+ Meer informatie

OPENHEID EN KWETSBAARHEID

3 minuten leestijd

Gedurende de jaren 2006 – 2012 heb als afgevaardigde van de gemeente Zwolle de classisvergaderingen op Urk bezocht. Een van de mijns inziens belangrijke agendapunten waren de verslagen naar artikel 41 van de Kerkorde en de kerkvisitatieverslagen. Altijd weer benieuwd naar wat er van Zwolle gevonden werd en wat er aan andere gemeenten werd gevraagd.

Dit agendapunt kwam pas na de mid-dagpauze aan de orde. Het gevolg was dat de factor tijd en de overvloedige warme maaltijd de aanwezigen de lust ontnamen om lastige vragen aan elkaar te stellen.

Betreffende het gemeentelijk leven werd in veel verslagen opgemerkt dat onder Gods zegen op zondag twee maal het Woord verkondigd werd en dat de gemeente trouw samenkwam. Soms aangevuld met de opmerking dat het kerkbezoek bij de tweede dienst minder geworden was.

Mijn vraag is: Kan het verslag art 41 niet meer aandacht krijgen? Vervolgens stel ik ook de vraag: En wat zou er dan bij de behandeling van zulke verslagen moeten veranderen?

Ik wil een aantal suggesties doen.

De verslagen art 41 hebben de bedoeling elkaar te informeren over het wel en wee van de eigen gemeente en elkaar tot steun te zijn. Het lijkt mij daarom gewenst dat de bespreking van deze verslagen ruime aandacht krijgt door dit agendapunt meer aan het begin van de classisvergadering te plaatsen, bijvoorbeeld direct na de vaststelling van de notulen van de vorige vergadering.

Wat de inhoud van de verslag betreft stel ik duidelijker informatie voor.

Geef bijvoorbeeld in vogelvlucht aan welke Bijbelgedeelten gekozen zijn voor de preken, welke zondagen uit de Heidelbergse Catechismus zijn behandeld en welke andere thema’s aan de orde geweest zijn.

Dit alles kan zowel voor de eigen gemeente als voor de andere nuttig zijn om na te gaan of (zeker over een langere periode) niet alleen de kernpunten uit de reformatie aandacht hebben gekregen (sola scriptura, sola gratia, sola fide), maar ook om na te gaan of heel de Schrift (tota scriptura) genoegzaam aan de orde gekomen is.

Betreffende de trouwe opkomst van de gemeente kan een gemiddeld percentage van de ingeschreven leden genoemd worden zowel bij de morgendienst als bij de middag- of avond-dienst. Eventueel aangevuld met percentages van leeftijdgroepen en met name de jeugd.

Worden naast de Psalmen ook andere liederenbundels gebruikt?

Hoe is de deelname aan de catechisaties en welke methodes worden gebruikt?

Hoe gaat men om met pastoraat en diaconaat? Is men al op weg naar een pastorale en diaconale gemeente?

Nu begrijp ik best dat openheid meer aanleiding geeft tot kritische vragen dan verhullend taalgebruik. Openheid geven betekent jezelf kwetsbaar opstellen. Deze kwetsbaarheid mag geen aanleiding zijn tot het stellen van kwetsende vragen, maar moet juist dienen om elkaar in broederlijke sfeer tot steun te zijn. Laten we eerst naar de ander luisteren en doorvragen naar het waarom en dan pas opbouwende kritiek leveren. Is het jezelf kwetsbaar opstellen niet een voorwaarde om de ander uitnemender te achten dan jezelf?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.