+ Meer informatie

Marxisme verdraagt geen godsdienst

Ds.A. C. Bronswijk in ,Bulletin'

2 minuten leestijd

AMSTERDAM — Jongste berichten uit Oost-Europa bewijzen dat marxisme — politiek en levensbeschouwelijk — atheïsering beoogt. De strategie richt zich met name op het onderwijs. Op grond van het historisch materialisme wijst men het geloof in God niet slechts filosofisch af, het wordt ook praktisch afgewezen.

Enige tijd terug fungeerde de „Unie School en Evangelie" als platform inzake de relatie tussen christendom en marxisme. Zakelijk betrof het de vraag, of lidmaatschap van een communistische partij kon samenvallen met loyaliteit aan het christelijk onderwijs.

Prof. dr. J. Verkuyl wees toen op een nadrukkelijke grens: het principiële en praktische atheïsme dat door het marxisme wordt beleden. Anderen trachtten deze grens toen te verdoezelen. Zij vonden het marxisme niet of nauwelijk atheïstisch.

Naar aanleiding van berichten Uit het onderwijs in Oost-Europa gaat ds. C. Bronswijk in het blad „Bulletin" — tijdschrift voor documentatie van en bezinning op het christelijk onderwijs — uitgaande van de Stichting Unie „School en Evangelie" hierop nader in.

Gekleurd
Bronswijk merkte op dat we hier vaak een gekleurde voorstelling van zaken hebben. Langs de officiële weg bereiken ons alleen maar gekleurde berichten, waarin het lijkt of het zo erg niet is. Een kleine groep krijgt berichten langs illegale wegen. Meest publikaties in het Russisch of een andere Slavische taal. Zo ontstaat een verdoezeld beeld van de marxistische realiteit.

In het blad wordt opgemerkt dat bekendheid met de feiten tot een andere mening dwingt. Het marxisme, in ieder geval in de Oostbloklanden, beoogt een totale ontkerstening.

Verkuyl heeft geen ongelijk, volgens Bronswijk, al staan er voor christenen en marxisten wegen open op het niveau van dialoog en praktische samenwerking. De marxistische levensbeschouwing verdraagt het christelijk geloof niet.

Vervolgens wordt in het artikel vermeld, dat uit een lerarenblad blijkt dat gevoerde anti-godsdienstpedagogiek gestalte krijgt in concrete leerplannen en werkopdrachten.

Tweemaal per jaar moeten de leerlingen schriftelijk of anoniem een enquête invullen over hun religieuze houding. De klassedocenten hebben elk jaar een individueel gesprek met de leerlingen over de, zin van een godsdienstige levensbeschouwing.

Verborgen
In verschillende leervakken is de atheïstische vorming als „verborgen leerplan" opgenomen. Zo wordt bij grammatica geadviseerd atheïstische-opvoedkundige artikelen als taalkundige oefenstof te benutten.

Opleidingen tot beroepen waarin men een christelijke levensbeschouwing zou kunnen verbreiden, worden „genormaliseerd". Normalisering is het codewoord voor atheïsering. Zo worden meisjes die kerken bezoeken, niet toegelaten tot verpleegstersscholen. Bronswijk komt tot de conclusie dat het marxisme geen godsdienst verdraagt.

„Bulletin" verschijnt zes keer per jaar voor de prijs van ƒ 20,- Losse nummers kosten ƒ5,-. Te bestellen bij het Bureau van de Unie „School en Evangelie" — Herengracht 366, 1016 CH Amsterdam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.