+ Meer informatie

HART VOOR DE STAD!

3 minuten leestijd

Dr. P.W. van de Kamp, schrijver van dit boek dat diende als proefschrift aan de Universiteit van Utrecht, is als universitair docent praktische theologie verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen (Broederweg). In de jaren tachtig van de vorige eeuw werkte hij als missionair predikant van de Gerefor-meerde Kerken Vrijgemaakt in Curitiba, een miljoenenstad in het zuiden van Brazilië. Daar raakte hij gefascineerd door de wisselwerking tussen een christelijke gemeente en de stedelijke samenleving, waarin ze leeft.

Dat de plaats van de gemeente in de grote steden een brandend probleem vormt, is zonneklaar. De kerkelijke aanwezigheid in de steden loopt terug, terwijl de twintigste eeuw getypeerd kan worden als de eeuw van de verstedelijking. Rond 1900 woonde 12 procent van de wereldbevolking in steden, maar een eeuw later — in het jaar 2000 dus — was dat percentage al opgelopen tot 55 procent. Daar komt bij: de steden worden steeds groter, er is een trek van de eigen bevolking naar de steden, én er is een migratie van bewoners van het zuidelijk halfrond naar de steden van de westerse wereld.

In de steden woont men boven op elkaar, de bevolking is heterogeen samengesteld en voortdurend wisselt de buurtbevolking. De sociale samenhang is vaak gering. Kerktorens worden zeldzamer, en ‘s zondagmorgens gaan er nauwelijks nog mensen naar de kerk. Moeten we als christenen dan maar uit de steden wegtrekken? Nu, die steden zijn als motoren van de economische ontwikkeling wèl de plaatsen waar beslissingen vallen over de richting van onze samenlevingen. Het moet ons altijd weer te denken geven, dat Paulus juist de steden opzocht!

In zijn onderzoek richt dr. Van de Kamp zich op twee vormen van kerkelijke aanwezigheid: het Oude Wijkenpastoraat (OWP) in Rotterdam en de Redeemer Church in hartje New York. Hij meet die modellen van kerkzijn door op de vraag welke invulling zij geven aan verkondiging, gemeenschap en dienst. Daar blijkt behoorlijk verschil tussen te zitten. De voorkeur van dr. Van de Kamp gaat uit naar de wijze van kerkzijn van de orthodox-gereformeerde Redeemer Church, waar men het Evangelie zó zoekt uit te dragen, dat de relishoppende stadsbewoner erdoor gepakt wordt. Maar hij is niet zonder kritiek: het zwakke punt is het gebrek aan gemeenschap. Als daar aan gewerkt wordt, biedt dit model mogelijkheden voor de kerk in ‘de stad van de mens’. Want juist die ‘stad van de mens’ heeft een ‘hart’ nodig in de vorm van een levende gemeenschap met God. Dàt te zien en wegen te zoeken om de gemeente van Christus terug te brengen in de stad is ‘hart voor de stad’ hebben. Rest mij te vermelden dat de schrijver vaak en met veel waardering verwijst naar het rap-port Vitaal 2000, dat door onze ‘deputaten voor de problematiek in de grote steden’ aan de generale synode van 2001 werd uitgebracht.

P.W. van de Kamp, HART VOOR DE STAD. Een praktisch-theologische studie naar kansen voor kerk-zijn in een stedelijke samenleving, Kok / Kampen 2003, 352 blz. € 29,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.