+ Meer informatie

Eerste lustrum Stichting Oude Zeeuwse Kerken

Belangstelling wekken voor historische kerken

3 minuten leestijd

MIDDELBURG — Dit jaar viert de Stichting Oude Zeeuwse Kerken het eerste lustrum. Dat betekent dat er al vijf jaar een instelling bestaat, die zich bekommert over het lot van die monumentale accenten in het Zeeuwse landschap. Het vijfjarig bestaan wordt luister bijgezet met de viering van een donateursdag in Zierikzee, op 25 april.

Het wordt steeds moeilijker om historische kerkgebouwen op waardige wijze in stand te houden. De vaak kleine kerkelijke gemeenten zijn niet meer, of nauwelijks nog in staat om de financiële lasten voor zulke monumenten te dragen. Dat is de achtergrond voor de oprichting van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken.

Belangstelling wekken voor de historische kerken van Zeeland en waar nodig de helpende hand bieden bij het streven om deze gebouwen in stand te houden: dat werd het doel van de in 1976 in het leven geroepen stichting, die zich bij die gelegenheid ook bereid verklaarde om bedreigde kerken over te nemen om ze — eventueel na restauratie — een zinvolle bestemming te kunnen geven.

Bij dat werken aan een nieuwe toekomst voor het verleden weet het stichtingsbestuur zich gesteund door donateurs, die met hun financiële bijdrage meehelpen aan de instandhouding van dit oude Zeeuwse erfgoed. Door middel van een bulletin blijven die donateurs voortdurend betrokken bij de aktiviteiten van de stichting. Verder worden er regelmatig excursies verzorgd.

Zierikzee
Al in de eerste jaren kon de Stichting Oude Zeeuwse Kerken overgaan tot overname van de in een deplorabele toestand verkerende grote kerk te Zierikzee. De eerste fase van het restauratieplan (het exterieur) kostte ƒ 2,3 miljoen gulden. De overheid subsidieerde dit projekt voor 90 procent. (CRM, rijksdienst voor de monumentenzorg 50 procent, burgerlijke gemeente 30 en provincie 10 procent). De gemeente Zierikzee verstrekte boven die 30 procent nog een extra subsidie. Verder kwamen er bijdragen van het Prins Bernhardfonds en de vereniging ,,Dorp, stad en land". Het daarna nog resterende bedrag kon worden betaald uit donaties en giften van donateurs van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken.

De tweede fase van de restauratie, die betrekking heeft op het interieur van de grote kerk in Zierikzee, is thans in voorbereiding. De restauratie van alleen al het monumentale orgel wordt geraamd op ƒ 400.000,-. De Stichting Oude Zeeuwse Kerken spreekt met waardering over de medewerking die men bij de uitvoering van het Zierikzeese projekt ondervindt van de rijksdienst voor de monumentenzorg en de gemeente Zierikzee, met name in de persoon van burgemeester Th. H. de Meester.

Nieuw projekt
Momenteel zijn er besprekingen gaande tussen de Stichting Oude Zeeuwse Kerken en de kerkvoogdij en de kerkeraad van de Nederlands Hervormde Kerk in IJzendijke. Het zijn besprekingen over de overname van deze in de jaren 1612-1614 gebouwde kerk, één van de eerste die voor de protestantse eredienst werd gebouwd. Het onderhoud van deze dorpskerk met een idvUisch landelijk karakter betekent een zware financiële last voor

Het vijfjarig bestaan van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken wordt op 25 april in Zierikzee gevierd met een ontvangst in ,,Mondragon" in Zierikzee, waar prof. dr. C. A. van Swigchem een inleiding zal houden. Vóór de lunch zal een bezoek worden gebracht aan de grote kerk van Zierikzee. Een excursie voert in de middaguren, onder meer langs de kerk in Kapelle.

Er is een verheugende belangstelling voor deze dag van de zijde van de donateurs; inmiddels hebben zich n.l. reeds 145 personen aangemeld. Een bewijs te meer hoezeer deze zaak leeft bij zeer velen; ook de deelname aan de Kerkepad-dagen toont dat steeds weer aan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.