+ Meer informatie

Gerald Ford op zoek naar vice-president

4 minuten leestijd

WASHlNGTON — President Gerald Ford van de Verenigde Staten heeft zich beraden over een keuze voor het vice- presidentschap en politieke adviseurs melden dat op de lijst met kandidaten democraten, negers en vrouwen voorkomen.Na afloop van zijn beraadslagingen zei Ford „constructieve en nuttige adviezen" te hebben gekregen van leden van het Congres en andere functionarissen in een reeks gesprekken. Verder wilde hij niet gaan, maar op een vraag of een vrouw kon worden voorgedragen, zei Ford dat niemand wordt uitgesloten. Volgens sommige politieke leiders heeft Ford een lijst met 35 namen, waarbij verscheidene democraten en vrouwen. Bij de gesprekken zou ook de naam van senator Edward Brooke (rep, Massachusetts) zijn gevallen. Hij is de enige neger in de Senaat.

Senator Barry Goldwater, wiens naam hoog genoteerd staat bij de speculanten, zei echter democraten te willen uitsluiten. Ook zag hij niet zo gauw een geschikte vrouw en hij achtte Brooke niet representatief voor zwart Amerika. Zelf zou hij wel willen, maar de president is zich ervan bewust dat hij zich met zijn 65 jaar te oud acht.

MOSKOU
Intussen heeft Moskou positief gereageerd op de verzekering van de nieuwe president dat de Amerikaanse politiek gericht blijft op ontspanning en vrede. In een discussie voor de Russiche televisie tussen de hoofdredacteur van het officiële persbureau Tass, Leonid Zamjatin, en de vooraanstaande politieke commentator Valerin Zorin werd gesteld, dat de Russische communistische partij aan haar koers naar ontspanning vasthoudt en het vredesprogram, dat op het 24ste partijcongres is aanvaard, consequent zal uitvoeren in het belang van de internationale ontspanning en van de vrede.

NAVO
President Ford heeft zaterdag behalve aan regeringsleiders ook een boodschap aan de NAVO-raad in Brussel gezonden waarin hij uiting geeft aan zijn steun voor een krachtige Noordatlantische alliantie. Hij verklaart dat de nieuwe definiëring van de NAVO-doelen een basis verschaft waarop men nog krachtiger alliantie en een vreedzamer wereld kunnen worden gebouwd. De president doelde op de verklaring van de NAVO die enige weken geleden door zijn voorganger en andere Westelijke leiders in Brussel is getekend. Ford belooft verder zo nauw mogelijk overleg tussen" de Verenigde Staten en de bondgenoten.

MIDDEN-OOSTEN
Ook heeft president Gerald Ford zijn Egyptische ambtgenoot Sadat verzekerd dat de inspanningen om tot een duurzame vrede in het MiddenOosten te komen de hoogste prioriteit blijven behouden in de Amerikaanse buitenlandse politiek zo meldt hef persbureau voor het Midden-Oosten. In zijn boodschap zegt Ford voorts te hopen dat de betrekkingen tussen Amerika en Egypte zich zullen blijven ontwikkelen en uitbreiden.
De Amerikaanse president hernieuwt de uitnodiging van zijn voorganger Nixon aan Sadat voor een bezoek dit jaar aan de Verenigde Staten.

EUROPA
Ook heeft Gerald Ford de wens te kennen gegeven een ontmoeting te hebben met bondskanselier Helmut Schmidt. Volgens woordvoerder Armin Grünewald verwelkomt Schmidt het denkbeeld.
Ford heeft de bondskanselier in een persoonlijk schrijven dat deze in het weekeinde kreeg, meegedeeld dat de buitenlandse politiek van ex-president Nixon ook de zijne is, alles zal ook in de toekomst het Atlantisch bondgenootschap grondslag van de samenwerking tussen beide regeringen zijn.
Ook de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken dr. Henry Kissinger heeft Schmidt in een persoonlijke brief laten weten dat de buitenlandse politiek van Amerika op dezelfde voet als onder Nixon voortgaat.
Trouwens de Britse minister van buitenlandse zaken, James Callaghan, zal in september ook in Washington een onderhoud hebben met president Gerald Ford, aldus is in diplomatieke kringen te Londen vernomen. Dit onderhoud wordt belangrijk geacht daar men in Europa over Ford nog niet veel afweet.
Callaghan vliegt in september naar New York voor de opening van de jaarlijkse zitting van de Algemene Vergadering van de VN.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.