+ Meer informatie

BLAUWE REIGERS

4 minuten leestijd

In het natuurgebied van de Ooypolder bij Nijmegen zijn weer blauwe reigers gesignaleerd. Staatsbosbeheer zegt met de komst van de vogels erg blij te zijn, omdat hun aanwezigheid een aanwijzing is voor de reinheid \van het milieu. Tien jaar geleden verliet de reiger dit gebied omdat het er te smerig was. Het de laatste jarpn toenemende verzet tegen het gebruik van landbouwvergiften die opper^ vlaktewater bevuilden, heeft volgens Staatsbosbeheer geleid tot het langzaam weer schoon worden van de natuur., De komst van de blauwe reiger die zijn voedsel slechts uit' schoon ' water haalt, is daarvan het bewijs. De vogels hebben zich in de omgeving van de duivelsberg genesteld, waar zij nu volop , aan het . broeden

zijn. msm

Meer dan 80 pet. van de marine-officieren vindt het plezierig dit vak uit te oefenen. Daarentegen blijlct 74 pet. van hen het niet eens te zijn met het huidige regeringsbeleid ten aanzien van defensie, terwijl hiervan nogeens 48 pet. zegt problemen met de loyaliteit te hebben. «!t««i'* rJEen en ander blijkt uit de voorlopige resultaten van een onderzoek onder marine-offioieren, die zijn gepubliceerd in het mededelingenblad van de Vereniging van marine-officieren, waarvan vrijwel het gehele Nederlandse marine-officierskorps (2.000 man) lid is. De enquête werd gehouden onder duizend officieren, van wie er 700 het enquête-formulier hebben ingestuurd.

De ondervraagden vinden hét marine-officier zijn vooral plezierig vanwege hot leiding geven, de afwisseling en de zekerheid een vaste baan te

hebben. m^mW
78

Na de begroeting, die uiteraard allerhartelijkst is geweest, bemerkt Johan al spoedig, dat Lies gelijk heeft. Karl en Greet begroeten elkaar, maar zij weten zich geen houding te geven en zijn bedremmeld als kleine kinderen. Geleidelijk verandert de situa.tie en kan Karl weer met haar schertsen en praten als toen in Elim. Zonder dat de anderen er iets , van merken weet hij haar alleen te spreken. Het gaat. slechts om een enkele vraag: Greet, ik zou graag met je willen corresponderen. Voel je daar iets voor?

Ja Karl, is het eenvoudige antwoord. Heb je een stukje papier? Hifer Is mijn adres in Amsterdam.

Dank voor je toezegging. Dat is alles. Het vijftal vertrekt met de laatste trein van die dag terug naar Goes. Het afscheid van Karl en Greet is opener en vrolijker dan de begroeting Een paar dagen later besluit KarJ ns te schrijven naar de familie Buyse in Den Haag. Heel dn het kort verhaalt hij zijn belevenissen, en zou willen weten, hoe het Jan (Piet Leegwaard) is vengaan. Dan is op een morgen Den Haag aan de telefoon. Karl, 't is voor jou, zegt Ida. Voor mij? Wie is dat? Ik kon de naam niet verstaan, Halio, hier Karl Israël!... Ha, die Jan, hoe gaat het?... O, dat zou leuk zijn. Wat?.... De zondag over? Moment geduld. Moet ik even vragen aan mijn tante.'Ik denk van wel. Hij holt naar Sanne.

Tante, ik heb Jan Buyse uit Den Haag aan de telefoon. Hij wil komen, de zondag over. Is dat niet te veel gevergd? Welnee, jongen, laat hem komen. Hallo, Jan. Het is in orde, hoor. Hoe laat kom je dan?... Mooi, ik ben aan het station. Tabé. Karl is er gelukkig mee. Jan is dus ook ongedeerd. Hoe zou het de anderen zijn vergaan? Dat wordt hij al gewaar, als het tweetal die zaterdagmiddag van het station naar de Lombardstraat loopt: de leider van hun groep. Kees, is gefusilleerd, een ander is tot nu toe nog niet teruggekeerd uit een concentratiekamp in Duitsland. Je kunt wel aannemen, dat hij omgekomen is. De rest is ongedeerd. Hij zelf loopt weer college in Delft. Het wordt een gezellig weekeind. Zonder dat er over gepraat werd is Karl de vorige zon

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.