn echter artsen die toediening van medicijnen in dodelijke doseringen op morele gronden niet kunnen accepteren. Als een juiste stervensbegeleiding toediening van deze middelen in dat geval toch noodzakelijk maakt, dan verdient het aanbeveling de patiënt te verwijzen dan wel de behandeling over te dragen", aldus de commissie.

Zorgvuldigheidseisen

Prognose en diagnose dienen volgens de artsen met de grootste zorgvuldigheid te worden gesteld. In het kader van de besluitvorming over het wel of niet voortzetten van de behandeling dient het meeste belang te worden toegekend aan de wil van de patiënt. Een eventueel aanwezig codicil van de patiënt dient te worden gerespecteerd. Er kan in een codicil staan dat de patiënt ten allen tijde behandeld wil worden. Het is echter „niet te verwachten dat voor dergelijke gecompliceerde beslissingssituaties een vooraf geformuleerde wil voldoende uitsluitsel geeft voor de behandelend arts".

Als er geen codicil aanwezig is, moet in het kader van de besluitvormingsprocedure worden teruggevallen op de mening van familieleden en verpleegkundigen. De laatsten behoren bij alle teambesprekingen aanwezig te zijn. De behandelend arts dient zijn mening te toetsen aan die van een ervaren onafhankelijke collega.

De commissie noemt het „dringend noodzakelijk" dat de ministers van justitie en WVC zodanige voorwaarden scheppen dat voor levensbeëindiging bij langdurig comateuze patiënten een toetsbare en controleerbare procedure wordt ontwikkeld die recht doet aan de belangen van alle in het geding zijnde partijen.

Zie verder pag. 3: "Voeding staken als patiënt niet opknapt"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.