+ Meer informatie

Verdieping van oliegeul in '84

Rijk komt Rotterdam tegemoet

2 minuten leestijd

ROTTERDAM — Het rijk zal bij tegenvallend vervoer •na verdieping van de oliegeul bij Hoek van Holland maximaal 50 procent van de verliezen voor zijn rekening nemen. jHet extra vervoer moet dan wel 50 procent onder de prognoses blijven. Als het vervoer later toeneemt moet Rotterdam 4de door het rijk betaalde bedragen terugbetalen.

Op deze voorwaarde hebben het kaJ>ihet en de gemeente Rotterdam elkaar gevonden bij het project vooï de verdieping van de oliegeul van 68 naar 72 voet, zo heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat dinsdag meegedeeld. Minister Tuijnman van Verkeer en Waterstaat en minister Wiegel van Binnenlandse Zaken hadden vorige week al van.Jjet akkoord gerept, maar hielden de details zorgvuldig voor zich.

Het rijk wilde aanvankelijk slechts garant staan voor 25 procent van de mogelijk te lijden verliezen. Rotterdam stelde in het laatste overleg voor dat dat in ieder geval 50 procent zou moeten zijn, een voorwaarde waarop het rijk nu lijkt te zijn ingegaan.

BTW'VrijstelUng

Rotterdam moet de kosten van 'de verdieping (circa 120 miljoen gulden) zelf betalen. Het rijk neemt dan de kosten van beheer en onderhoud voor zijn rekening. Over vrijstelling van BTW — voor Rotterdam een belangrijke voorwaarde — wordt in het voorstel niet gesproken. Daarvoor zal Rotterdam nog met het ministerie van financiën in de slag moeten, aldus een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat.

De Rotterdamse haven zal door de voorgenomen verdieping bereikbaar worden voor tankers tot 350.000 ton. De huidige diepgang maakt de toegang mogelijk voor volbeladen scliepen tot 275.000 ton.

Vaargeul

De verdieping kan, aldus Verkeer en Waterstaat, eind 1984 gereed zijn. Het rijk is in principe ook positief pver de mogelijkheid de vaargeul, in een later stadium, te verdiepen tot 75 voet. Dan moet echter wel redelijk zeker zijn dat dat ook zin heeft. Bovendien moet de vaart naar Rotterdam met zulke grote schepen voldoende veilig gemaakt kunnen worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.