+ Meer informatie

Afrika en Europa nader tot elkaar

Brug van 30 kilometer moet continenten met elkaar verbinden'"^^'

8 minuten leestijd

Een brug van 30 kilometer lengte moet Afrika en Europa met elkaar verbinden. De constructie van beton en staal zal de Straat van Gibraltar overbruggen: Tanger in Marokko met Kaap Paloma in Spanje.

„Vanuit technisch oogpunt zijn we ervan overtuigd dat dit project mogelijk is", zegt Nagib bin-Shekroen. Hij staat aan het hoofd van het Nationale (Marokkaanse) Bedrijf voor Studies over de Straal (van Gibraltar). In Spanje zijn de hydrologen, geologen en bruggebouwers van het "Spaanse Bedrijf voor Studies naar een Vaste Verbinding over de Straat van Gibraltar" even positief.

Beide bedrijven werden in 1980 opgezet, nadat koning Hassan II van Marokko en koning Juan Carlos van Spanje het eens werden over de wenselijkheid van een vaste verbinding tussen beide landen. „Tegen het jaar 2000 zullen we een vaste verbinding hebben", zei de Marokkaanse vorst onlangs enthousiast in een interview. „Deze brug zal verbinden wat de geografie heeft gescheiden". ben. Hij noemt het een „heel symbolisch idee", dat zal leiden tot een enorme uitwisseling op het gebied van cultuur, personen en goederen. Voor Marokko en diens buurlanden Tunesië en Algerije zal een vaste oeververbinding met Europa enorme handelsvoordelen opleveren. De landbouwproduktie van Noord-Afrika kan zo veel makkelijker de Europese markt bereiken.

Momenteel steken jaarlijks vier miljoen mensen en 400.000 voertuigen op veerponten de Straat van Gibraltar over. Die zullen natuurlijk van de brug gebruik gaan maken. Naar verwachting zal ongeveer 20 miljoen ton goederen over de brug worden vervoerd.

Nog belangrijker dan de directe economische voordelen vindt koning Hassan de psychologische rol van de brug naar Europa. Hij hoopt al jaren dat Marokko als dertiende kind door het gezin van de EG wordt geadopteerd. Als de brug er eenmaal ligt als een navelstreng, wordt het wat moeilijker voor Europa om het kind niet te erkennen. Nu is de Middellandse Zee nog een natuurlijke barrière die Marokko van Europa scheidt.

Problemen
10 miljard dollar kosten. De kolos zal op metalen of betonnen pijlers van elk 500 meter hoogte komen te staan. Die pijlers zullen omwille van de scheepvaart op 20(K) meter afstand van elkaar komen.

Omdat de Straat van Gibraltar op de breuklijn tussen de Europese en Afrikaanse plateaus ligt, van de Azoren naar Calabrië, zijn uitgebreide geologische onderzoeken gedaan. Ook is al jaren gewerkt om de waterstroming, het golfpatroon, het getij en het weer in kaart te brengen.

„Er waren twee opties", zegt Allan Thompson van KT Gemini Service in een recent artikel over de geplande brug. „De opties zijn een brug en een tunnel. Maar het idee van een brug heeft nu de beste papieren". „Een heel belangrijke factor is die van de veiligheid van de scheepvaart. Jaarlijks varen 50.000 schepen door de straat. Er wordt nog studie gedaan naar de beste soort brug, die met flexibele stalen poten of die van solide cement", zegt Allan Thompson.

De keuze om de brug van Tanger naar Kaap Paloma te leggen, is gebaseerd op de diepte van de zee in dat gebied. Op sommige plaatsen is de afstand tussen Marokko en Spane de helft zo lang.

Nagib bin-Shekroen is overtuigd dat de brug zeer positieve gevolgen zal heb

De meeste mensen schakelen een makelaar in als ze hun woning willen verkopen. Zo'n makelaar weet, althans dat moet worden aangenomen, sneller vraag en aanbod bij elkaar te brengen dan een particulier. Hij kan ook advies geven.

Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan. Meestal wordt er tussen de verkoper en de makelaar een percentage van de koopprijs als beloning voor de makelaar afgesproken. Als de woning dan snel wordt verkodit, heeft de makelaar een meevaller. Als de verkoop wat tegenvalt en er dus meer advertenties ZATERDAG 21 DECEMBER 1991 De voorgestelde brug gaat ongeveer

Gratis makelaar
door de makelaar moeten worden gezet of als hij er erg veel tijd in stopt, dan heeft deze ondernemer een tegenvaller.

De tegenvaller voor makelaar Van Hout te Raalst was wel erg groot. Op verzoek van de heer en mevrouw Van der Windt zou hij gedurende drie maanden proberen hun woning te verkopen. Hij adviseerde een vraagprijs van ISO.OCK) gulden. Voorts kwam hij met de verkopers overeen dat. indien het hem zou lukken de woning binnen drie maanden te verkopen, hij 2 procent van de opbrengst zou ontvangen. Mocht het na drie maanden niet gelukt zijn de woning te verkopen dan kon men van de makelaar af, mits men hem dat schriftelijk meedeelde.

Verder werd overeengekomen, dat indien de familie Van der Windt binnen vier maanden na het beëindigen van de overeenkomst met de makelaar de woning alsnog zelf zou verkopen, de makelaar alsnog recht had op de volledige courtage van 2 procent.

Het lukte de makelaar niet om binnen de gestelde termijn van drie maanden de woning verkocht te krijgen en de overeenkomst werd netjes opgezegd.

