+ Meer informatie

Raad Rijssen wacht langdurige zitting

Besluit toetreding ,,gewest Twente"

2 minuten leestijd

RIJSSEN — Het ziet er naar uit dat de gemeentraad van Rijssen aankomende maandagmiddag opnieuw een marathonzitting wacht, evenals de vorige raadsbijeenkomst die meer dan 5 uur vergde. De raad wordt geconfronteerd met een agenda van 26 punten waarop enkele vrij belangrijke stukken.

Behalve de aankoop van grond in enkele bestemmingsplannen voor realisering van woningbouw, zal ook grond worden aangekocht voor de bouw van een kleuterschool aan de Enterstraat/hoek Parkstraat. De nieuwe school zal de uit houten noodlokalen bestaande kleuterschool „Margriet" aan de Karel Doormanstraat gaan vervangen. De kosten: 876.000 gulden.

Verder zal de raad worden voorgesteld door het college van b en w, de instemming te betuigen met de plannen van de minister van Binnenlandse Zaken de provincie Overijssel te splitsen in de provincies Salland en Twente.

Positief

„Het besluit van de gemeente Rijssen om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling „gewest Twente" is niede gebaseerd op de verwachtingen die er leefden ten aanzien van de spoedige tot standkoming van een provincie Twente. Nu het voorontwerp van de wet tot onder meer de vorming van de provincie Twente is verschenen kunnen wij met voldoening konstateren dat de verwachtingen dien aangaande zijn vervuld. De vorming • van een provincie Twente beantwoordt aan het streven naar een democratisch, doelmatig en doorzichtig openbaar bestuur", schrijven b en w aan de raad.

Tevens komen aan de orde enkele verkeersmaatregelen betreffende het stadsnoordtangent tussen de Molendijk en Morsweg met het nieuwe gedeelte van de Holterstraatweg. Tenslotte passeert dan nog de uitgstelde rondvraag van de vorige raadsvergadering de vergadering. '

Eigen identiteit

Het staten-commissielid H. Kroon legde de nadruk op de eigen identiteit ,.-. van de Veluwenaar. „Een bewoner van de Veluwe heeft een geheel eigen karak- 'ter en dat past niet bij de hem omringende streken. Daarom zal hij zich altijd verzetten tegen het samengaan met delen van Overijssel", zo was zijn con- • clusie. Veel nadriik werd ook gelegd op. de bescherming van het Veluwegebied „' in zijn totaliteit. Zowel plaatselijke, als regionale milieugroepen wezen daarop. Ook de Gelderse Milieufederatie was tegen herindeling en opslitsing van de Veluwe.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.