+ Meer informatie

Regering: 606 miljoen ter bestrijding van werkloosheid

Tevredenheid bij Kamer en vakbonden

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Vrijwel de gehele Tweede Kamer is het eens met de gisteren door de regering toegezegde 606 miljoen gulden om de werkgelegenheid te verbeteren. Ook de vakbonden zijn er gelukkig mee.Het nieuwe werkgelegenheidsprogramma zal in twee delen worden uitgevoerd.

Het eerste deel, een programma van ƒ 431 miljoen (ƒ 386 miljoen in de bouwsector en ƒ 45 miljoen voor andere extra maatregelen) wordt direct in uitvoering gebracht. Het resterende deel komt aan de beurt als in september aanstaande nog geen verbetering in de werkgelegenheidssituatie kan worden verwacht.

De eerste fase van het programma bezorgt 10.500 man een jaar werk, de tweede fase 2.000 man.

Dit werkgelegenheidsprogramma is, evenals het eerste, op de eerste plaais gericht op de gebieden, waarvoor de hoogste werkloosheidspercentages worden verwacht.

Gezien de regionale en bedrijfstaksgewijze verschillen in de ontwikkeling van de werkloosheid ligt het accent ditmaal iets minder oip het noorden des lands. Verder wordt ook enige aandacht besteed aan andere bedrijfstakken dan de bouwnijverheid, aldus minister Boersma (sociale zaken) in zijn nota voor de Tweede Kamer.

KWETSBARE GROEPEN

Meegedeeld werd verder, dat zoveel mogelijk rekening is gehouden met de kwetsbare positie van bepaalde groepen, zoals oudere en jeugdige werknemers. De uitgetrokken ƒ 431 miljoen voor het eerste deel worden als volgt besteed:
ƒ 328 miljoen voor aannemerswerken van rijk, provincies en gemeenten in de bouwsector (waarbij ook weg- en waterbouw) die vooral een structuur en een milieuverbeterend karakter hebben.
ƒ 30 miljoen voor regiewerken (opdrachten zonder inschrijving) in de bouwsector.
ƒ 15 miljoen voor eenvoudige objecten in de bouwsector voor oudere werklozen.
ƒ 12 miljoen voor verbetering van agrarische bedrijfsgebouwen in alle delen van het land behalve het westen.
ƒ 1 miljoen aan subsidies voor binnenschilderwerk in de komende winter. 
ƒ 25 miljoen ten behoeve van werkgelegenheidsmaatregelen voor administratief en kaderpersoneel. 
ƒ5 miljoen voor jongeren, die dit jaar de school verlaten en geen arbeidsplaats kunnen krijgen.
f 15 miljoen voor scholingswerkzaamheden.

Minister Boersma heeft overigens nog genoeg projecten achter de hand om uit te laten voeren als de werkloosheid na de zomer sterker mocht stijgen dan men verwacht. Aan direct uitvoerbare werken is er voor een waarde van 1500 miljoen gulden en op wat langere termijn kan daar nog eens vier miljard gulden bijkomen.

De minister acht geen stimuleringsmaatregelen nodig voor de beide Hollanden en Utrecht, in Amsterdam. Hij meent dat hier de bedrijfsinvesteringen flink zullen aantrekken als het verwachte herstel van de conjunctuur doorzet.

Het geld voor het nieuwe programma moet voor het grootste deel in 1973 op tafel komen. Voorzover het dit jaar moet worden gefinancierd zal de staat het geld lenen.

De commissie voor sociale zaken uit de Tweede Kamer zal donderdag een openbare vergadering over de werkgelegenheid houden.

WAARDERING

CNV-voorzitter J. Lanser zei waardering te hebben voor de nota van minister Boersma, vooral omdat er apart aandacht wordt besteed aan de categorieën oudere en jongere werklozen.

De Tweede-Kamerfractie van de PvdA stemt ook in met de regeringsmaatregelen. „De omvang ligt in de buurt van wat wij wenselijk vinden, al moet ik zeggen dat de maatregelen eerder genomen hadden moeten worden", aldus het PvdA-Kamerlid Van Lier.

Ook de antirevolutionaire fractie heeft lof voor de regeringsmaatregelen. „Het bedrag is toegesneden op omvang en karakter van de werkloosheid", aldus een woordvoerder van deze fractie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.