+ Meer informatie

Spierenburg

2 minuten leestijd

Het kan niet worden ontkend dat de heer Spierenburg een gewiekste onderhandelaar is. In het jongste verleden slaagde hij er reeds in om door middel van onderhandelen een forse verhoging van de uitvoerprijs voor ons aardgas bij de verschillende buitenlandse afnemers te bedingen.

Gisteren werd bekend dat hij opnieuw een fraai succes heeft weten te boeken. Hij slaagde erin om in ruil voor ons aardgas het enige Westduitse particuliere electriciteitsbedrijf te bewegen ons tussen 1990 en 2000 voor de waarde van een miljard gulden goedkope electriciteit te leveren.

Daarmede heeft het toekomstige energieprobleem voor ons land iets van zijn scherpte verloren. In de eerste plaats is het moeilijk om op langere termijn een juiste schatting te maken van het in de toekomst noodzakelijke produktievermogen. Dat hangt weer nauw samen met de totale bedrijvigheid die in ons land heerst. De afnemende economische groei heeft reeds een onverwachte afnemende groei van het electriciteitsverbruik ten gevolge gehad.

Daarbij komt dat een centrale niet zo maar uit de grond te stampen is. De bouw daarvan vraagt jaren en is een miljoeneninvestering. Maar ook de in ons land gehanteerde inspraakprocedures ten aanzien van de ruimtelijke ordening en milieubeheer vragen nog enige jaren extra. In die tussentijd kan er veel veranderen.

Door het steeds minder beschikbaar komen van aardgas voor electriciteitsopwekking speelt voor de nabije toekomst ook een grote rol, welke brandstof dan gebruikt moet worden. Olie is vanwege de afhankelijkheid van derden en de prijsstelling daarvan niet aantrekkelijk meer. Het verzet tegen kernenergie is in ons land reeds zover uitgegroeid, dat er van de bouw van een nieuwe kerncentrale geen sprake kan zijn.

Zodoende blijft in feite slechts de bouw van kolengestookte centrales over. Maar ook daartegen groeit het verzet, want de milieubezwarende effecten zijn bij een centrale van enige importantie niet gering. Demonstranten tegen de milieuvervuiling kunnen wat dat betreft opgelucht ademhalen. Lucht- en milieuvervuiling kunnen we nu aan derden overlaten.

Het nu afgesloten contract geeft de mogelijkheid in de toekomst een centrale minder te bouwen. Misschien zijn er nog wel een paar landen te vinden, die hiertoe bereid zijn, dan zijn we daarmede van een heleboel problemen verlost. Maar of het nu allemaal wel zo terecht is gezien vanuit het scheppen van werkgelegenheid en het verzamelen van ervaring is nog een geheel andere vraag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.