+ Meer informatie

Besprekingen over troepenvermindering

Oost en West bijeen

3 minuten leestijd

DEN HAAG, woensdag — Vandaag beginnen in Wenen voorbereidende besprekingen tussen Oost en West over wederzijdse en evenwichtige troepenvermindering in Midden-Europa, die er toe moeten leiden dat de militaire confrontatie in liet gebied waar de grootste troepenmacht is geconcentreerd, zal afnemen. Deze besprekingen zullen gezien de ervaring die in Helsinki is opgedaan bij de voorbereiding van een conferentie over Europese veiligheid en samenwerking, zeker enkele weken duren, de troepenvermindering zelf kan een kwestie van jaren zijn. In eerste instantie zal worden gesproken over het aantal landen dat aan de onderhandelingen zal deelnemen, de procedure die zal worden gevolgd, en de agenda. Met name wat betreft de deelneming en de agenda bestaan tussen Oost en West nog meningsverschillen.


De eerste weken zal in Wenen nog niet worden gesproken over modellen voor troepenvermindering, over percentages waarmee de strijdkrachten worden verminderd, noch over de juiste afbakening van het gebied waarin de vermindering zal plaats hebben. Het gaat er om, aan de hand van de algemene beginselen die de NAVO-landen (minus Frankrijk), in juni 1968 in Reykjavik en twee jaar later in Rome hebben geformuleerd, trachten uit te vinden in welke richting beide partijen denken.

Volgens de westelijke landen kunnen MBFR-afspraken een belangrijke bijdrage leveren aan de ontspanning en aan een verdere vermindering van hei gevaar van oorlog. Zij moeten in overeenstemming zijn met de vitale veiligheidsbelangen van alle betrokkenen en zij mogen geen militair nadeel opleveren voor de ene of de andere kant. 

NAVO — Gedurende de gesprekken in Wenen zullen de landen van de geïntegreerde militaire organisatie van de NAVO (dwz de vijftien minus Frankrijk), zowel in de Oostenrijkse hoofdstad als in het hoofdkwartier in Brussel nauw overleg plegen, zoals ook in Helsinki gebeurt. De NAVO, die als eerste, reeds in 1967, (troepenvermindering aan de orde heeft gesteld, heeft zich de afgelopen jaren zeer grondig voorbereid.

De Nederlandse delegatie wordt geleid door de reizende ambassadeur voor Oost-West contacten, jhr. mr. B. E. Quarles van Ufford. en omvat behalve de plaatsvervangend chef van de directie NAVO- en WEU-zaken, mr. W. J. Baron de Vos van Steenwijk de dr. J. Sizoo van de vertegenwoordiging bij de NAVO in Brussel, het hoofd van de afdeling planning van de luchtmacht, kolonel Kort, en majoor Grothausen, van de generale staf (landmacht).

Er is thans nog weinig te zeggen over de uiteindelijke perspectieven van de MBFR onderhandelingen. Het zal ongetwijfeld de nodige moeite kosten om een voor allen aanvaardbare regeling tot stand te brengen, maar het doel is alleszins de moeite waard en er is daarom plaats voor hoop dat met de nodige inspanning en goede wil een concreet resultaat zal worden bereikt.

Het westen, vooral Nederland, heeft steeds een nauw verband gelegd tussen enerzijds een conferentie over Europese veiligheid en samenwerking en MBFR. De ministers Luns en Schmelzer heb ben voortdurend betoogd, dat een reële conferentie over verbetering van de veiligheid in Europa moeilijk denkbaar is als concrete maatregelen op het gebied van de militaire veiligheid buiten beschouwing blijven.

Het westen is akkoord gegaan met het multilaterale overleg over een veiligheidsconferentie, dat sinds 22 november door de in Helsinki gestationeerde ambassadeurs van 32 Europese landen, de Verenigde Staten en Canada wordt gevoerd, op voorwaarde, dat eind januari de eerste gesprekken over MBFR zouden beginnen. Tevens werd afgesproken, dat de eigenlijke conferentie over Europese veiligheid en samenwerking, op het niveau van ministers van buitenlandse zaken, binnen enkele maanden zou worden gevolgd door de werkelijke MBFR-onderhandelingen. Indien de MBFR-exploraties een ongunstig verloop zouden hebben, "dan zou dat ook van grote invloed zijn op de vraag of een veiligheidsconferentie zou kunnen worden gehouden", aldus het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.