+ Meer informatie

Voedseltekorten in Roemenië blijken acuut

KOEH wil permanent aantal bestelbusjes in hongerend land stationeren

5 minuten leestijd

KAMPEN - Nu de Roemeense regering gisteren heeft besloten zeker vierhonderd vrachtwagens de grens over te sturen om in het buitenland voedsel (aardappelen, rijst en babyvoeding) los te krijgen, komen de recente (en inmiddels verexcuseerde) uitlatingen van het Rode Kruis in een des te schrijnender daglicht te staan, j Voedselvoorziening blijft noodzakelijk, zowel op korte als op 1 langere termijn. Ter geruststel• Hng: gegeven gaven en giften ; blijken achteraf geen overbodige luxe.

J De Kampenaar Dick van den » Nooit tóll -ialgemeen secretaris van 1 de vanuit de gereformeerde gezindte • in Oost-Europa opererende hulporgaI nisatie Kom Óver en Help (KOEH)— kan overigens wel begrijpen waarom i het Rode Kruis aanvankelijk een |; scheve schaats reed. „Dat noodsignaai sproot voort uit het grote aantal I wilde acties: een dorp heeft een I vrachtwagen volgestouwd en stuurt die vervolgens naar Roemenië met de > boodschap zie-maar-dat-je-dat-kwijtt raakt bij een kerk, ziekenhuis of • schakel desnoods het Roemeense. i Rode Kruis in. Dat moest hier en ' daar wel fout lopen, te meer omdat het Roemeense Rode Kruis niet volJ doende is uitgerust om een dergelijk H grote stroom hulpgoederen efficiënt ^ ite verwerken". Van den Noort, die Jj vorige week meereisde in een afgeladen vrachtwagen met voedselpakket» ten, benadrukt dan ook vooral het i belang van organisaties die garant I staan voor een goed gecoördineerde s voedseldistributie. T1RGU MURES bueerd. Vit gesprekken die Van den Noort voerde met de gereformeerde pastor Bustya in de stad Tirgu Mures, een van de ruim honderd contactadressen in hoofdzakelijk het Hongaarssprekende deel van Roemenië, waar KOEH de 22,5 ton tellende lading dropte, blijkt dat met name de situatie in de dorpen bijzonder „schrijnend" is.

Schrijnend

Hier blijft de bevolking enerzijds door logistieke problemen verstoken van voedsel en is zij anderzijds niet in staat zelf pakketten in de inmiddels „redelijk voorziene" steden op te halen. Nu de winter Roemenië al danig in de greep houdt, kan de toestand alleen nog maar verergeren: modderwegen die in ijsbanen veranderen, gebrek aan doeltreffende kleinschalige vervoersmiddelen in de dorpen zelf en een lege portemonnee waarvoor je geen druppel al dan niet beschikbare brandstof in je tank krijgt.

Verder is het uitgesloten dat massieve vrachtwagens de dorpjes kunnen bereiken, aldus Van den Noort. Daarom buigt KOEH zich vanavond tijdens een vergadering over een voorstel om in ieder geval twee bestelbusjes permanent in twee grotere steden te stationeten. Gedacht wordt aan Tirgu Mures erivBcasov.

Deze wendbare vierwielers diei^» de voedselaanvoerMie Kom Overlff Help tot einde maart probeert te continueren, landinwaarts te transporteren. Een kostbare onderneming. Ziet de KOEH -slechts een "luis in de pels" van bij voorbeeld het rveel grotere Internationale Rode Kruis, om maar eens in competitieve termen te vervallen- dat niet al te optimistisch in, ondanks een zojuist gestarte actie die in samenwerking met de Puttense Stichting Hulp Oost-Europa zoden aan de dijk moet zetten? Allesbeh^—' ve, vindt Van den Noort. Hij noemt de offervaardigheid vanuit de achterban overweldigehd. „KOEH heeft inmiddels vier hulptransporten door middel van vrijwillig beschikbaar gestelde vrachtwagencombinaties achter de rug. We hebben voldoende aanbiedingen van zowel bedrijven als chauffeurs en denken 80 procent van onze budgetten te kunnen besteden aan voedsel".

Deugdzaamheid

Er wordt door deze of gene nogal eens gemopperd over de inhoud c.q. deugdzaamheid van diverse voedselpakketten. Het Rode Kruis heeft in de media dan wel een steekhoudende standaardsamenstelling aanbevolen. maar het is de vraag of iedereen zich aan dit advies houdt. Pakketten moe„goed oor ten volgens Van den N houdbaar" spul bevatten. „Rijst, meelbloem, cornflakes, suiker, koffie, thee, ingeblikt vlees, kaas, chocoladepoeder", somt hij op. „En waspoeder ja, is ook een must".

Het probleem van kleding is van ondergeschikt belang, want het is per definitie .niet zo dat dé Roemenen niets om het lijf hebben. Kledingvoorziening zou bij de follow up van de 'huidige hulpvoorzréning"'kunnen horen, aldus Van den Noort;.net zoals het scala van medische apparatuur en wat allemaal nodig is om de infrastructuur van een land dat het woord computervirus nog niet kent op een redelijk peil te brengen.

Van den Noort heeft niets dan lof voor de ontvangst in Roemenië. „Bij de grens word je met alle egards behandeld. Vervolgens wacht je overal waar je doorheen rijdt een erehaag van mensen. Ik zag de Roemenen weer bevrijdend lachen, kinderen om kauwgom smeken. ledere vrachtwagenchauffeur krijgt een gratis overnachting inclusief middagmaal en ontbijt voorgeschoteld. Dat alles toont toch wel de hartverwarmende gastvrijheid".

„Het viel me op dat de distributie opvallend gedisciplineerd gebeurde. De mensen gaan erg voorzichtig met de pakketten om. Een handig systeem zorgt ervoor dat fraude nagenoeg is uitgesloten", meldt de KOEH-secretaris. „De predikant, ds. Bustya, zei ons bovendien dat het zijn christenplicht was ook niet-gemeenteleden van voedsel te voorzien. We zagen dan ook dat zigeuners pakketten kregen uitgereikt".

Bijbels

Een verhoring op zijn gebed, zo ervoer" ds. Bustya de wagen met voedsel uit Nederland. „De dag ervoor was er al een kleine lading gearriveerd, maar die bleek bij lange na niet toereikend. Dus had de dominee zijn gemeenteleden naar huis gestuurd met de bélÖfte:"köm morgen om acht uur maar terug, dan zijn er weer meer pakketten. Zonder dat hij wist dat wij die avond om half elf zouden arriveren! Zijn dankbaarheid was dan ook onuitsprekelijk".

Dat de predikant verheugd was zijn gemeenteleden naast brood en spijs ook met een lading meegebrachte Bijbels en goede lectuur te kunnen laven, weet Van den Noort en passant ook nog te vertellen. Dat is en blijft immers de voornaamste doelstelling van Kom Over En Help. Een stapje verder en het lijkt voor de hand liggend dat het nieuwe OostEuropa ingrijpende gevolgen zal hebben voor onder meer KOEH en HOE. De 'spannende' bijbelsmokkel is zogezegd van haar 'romantieke jus" ontdaan. Van den Noort beschouwt dat samen met de christenen in Roemenië als een „zegen". „Misschien worden we straks meer zendingsorga

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.