+ Meer informatie

Vuilverwerking geen taak provincie

B en W van Utrecht

2 minuten leestijd

UTRECHT — Het college van B en W van Utrecht is het niet eens met de plannen van de provincie Utrecht met betrekking tot de vuilverwerking. Gedeputeerde staten hebben de Utrechtse gemeenten een ontwerp-verordening voorgelegd, die er op neerkomt dat de vuilverwerking een taak van het provinciaal bestuur zou moeten worden. B. en W. van Utrecht twijfelen aan de doelmatigheid van dat plan.

In een nota voor de raadscommissie algemene en bestuurlijke zaken vragen b en w zich af, waarom de provincie nu nog een eigen verordening wil vaststellen, terwijl de behandeling van het wetsontwerp tot verwijdering van vaste afvalstoffen al in een vergevorderd stadium is. ue provinciale plannen zijn volgens het Utrechtse college van b en w op verschillende punten niet in overeenstemming met het in het wetsontwerp neergelegde regeringsbeleid.

De provincie motiveert de concept-verordening met het argument, dat enkele Utrechtse gemeenten niet willen meewerken aan een goede oplossing voor het vuilverwerkingsprobleem. Maar volgens het Utrechtse college geldt dat niet voor de in de VMU (vuilverwerking Midden-Utrecht) samenwerkende gemeenten. De VMU heeft onlangs een contract afgesloten met de NV Afvalverwerking Rijnmond. De provincie streeft naar een verwerkingsprijs voor alle Utrechtse gemeenten, maar die zal volgens b en w hoger zijn dan de prijs die de VMU nu bij de AVR heeft bedongen.

Het college meent dat de provincie in haar beleid te weinig rekening houdt met de gemeenten, die hun taak op het gebied van de vuilverwerking wel goed behartigen. Het zegt, dat de provincie de VMU-gemeenten permanente vrijstelling zou moeten geven van de werking van de verordening. De mogelijkheid daartoe zou dan alsnog in het ontwerp moeten worden opgenomen. Het is ook denkbaar, dat de provincie zorgt voor de uitvoering van het provinciale plan in de provincie Utrecht, maar dat zij daarvan het gebied van de VMU uitzondert. Die constructie komt echter niet voor in het ontwerp-afvalstoffenwet. Een wijziging van het wetsontwer]) is volgens b en w van Utrecht te bereiken als provincie en VMU samen aan de vereniging van Nederlandse gemeenten vragen, bij de minister van Volksgezondheid en milieuhygiëne en de Tweede kamer aan te dringen op die wyziging.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.