Koper

Wat de makelaar niet lukte, lukte de familie Van der Windt wel. Precies een dag na het verstrijken van de termijn van vier maanden, verschenen ze voor de notaris om de woning notarieel over te dragen aan de door hen gevonden koper. maar de diepte van de zee vormt daar een groot probleem.

De bouwkundigen kunnen alle problemen oplossen voor 10 miljard dollar. Dat bedrag moet natuurlijk nog wel op tafel komen. Koning Hassan rekent op een stevige subsidie van de Wereldbank, maar een project van deze orde heeft zeker particuliere investeringen nodig. „We weten nog niet hoe groot de opbrengst voor die particulieren zal worden", zegt Nagib bin-Shekroen. Het grote probleem is dat niemand weet hoeveel mensen van de brug gebruik gaan maken.

Gibralter, het zuidelijke puntje van Europa. Tussen Spanje en Marokko komt in de toekomst een brug. Foto RD

Kanaaltunnel

Volgens Shekroen is er een fundamenteel verschil met de Brits-Franse Kanaaltunnel. Die tunnel kon financiers vinden op grond van een overweldigend bestaand verkeer tussen het continent en Engeland. Jaarlijks maken meer dan 25 miljoen mensen de overtocht. geïnteresseerd in de harde getallen van het moment dan in zachte verwachtingen van morgen. Spanje en Marokko zijn overigens wel bereid om goede voorwaarden voor investeerders te scheppen. Daarnaast willen ze zelf een stevige duit in het zakje doen.

Is het bouwen van bruggen een modeverschijnsel? Egypte en Saoedi-Arabië overwegen een overspanning te maken over de Golf van Aqaba. Dan scheidt Israël niet langer de Arabieren van de Mashriq (de Orient) van de Maghreb (de Occident).

„Onze verbinding (over de Straat van Gibraltar) heeft veel potentieel, maar het huidige verkeer bestaat maar uit 4 miljoen reizigers. Toch tonen onze studies dat dit in het jaar 2005 tot 10 a 13 miljoen zal zijn opgelopen", aldus Shekroen.

Begin 1993 denken de bruggenbouwers een afgerond plan op papier te hebben. Daarna zal de definitieve besluitvorming en de fondswerving nog wel twee jaar nodig hebben. Tel daarbij de bouwfase van acht tot tien jaar, en het is 2005 voordat de continenten elkaar boven water kussen.

Dank zij het goede Noordafrikaanse wegennet van Rabat naar Cairo zal het in de volgende eeuw mogelijk worden om in het Groningse Musselkanaal de auto te pakken om door te rijden naar het Omaanse Muscat, met een tussenstop hier in Cairo. Maar financiers zijn doorgaans meer

Vrijwel onmiddellijk kregen ze een nota van 30(X) gulden van makelaar Van Hout. Toen deze niet werd betaald, sleepte hij ze voor de kantonrechter en eiste alsnog betaling: „Edelachtbare, u zult toch ook wel aanvoelen dat, hier sprake is van doorgestoken kaart. Ze zeggen de overeenkomst precies na drie maanden op. Prima, hun goed recht. En dan wachten ze nog eens vier maanden en de dag daarna verkopen ze de woning. Ik eis alsnog betaling".

Onzin, zo stelde meneer Van der Windt, die persoonlijk ter terechtzitting verscheen: „Wij waren het na drie maanden meer dan zat. Er is nota bene in de periode dat Van Hout zich er mee bemoeide niet één mogelijke koper wezen kijken. We hebben hem dan ook onmiddellijk de laan uitgestuurd, toen netjes vier maanden gewacht en ja, daarna ons huis zelf verkocht. En dat nog tegen een veel lagere prijs dan door Van Hout was genoemd, namelijk 107.500 gulden. Wat dat betreft merk ik op, al krijgt Van Hout gelijk, dat hij alleen maar 2 procnt over de werkelijke verkoopprijs kan krijgen en niet over de vraagprijs".

Dat laatste stemde de kantonrechter onmiddellijk toe. Maar of er nu helemaal niets behoefde betaald te worden, liet de kantonrechter voorlopig nog even in het midden.

..Op zich", zo oordeelde de kantonrechter, „is het niet eens onredelijk wat er is overeengekomen. Het is immers niet onaannemelijk om te veronderstellen dat indien men na het beëindigen van een overeenkomst met de makelaar, daarna zelf op korte termijn de woning verkoopt, dit nog het resultaat is van inspanningen van de makelaar. Dit aan te nemen, voorkomt ook bewijsproblemen. Het is derhalve niet in strijd met de goede trouw dat wordt overeengekomen dat men gedurende vier maanden na het beëindigen van een overeenkomst met een makelaar, alsnog de courtage verschuldigd kan zijn".

Aan de andere kant oordeelde de rechter dat het ook weer niet zo kon zijn dat een makelaar een overeenkomst afsloot om vervolgens totaal niets te doen, zoals door de heer Van der Windt was gesteld. Het eindoordeel was dan ook dat, indien Van der Windt kon bewijzen dat de verkoop van zijn woning in geen enkel opzicht geheel of gedeeltelijk het gevolg was van inspanningen van de makelaar, hij niet behoefde te betalen.

Dat werd dus uiterst moeilijk voor Van der Windt. De makelaar kon immers tegenbewijs aanbieden door advertenties die hij had geplaatst, te laten zien.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.