+ Meer informatie

Christenen Estland staan onder toenemend zware druk

RAPPORT VAN LUTHERSE BALLINGEN

3 minuten leestijd

STOCKHOLM — „Terwijl de vroegere koloniën van de Westerse landen inmiddels zelfstandig geworden zijn en zelfbeschikkingsrecht hebben, heeft de Sovjet-Unie Estland, Letland en Litouwen op gewelddadige wijze tot koloniën gemaakt. Geen macht in de geschiedenis heeft een grotere honger naar buitenlandse gebiedsdelen getoond dan de Sovjet-Unie."

Dit schrijven Konrad Veem en Endel Krepp, respectievelijk aartsbisschop en voorzitter van de Estlandse Evangelisch-Lutherse Kerk, die haar hoofdzetel heeft in Stockholm, Zweden, in een onlangs in Zweden uitgekomen rapport over de situatie van de kerk en de bevolking van Estland. De Estlandse Evangelisch-Lutherse Kerk wordt gevormd door vluchtelingen uit Estland, die woonachtig zijn in Zweden.

In het rapport uiten Konrad Veem en Endel Krepp zeer scherpe kritiek op de Sovjet-autoriteiten, die naar hun zeggen de bevolking van Estland, Letland en Litouwen willens en wetens onderdrukken, de oude cultuur van deze staten vernietigen en de kerk tot een minimum reduceren.

Emigratie
Volgens het rapport wordt de emigratie van Russen naar deze drie staten gestimuleerd en worden Russen bevoordeeld boven de oorspronkelijke bewoners. Russische nieuwkomers krijgen als zij in Tallinn, de hoofdstad van Estland, aankomen ogenblikkelijk een huis, terwijl Estlanders zelf daar 10 à 15 jaar op moeten wachten.

De taal van het volk van Estland wordt verdrongen door het Russisch, dat al op de kleuterscholen en in de peutercrèches wordt onderwezen. In 1934 bestond 8,2 procent van de Estlandse bevolking uit Russen, in 1979 was dat al 42 procent, volgens het rapport.

Zware druk
De kerken in Estland staan onder zware druk, aldus het rapport. In 1940, het jaar waarin Estland, Letland en Litouwen door de Sovjet-Unie werden bezet, was 99,3 procent van de totale bevolking van Estland christen. De grootste kerk was de Lutherse Kerk, waar ruim 78 procent van de bevolking lid van was. Kleinere kerken waren de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Roomskatholieke Kerk. Verder woonden er in Estland kleine groepen Baptisten en Joden.

De Lutherse Kerk had 180 congregaties, waarvan het grootste gedeelte Estlands als voertaal had. Verder werd er Zweeds en Duits gesproken. In die tijd had de Lutherse Kerk 250 predikanten in dienst. In de periode van onafhankelijkheid van Estland, van 1919 tot 1940, werden er 15 nieuwe kerken gebouwd en 50 nieuwe congregaties gesticht.

De Communistische partij van Estland had in 1940 133 leden, zo meldt het rapport. Tussen 1941 en 1944 werd Estland bezet door nazi-Duitsland. In deze periode, maar ook daarna, toen de Russen weer de overhand kregen, werd de kerk vervolgd en onderdrukt. Vooraanstaande kerkelijke leiders werden vermoord of gevangen gezet. Ongeveer 15 procent van de Estlandse bevolking is in deze periode uitgeroeid.

Minimum
„Er is geen twijfel over mogelijk: de Lutherse kerk in Estland bestaat niet meer", zo schrijven Veem en Krepp in hun rapport. „Het aantal lidmaten van deze kerk is tot een minimum gereduceerd door de enorme druk die er wordt uitgeoefend. Aanvankelijk werden kerk en christelijk geloof genegeerd in het openbare leven en in de media, daarna werd de kerk opzij gedrongen door allerlei administratieve maatregelen. Het is bij voorbeeld onmogelijk voor christenen om een goede baan te krijgen of een goede opleiding te volgen."

Volgens het rapport van Veem en Krepp is het grootste deel van de bevolking van Estland christen gebleven, maar in het geheim. Naar hun mening zal de kerk in Estland binnenkort een zeer grote slag te verwerken krijgen, omdat door een nieuw belastingstelsel de kerken belasting zullen moeten gaan betalen over het aantal kubieke meters dat zij in bezit hebben, in plaats van over het aantal vierkante meters. Doordat de meeste gemeenten nog de beschikking hebben over oude, hoge kerkgebouwen, zal dat financieel het einde van veel kerken betekenen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.