+ Meer informatie

DE CATECHISMUS OP DE CATECHISATIE

3 minuten leestijd

In een kort artikel wil ik graag de aandacht vestigen op de noodzaak dat de jeugd van de gemeente vertrouwd wordt gemaakt met de belijdenis van de kerk. Er wordt in onze tijd geklaagd over het gebrek aan Bijbelkennis onder de jeugd. Dat zal terecht gebeuren. Ik vermoed dat kennis van de belijdenis onder de jeugd nog geringer is.

In de tijd van de Reformatie zijn er zowel in de lutherse als in de gereformeerde kerken tal van catechismi opgesteld. Luther zelf heeft er twee geschreven, een grote en een kleine catechismus. Naast de Heidelbergse Catechismus is die van Calvijn bekend geworden.

Deze catechismi werden opgesteld om de jeugd in de leer van de (gereformeerde) kerk te onderrichten. Men heeft er in die tijd steeds weer op gewezen, dat de jeugd diende te weten wat de kerk belijdt. Dat deed men niet maar ter wille van verstandelijke kennis. Het ging om kennis met het hart van de zaken van het geloof. Dat persoonlijke, existentiƫle blijkt wel heel duidelijk uit de vragen van de Heidelbergse Catechismus. Men denke aan de vraag en het antwoord van zondag 1: Wat is uw enige troost?

In de twintigste eeuw is kennis van de belijdenis der kerk niet minder noodzakelijk dan in de zestiende en zeventiende eeuw. Tal van dwalingen steken de kop op. Zij betreffen de kernpunten van ons geloof. De belijdenis van de drieƫenheid, van de Godheid van

Christus, van de verdorvenheid van onze natuur, van de noodzaak van de wedergeboorte, van de kinderdoop, en van de tweevoudige afloop van de geschiedenis: hemel en hel. De jeugd van de kerk moet in deze zaken onderwezen worden. Wie de jeugd dat noodzakelijke onderwijs onthoudt, maakt haar weerloos tegenover dwaalgeesten. Erger nog: hij staat een gezonde groei van het geloof in de weg.

Als we uitgaan van minstens zeven jaar catechisatie, dan moet aan de hand van een goed schema ruimte gemaakt kunnen worden voor de behandeling van de Catechismus. Zelfs al zou men niet alle zondagen (kunnen) bespreken, dan nog kunnen de hoofdzaken besproken worden.

Eventueel gebruike men het Kort Begrip. Mijn bedoeling is niet enkel de Catechismus te doen behandelen. Er moet een goed leerplan zijn. Daarin dient de Catechismus zijn eigen plaats te krijgen.

Kerkeraden moeten erop toezien, wat op de catechisaties behandeld wordt. Ze hebben niet maar het recht, doch zelfs de plicht zich daarmee bezig te houden. Predikanten dienen in overleg met de kerkeraden vast te stellen wat op de catechisaties behandeld wordt. Eigenlijk moeten zij aan de kerkeraden een leerplan voor zeven jaar voorleggen. Waar een leerplan onbekend is, heeft men tijd nodig om het op te stellen. Men beginne dan met een plan voor enkele jaren. Her is echter dringend nodig voor het totaal van de jaren waarin de jeugd de catechisatie volgt, een plan op te stellen. Daarbij moet ook de Catechismus zijn plaats krijgen.

Het is een goede zaak dat bij de kerkvisitatie ook aandacht besteed wordt aan de stof die op de catechisaties wordt behandeld. Zo kan men elkaar tot hulp zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.